1
2
Clicks393
ľubica
1
Modlitba ktorá je veľkou pomocou pre duše v očistci
dominikguzman
Modlievam sa za duše v očistci ruženec ku Kristovým ranám a tiež modlitbičku ku Kristovej krvi.