Clicks114

Ja Som Jediný Zdroj Života

Ja Som Jediný Zdroj Života - 15. septembra 2021 - Ježišove sväté otcovské slová k nám

Ja Som Jediný Zdroj Života. Zomrel som za všetkých z Lásky Na Kríži. Zaplatil Som Výkupné, Najvyššiu Cenu S Mojou Krvou. Nie je Moja Vôľa, aby ktokoľvek Zahynul, ale aby ste sa všetci Kajali, aby ste mali Nádej na Večný Život na Konci.

satan je zdrojom smrti. Mzda hriechu je smrť. Duša ktorá hreší zomrie. satan zapríčiní, že mnohí skončia v nesprávnej konečnej destinácii, vo Večnom Zatratení. zviedol už mnohých preč odo Mňa, od Zdroja Života, so všetkými jeho lžami, mnohými úkladmi a prázdnymi sľubmi. Jestvuje cesta, ktorá sa mnohým zdá správna, ale jej koniec vedie len k smrti.

Buďte Rozumní a Nie pochabí. Nemám Žiadnu Radosť zo smrti hriešnika. Preto stále Volám hriešnikov k Pokániu, aby ste sa odvrátili od všetkých vašich skazených ciest, pretože nespravodliví Nezdedia Moje Večné Kráľovstvo. Nebuďte oklamaní a Nedajte sa kýmkoľvek klamať vás, inak budete sklamaní a budete za to musieť viniť len samých seba. Ja Som Svätý a aj vy musíte byť Svätí, pretože bez Svätosti Ma nikto Neuvidí. Svätosť je Požiadavka Nie možnosť, pre Večný Život na Konci. Svätosť Vedie k Dokonalosti.

Ja Sa Nemením. Vy všetci musíte byť ochotní Meniť sa. Každý jeden-každá jedna musíte byť Uzmierení a v Pokoji So Mnou, Princom Pokoja. Ja Som Jediný Záchranca, Mesiáš sveta. Vaša Jediná Nádej na Večný Život na Konci. Hľadajte Život a Nie smrť. Som Jediná Cesta, Pravda a Život a Okrem Mňa nie je Žiadny iný a ani nikdy nebude. Som Jediný Zdroj Života, Svetlo sveta.

Mnohí si stále volia milovať tmu viac ako Svetlo, pretože ich skutky sú zlé a ak nie sú ochotní Kajať sa, ponesú si následky a zahynú. Každý jeden-každá jedna musíte Hľadať Život a Nie smrť. Je to voľba. Ja Nikoho Nenútim. Buďte Rozumní, pretože Koniec to oznámi.

Ja Som Jediný Zdroj Života. Pokánie vedie k Večnému Životu. Premieňam ochotných stále viacej Na Moju Podobu, aby Mi boli Potešiteľní. Pracujem na Dokonalosti vo vás, pretože vás Milujem a Starám sa o vás, Moji Milovaní. Budete Svätí a Dokonalí v Mojich Očiach. Hodní Mňa, aby ste Zdedili Moje Večné Kráľovstvo na Konci.

youtube.com/watch?v=6lpgfexwj5o
Public domain