mk2017
121.1K
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Ludzie wiary muszą się wyraziście różnić od ludzi tego świata. To muszą być ludzie na tej ziemi, ale nie z tej ziemi.''
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Dzieci są nie nakarmione miłością swoich rodziców, matki i ojca.'' 😭
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA shares this
2501
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Grzech przeciwko Duchowi Św. jest aktualnością bieżącą, kontynuowaną, i dopóki człowiek tkwi w tej postawie, nie ma zdolności do przyjęcia zgładzenia grzechów . I to jest strasznie niebezpieczne.''
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU