05:50
Video z roku 2016 Apokalyptické zjavenia na nebi v roku 2017 Naša generácia a doba žije časy apokalypsy ! To hlavne ešte len príde, že cely svet sa bude chvieť a veľká časť ľudstva zahynie. Soud …More
2 more comments from Martin - Patrón Svätý Malachiáš