Audiencja Generalna: Franciszek obwinia zebranych

Nie możemy oczekiwać, że będziemy nadal "poprawiać swoją stopę materialną", nie dbając o nasz "wspólny dom" – powiedział znudzony Franciszek zebranym na Audiencji Generalnej 16 września. Wyraził swoj…
Tymoteusz
Nic nowego, nic dobrego, typowe „pitolicie Hipolicie”.

I można się jedynie dziwić, że jeszcze tylu słucha tego biednego heretyka udającego (nawet nie papieża) biskupa Rzymu...
przeciwherezjom
Niech się antypapież nie martwi, lucyfer dla swoich "umiłowanych" przyjaciół miejsce już przygotował. Domek jak się patrzy. A! Rozumiem. On chce, żebyśmy my sobie w tym samym miejscu też domki postawili...
Weronika....S
A o jaki i czyj ,,dom,, tak bardzo dba Franciszek?