Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks82
vi.news

Đức Giám mục Áo: Bạn không thể ban phước cho các cuộc mạo hôn nhân đồng tính cũng như các trại tập trung

Trả lời đề nghị của Hồng y Marx Munich về việc "ban phước" cho các cuộc mạo hôn nhân đồng tính, Đức Giám Mục Phụ tá nghỉ hưu của Salzburg, Andreas Laun đã chỉ ra rằng các tội lỗi, bao gồm nhà chứa hoặc trại tập trung, đệu không thể được ban phước.

Viết trên kath.net (ngày 12 tháng 2), Laun đã gọi thủ thuật trường hợp riêng mà Marx dùng để giới thiệu việc ban phước cho đồng tính là "hoàn toàn vô nghĩa" và hỏi liệu thánh John Tẩy Giả sẽ nói gì nếu Herod, khi cướp vợ của anh trai mình, lại bào chữa cho việc ngoại tình của mình bằng cách gọi nó là "trường hợp riêng".

Hình ảnh: Andreas Laun, © Thaler Tamas, CC BY-SA, #newsHabbeyaxaz