Clicks462

Nenasledujte masy

Nenasledujte masy - 30. júla 2021 - Ježišove slová k nám

Dávajte si pozor a Nenasledujte masy, lebo dni sú zlé a satan vie, že jeho čas sa rýchlo kráti. vymyl mozgy a zviedol masy so všetkými jeho lžami, mnohými úkladmi a prázdnymi sľubmi počas rokov. jeho hlavným plánom a cieľom je zničiť masy. Životy mnohých sú v ohrození. Nevedia to Ani si to neuvedomujú a iní sa o to Nestarajú.

Masy sú na nesprávnej ceste, je to cesta, ktorá vyzerá správne, ale jej koniec vedie len k Večnému Zatrateniu. Samotní lídri sú slepí a vedú slepé masy, Nevediac kam smerujú. Oni všetci sú zvedení a v temnote. Ak sa Neprebudia a nezačnú sa Kajať, ak sa Neodvrátia od všetkých svojich skazených ciest, Zahynú.

Nenachádzam Žiadne Potešenie v smrti hriešnika. Preto Volám masy k Pokániu, skôr ako na to môže byť Navždy príliš neskoro. Čas Milosti Príde taktiež ku Koncu, pre niektorých skôr ako to očakávali, pretože mnohí zomierajú každý deň, niektorí náhle a neočakávane. To Nie je Moja Vôľa, aby ktokoľvek Zahynul, ale aby ste sa všetci Kajali, pretože nebude Žiadna Milosť bez pravého ľútostiplného Pokánia a Koniec to oznámi. Pokánie Vedie k Večnému Životu.

Buďte Rozumní a Nie pochabí. Naslúchajte Mi, Poslúchajte a Nasledujte Ma, jedine Moju Cestu, keď vás Usmerňujem a Vediem Ja Osobne, každý krok Cesty, až do úplného Konca. Nebude to Márne a Nebudete Sklamaní. Ja Som Jediná Cesta, Pravda a Život. Nedajte sa kýmkoľvek Zviesť vás Preč Odo Mňa so satanovými lžami, mnohými úkladmi a prázdnymi sľubmi. Nenasledujte masy, ale Nasledujte Jedine Mňa, dokonca aj keď si len jediný-jediná. Buď jedným-jednou z nich. Je to tvoja voľba. Ja Nikoho Nenútim. Vy všetci máte slobodnú vôľu a takisto si ponesiete následky.

Poďte Ma Nasledovať, Ja Idem Pred vami, aby som vám Ukazoval Cestu, Spravil pokrivené miesta priamymi, drsné miesta hladkými a Otváral vám Dvere, podľa Môjho Plánu a Účelu. Nepokračujte nasledovať masy, budete sklamaní a všetko to bude márne a budete za to musieť viniť len samých seba, pretože Koniec to oznámi.

youtube.com/watch?v=BhTO_Ovw2_g
Public domain