Clicks2.9K
Coburg
6
Národná samovražda? Čo sa deje v západnej EurópeMore
Národná samovražda?

Čo sa deje v západnej Európe
Peter(skala)
N0B0DY.SK pred 21 minútami
Peter skala, to je každého vec, čomu verí a čomu nikdy.
🤫
to mi pripada ako ked sa hovori: "neber to osobne" a vrazi dyku do chrbta

Vždy je to osobne ked ide o vraždu, aj ked vrah to nerobi z pomsty, ale len kvôli zisku...
aj v duchovnom stave ide vždy o osobnu skutočnosť, ked niekto hreší, pretože hriech má nasledky na každu osobu, i ked to hriešnik nemá v umysle. …More
N0B0DY.SK pred 21 minútami
Peter skala, to je každého vec, čomu verí a čomu nikdy.
🤫
to mi pripada ako ked sa hovori: "neber to osobne" a vrazi dyku do chrbta

Vždy je to osobne ked ide o vraždu, aj ked vrah to nerobi z pomsty, ale len kvôli zisku...
aj v duchovnom stave ide vždy o osobnu skutočnosť, ked niekto hreší, pretože hriech má nasledky na každu osobu, i ked to hriešnik nemá v umysle. Sme totiž tajomným telom Kristovým (ako katolici)

kto ignoruje posolstva z Neba, či už dane cez prorokov alebo priamo od Boha, dopušťa sa osobneho hriechu, ale zaroven aj všeobecneho, ktorí zrabuje Telo Kristovho e jeho udy, čiže čelenov cirkvi.

nemusi to byť ťažký hriech, stači že je všedný-lahký a pociti to každý člen cirkvi.

zvlašť, ak niekto širi bludy -herezy - proti Božím proroctvam (Teokracia-Božia vlada) a pritom verejne ignoruje prorokov
Peter(skala)
N0B0DY.SK pred 50 minútami
Ježiš nakoniec zvíťazí tak či tak, ale osobne neverím tej predpovedi o katolíckom kráľovi ani slovo, považujem to za podvrh. Nezaváňa ti to bludom milenarizmu?
😲
Existuju len 2 možnosti:
1.bud sa katolík k tomu postaví ako veriaci alebo
2.ako katolik pragmatik

Pragmatik totiž neverí preto, lebo s danou problematikou nemá skusenosti, čiže sa ešte nestretol so skutoč…More
N0B0DY.SK pred 50 minútami
Ježiš nakoniec zvíťazí tak či tak, ale osobne neverím tej predpovedi o katolíckom kráľovi ani slovo, považujem to za podvrh. Nezaváňa ti to bludom milenarizmu?
😲
Existuju len 2 možnosti:
1.bud sa katolík k tomu postaví ako veriaci alebo
2.ako katolik pragmatik

Pragmatik totiž neverí preto, lebo s danou problematikou nemá skusenosti, čiže sa ešte nestretol so skutočným zjavením-vizionarom-posolstvom, ktoré by aj žil a tak nemá osobne skusenosti. Z toho dôvodu nenachadza logiku a ani zmysel Božích posolstiev skre prokovov.
Dokáže si predstaviť, že by s ním osobne Boh hovoril resp. mu dával posolstvá pre svet, či min.vízie, ale nedokaže prijať skutočnosť, že by v jeho dobe a už vôbec nie v jeho blizkosti existoval Boží prorok.

Veriaci katolik však má skusenosti s Božími prorokmi a preto náchadza suvis medzi prorokmi s dávnych čias, či už biblických alebo mimobiblických. Tak dokaže rozpoznať a prijať s vierou aj buducnosť, ktorá je predpovedaná i ked svet neprijma toto posolstvo.
snakee
kokso ty sám svými žvásty přivoláváš Boží hněv, až ti modernistický biskup zavelí, srazíš podpatky a oblečeš se jako muslim a budeš líbat korán po vzoru papeže sloužícího masonérii
Caesar
Lóže svobodných zednářů ve svém prohlášení oficiálně podpořily masovou imigraci do Evropy
Autor: odjinud | Publikováno: 31.5.2017 | Rubrika: Politika

(Brusel) K imigrácii už každý medzičasom povedal to svoje. Rozdiel je však v tom, že niektorí to môžu robiť to vo veľkom štýle v masmédiách, iní v obmedzenom dosahu formálne neobmedzeného internetu.

Teraz sa hlásia o slovo aj slobodomurári. More
Lóže svobodných zednářů ve svém prohlášení oficiálně podpořily masovou imigraci do Evropy
Autor: odjinud | Publikováno: 31.5.2017 | Rubrika: Politika

(Brusel) K imigrácii už každý medzičasom povedal to svoje. Rozdiel je však v tom, že niektorí to môžu robiť to vo veľkom štýle v masmédiách, iní v obmedzenom dosahu formálne neobmedzeného internetu.

Teraz sa hlásia o slovo aj slobodomurári. 28 lóží podpísalo oficiálne vyhlásenie a dávajú tým svojou vzácnou otvorenosťou svetlo na tému, ktorá práve ochromuje Európu. Fenomén nekontrolovaného prisťahovalectva. Jav, ktorý vytvoril zjavnú priepasť medzi elitami a ľudom, viditeľnou.

Jednota lóží od Turecka po Portugalsko, z Talianska po Írsko a Poľsko

Medzi signatármi sú lóže Grand Orient Francúzska, Veľká lóža z Rakúska, Grand Orient Švajčiarska, Veľká lóža Francúzska, Grand Orient Belgicko, Veľká lóža v Belgicku, Grand Orient Chorvátska, Grand Orient Írska, Veľká lóža Talianska, Grand Orient Luxemburska, Grand Orient Poľska, Grand Orient Portugalska, Grand Orient Grécka, Ženská veľká lóža Turecka a mnohí iní.

Nenútia len európske vlády imigrantov prijať, ale v budúcnosti ich vziať ešte viac. Slobodomurári tým dokazujú medzi sebou impozantnú mieru zhody v pohľadoch na vec od Turecka po Portugalsko, z Talianska po Írsko a Poľsko. Tým preukazujú faktické zbližovanie s oficiálnymi stratégiami Európskej únie a väčšinou členských štátov EÚ. Je tu prvý krát vyjadrená zhoda zámerov, akú možno iba zriedka vidieť takto verejne medzi Slobodomurárstvom a politickými činiteľmi.

Cieľ: "podkopanie prvkov ako vlasť, identita a národ"

Iba náhoda? O tom možno pochybovať. Táto dohoda má cieľ: "pochovanie prvkov ktoré sú spoločné ako vlasť, identita a národ", toľko píše Corrispondenza Romana.

Vysvetlenie lóží bolo komunikované verejne cez Médias-Presse vo Francúzsku. Oficiálny dokument lóží otvorené volá po nespútanej imigrácii a prekonaní "národného egoizmu" nie bližšie definovanými "všeobecnými zámermi" ktoré by vyžadovali "inovatívnu vítaciu politiku". Lóže nehovoria iba o vznešených cieľoch, ale vyslovujú aj varovanie. Ak vlády neudržia svoje hranice otvorené a nebudú nasledovať slobodomurárske požiadavky, povedie to k "rozdeleniam a konfliktom" a "oživeniu nacionalizmu" v Európe.

Tvrdenie lóží: "Imigrácia nadovšetko"

Bratia (a sestry) lóží sa nespoliehajú pri svojich požiadavkách na židovsko-kresťanské hodnoty Európy, ale na "dodržiavanie ľudských práv", na ktorých spočíva základ "hodnôt solidarity a bratstva" slobodomurárov a Európskej Únie. Základy (súčasnej formy - pozn. prekl.) Európy siahajú k lóžam z doby Francúzskej revolúcie a k jej Deklarácii práv človeka a občana z 1789, ktoré vyvrcholilo do Všeobecnej deklarácii ľudských práv OSN v 1948.

Európske Slobodmurárske obecenstvo nehovorí ako sa má dosiahnuť štvorcový kruh, kedže záujmy migrantov a ich stále väčšie prílevy by mali byť v súlade so záujmami Európskych národov. Slobomurári sa uspokojujú s definovaním všeobecného bodu programu, tzv. conditio sine qua non (nevyhnutná podmienka bez ktorej nie je možná udalosť): "Imigrácia nadovšetko", píše Corrispondenza Romana.

www.lifenews.sk/content/slobodomurári-n…

Čtěte také:

www.euportal.cz/Articles/9785-svobodni-z…
www.euportal.cz/Articles/9803-svobodni-z…
www.euportal.cz/Articles/9804-organizacn…
www.euportal.cz/Articles/9848-svobodni-z…
www.euportal.cz/Articles/9897-humaniste-…
www.euportal.cz/Articles/9958-jak-svobod…
www.euportal.cz/Articles/9994-zednari-ro…
Caesar
N0B0DY.SK

REPUBLIKY - výmysel slobodomurárov (Bl.Holzhauser: "Mocný kráľ poslaný Bohom zruší všetky republiky.")
27.08.2015 18:51
Ctihodný Bartolomej Holzhauser, 17. Storočie

„Keď všetko bude zruinované vojnou; keď Katolíci budú zrádzaní heretikmi ; keď Cirkvi a jej služobníkom budú upierané ich práva, kráľovstvá budú zrušené a králi dávno mŕtvi, vtedy ruka Všemocného Boha učiní veľký zázrak,…More
N0B0DY.SK

REPUBLIKY - výmysel slobodomurárov (Bl.Holzhauser: "Mocný kráľ poslaný Bohom zruší všetky republiky.")
27.08.2015 18:51
Ctihodný Bartolomej Holzhauser, 17. Storočie

„Keď všetko bude zruinované vojnou; keď Katolíci budú zrádzaní heretikmi ; keď Cirkvi a jej služobníkom budú upierané ich práva, kráľovstvá budú zrušené a králi dávno mŕtvi, vtedy ruka Všemocného Boha učiní veľký zázrak, niečo absolútne nepredstaviteľné pre bežného človeka. Povstane údatný kráľ samotným Bohom pomazaný. Bude Katolíkom, potomkom Ľudovíta IX. , potomkom starobylého nemeckého kráľovského rodu, narodený v exile.
Bude zvrchovane vládnuť vo svetských záležitostiach . Súčasne bude pápež zvrchovane vládnuť v duchovných záležitostiach
. Prenasledovanie ustane a bude vládnuť spravodlivosť. Náboženstvo, zdanlivo potlačené, zmeny v kráľovstve upevnia.
Vykorení falošné učenia a zničí vládu moslimov. Jeho vláda sa rozšíri od Východu na Západ. Všetky národy budú adorovať Boha, svojho Pána podľa katolíckeho učenia. Bude mnoho múdrych a spravodlivých mužov. Ľudia budú milovať spravodlivosť a na celom svete bude vládnuť mier, pretože božská sila na mnoho rokov oslepí satana až do príchodu syna zatratenia (antikrist) ..... "

„Piate obdobie Cirkvi ktoré začalo okolo roku 1520 sa skončí príchodom svätého pápeža a veľkého katolíckeho kráľa ktorý bude nazvaný ´pomoc od Boha´ lebo všetko obnoví. Piate obdobie je dobou utrpenia, zúfalstva, poníženia a chudoby Cirkvi. Ježiš Kristus očistí svoj ľud skrze kruté vojny, hladomory, choroby, epidémie a hrozné kalamity. On tiež bude trápiť oslabenú Katolícku Cirkev mnohými herézami. Je to doba odpadlíctva, kalamít a smrti. Tých Kresťanov ktorí prežijú meč, mor a hlad nebude mnoho.
Počas tohto obdobia bude mnoho ľudí zneužívať slobodu svedomia ktorá im bola daná. Títo ľudia ... sa budú vysmievať kresťanskej jednoduchosti, budú ju volať hlúposťou a nezmyslom; zato však budú volať po nových pokročilých myšlienkach ... svätú náuku Cirkvi budú zahaľovať nezmyselnými otázkami a premúdrenými argumentami.
Budú to zlé časy, storočie plné pohrôm a nebezpečenstiev. Falošné náuky budú všade a ich nasledovníci budú mať moc taktiež takmer všade; ale Boh dopustí veľké zlá proti Jeho Cirkvi – heretici a tyrani prídu náhle a neočakávane, votrú sa do Cirkvi. Vstúpia do Talianska a Rím zanechajú v sutinách. Budú páliť kostoly a všetko ničiť.“
Nikto nebude môcť prekrútiť slovo Božie. Počas šiestej periódy Cirkvi nastane veľký koncil, najväčší zo všetkých koncilov. Z milosti Božej, z moci Veľkého kráľa, z autority svätého Pápeža a zo spojenectva najsvätejších princov, ateizmus a každá heréza budú vymazané z povrchu zemského. Koncil vystihne pravú podstatu Svätého Písma a toto učenie príjmu všetci.

Počas šiestej periódy Cirkvi urobí presvätý Boh také zázraky, aké si nikto nevie ani predstaviť. Mocný kráľ poslaný Bohom zruší všetky republiky. Ríša Moslimov bude zničená a tento kráľ bude vládnuť nad východom aj na západom. Všetky národy budú uctievať Boha skrze jedinú pravú Rímskokatolícku Cirkev. Po strašnom ničení ktoré zasiahne Anglicko, mier sa prinavráti do tejto krajiny. A Anglicko sa opäť stane Katolícke.“

„Šiesta perióda Cirkvi začne s mocným Kráľom a svätým Pápežom a bude trvať až do príchodu Antikrista ...“

REPUBLIKY - výmysel slobodomurárov (Bl.Holzhauser: "Mocný kráľ poslaný Bohom zruší všetky republiky.")
27.08.2015 18:51
Ctihodný Bartolomej Holzhauser, 17. Storočie

„Keď všetko bude zruinované vojnou; keď Katolíci budú zrádzaní heretikmi ; keď Cirkvi a jej služobníkom budú upierané ich práva, kráľovstvá budú zrušené a králi dávno mŕtvi, vtedy ruka Všemocného Boha učiní veľký zázrak, niečo absolútne nepredstaviteľné pre bežného človeka. Povstane údatný kráľ samotným Bohom pomazaný. Bude Katolíkom, potomkom Ľudovíta IX. , potomkom starobylého nemeckého kráľovského rodu, narodený v exile.
Bude zvrchovane vládnuť vo svetských záležitostiach . Súčasne bude pápež zvrchovane vládnuť v duchovných záležitostiach
. Prenasledovanie ustane a bude vládnuť spravodlivosť. Náboženstvo, zdanlivo potlačené, zmeny v kráľovstve upevnia.
Vykorení falošné učenia a zničí vládu moslimov. Jeho vláda sa rozšíri od Východu na Západ. Všetky národy budú adorovať Boha, svojho Pána podľa katolíckeho učenia. Bude mnoho múdrych a spravodlivých mužov. Ľudia budú milovať spravodlivosť a na celom svete bude vládnuť mier, pretože božská sila na mnoho rokov oslepí satana až do príchodu syna zatratenia (antikrist) ..... "

„Piate obdobie Cirkvi ktoré začalo okolo roku 1520 sa skončí príchodom svätého pápeža a veľkého katolíckeho kráľa ktorý bude nazvaný ´pomoc od Boha´ lebo všetko obnoví. Piate obdobie je dobou utrpenia, zúfalstva, poníženia a chudoby Cirkvi. Ježiš Kristus očistí svoj ľud skrze kruté vojny, hladomory, choroby, epidémie a hrozné kalamity. On tiež bude trápiť oslabenú Katolícku Cirkev mnohými herézami. Je to doba odpadlíctva, kalamít a smrti. Tých Kresťanov ktorí prežijú meč, mor a hlad nebude mnoho.
Počas tohto obdobia bude mnoho ľudí zneužívať slobodu svedomia ktorá im bola daná. Títo ľudia ... sa budú vysmievať kresťanskej jednoduchosti, budú ju volať hlúposťou a nezmyslom; zato však budú volať po nových pokročilých myšlienkach ... svätú náuku Cirkvi budú zahaľovať nezmyselnými otázkami a premúdrenými argumentami.
Budú to zlé časy, storočie plné pohrôm a nebezpečenstiev. Falošné náuky budú všade a ich nasledovníci budú mať moc taktiež takmer všade; ale Boh dopustí veľké zlá proti Jeho Cirkvi – heretici a tyrani prídu náhle a neočakávane, votrú sa do Cirkvi. Vstúpia do Talianska a Rím zanechajú v sutinách. Budú páliť kostoly a všetko ničiť.“
Nikto nebude môcť prekrútiť slovo Božie. Počas šiestej periódy Cirkvi nastane veľký koncil, najväčší zo všetkých koncilov. Z milosti Božej, z moci Veľkého kráľa, z autority svätého Pápeža a zo spojenectva najsvätejších princov, ateizmus a každá heréza budú vymazané z povrchu zemského. Koncil vystihne pravú podstatu Svätého Písma a toto učenie príjmu všetci.

Počas šiestej periódy Cirkvi urobí presvätý Boh také zázraky, aké si nikto nevie ani predstaviť. Mocný kráľ poslaný Bohom zruší všetky republiky. Ríša Moslimov bude zničená a tento kráľ bude vládnuť nad východom aj na západom. Všetky národy budú uctievať Boha skrze jedinú pravú Rímskokatolícku Cirkev. Po strašnom ničení ktoré zasiahne Anglicko, mier sa prinavráti do tejto krajiny. A Anglicko sa opäť stane Katolícke.“

„Šiesta perióda Cirkvi začne s mocným Kráľom a svätým Pápežom a bude trvať až do príchodu Antikrista ...“

Viac tu: politika-stat-moc.webnode.cz/…/republiky-vymys…

REPUBLIKY - výmysel slobodomurárov (Bl.Holzhauser: "Mocný kráľ poslaný Bohom zruší všetky republiky.")
27.08.2015 18:51
Ctihodný Bartolomej Holzhauser, 17. Storočie

„Keď všetko bude zruinované vojnou; keď Katolíci budú zrádzaní heretikmi ; keď Cirkvi a jej služobníkom budú upierané ich práva, kráľovstvá budú zrušené a králi dávno mŕtvi, vtedy ruka Všemocného Boha učiní veľký zázrak, niečo absolútne nepredstaviteľné pre bežného človeka. Povstane údatný kráľ samotným Bohom pomazaný. Bude Katolíkom, potomkom Ľudovíta IX. , potomkom starobylého nemeckého kráľovského rodu, narodený v exile.
Bude zvrchovane vládnuť vo svetských záležitostiach . Súčasne bude pápež zvrchovane vládnuť v duchovných záležitostiach
. Prenasledovanie ustane a bude vládnuť spravodlivosť. Náboženstvo, zdanlivo potlačené, zmeny v kráľovstve upevnia.
Vykorení falošné učenia a zničí vládu moslimov. Jeho vláda sa rozšíri od Východu na Západ. Všetky národy budú adorovať Boha, svojho Pána podľa katolíckeho učenia. Bude mnoho múdrych a spravodlivých mužov. Ľudia budú milovať spravodlivosť a na celom svete bude vládnuť mier, pretože božská sila na mnoho rokov oslepí satana až do príchodu syna zatratenia (antikrist) ..... "

„Piate obdobie Cirkvi ktoré začalo okolo roku 1520 sa skončí príchodom svätého pápeža a veľkého katolíckeho kráľa ktorý bude nazvaný ´pomoc od Boha´ lebo všetko obnoví. Piate obdobie je dobou utrpenia, zúfalstva, poníženia a chudoby Cirkvi. Ježiš Kristus očistí svoj ľud skrze kruté vojny, hladomory, choroby, epidémie a hrozné kalamity. On tiež bude trápiť oslabenú Katolícku Cirkev mnohými herézami. Je to doba odpadlíctva, kalamít a smrti. Tých Kresťanov ktorí prežijú meč, mor a hlad nebude mnoho.
Počas tohto obdobia bude mnoho ľudí zneužívať slobodu svedomia ktorá im bola daná. Títo ľudia ... sa budú vysmievať kresťanskej jednoduchosti, budú ju volať hlúposťou a nezmyslom; zato však budú volať po nových pokročilých myšlienkach ... svätú náuku Cirkvi budú zahaľovať nezmyselnými otázkami a premúdrenými argumentami.
Budú to zlé časy, storočie plné pohrôm a nebezpečenstiev. Falošné náuky budú všade a ich nasledovníci budú mať moc taktiež takmer všade; ale Boh dopustí veľké zlá proti Jeho Cirkvi – heretici a tyrani prídu náhle a neočakávane, votrú sa do Cirkvi. Vstúpia do Talianska a Rím zanechajú v sutinách. Budú páliť kostoly a všetko ničiť.“
Nikto nebude môcť prekrútiť slovo Božie. Počas šiestej periódy Cirkvi nastane veľký koncil, najväčší zo všetkých koncilov. Z milosti Božej, z moci Veľkého kráľa, z autority svätého Pápeža a zo spojenectva najsvätejších princov, ateizmus a každá heréza budú vymazané z povrchu zemského. Koncil vystihne pravú podstatu Svätého Písma a toto učenie príjmu všetci.

Počas šiestej periódy Cirkvi urobí presvätý Boh také zázraky, aké si nikto nevie ani predstaviť. Mocný kráľ poslaný Bohom zruší všetky republiky. Ríša Moslimov bude zničená a tento kráľ bude vládnuť nad východom aj na západom. Všetky národy budú uctievať Boha skrze jedinú pravú Rímskokatolícku Cirkev. Po strašnom ničení ktoré zasiahne Anglicko, mier sa prinavráti do tejto krajiny. A Anglicko sa opäť stane Katolícke.“

„Šiesta perióda Cirkvi začne s mocným Kráľom a svätým Pápežom a bude trvať až do príchodu Antikrista ...“

Viac tu: politika-stat-moc.webnode.cz/…/republiky-vymys…

REPUBLIKY - výmysel slobodomurárov (Bl.Holzhauser: "Mocný kráľ poslaný Bohom zruší všetky republiky.")
27.08.2015 18:51
Ctihodný Bartolomej Holzhauser, 17. Storočie

„Keď všetko bude zruinované vojnou; keď Katolíci budú zrádzaní heretikmi ; keď Cirkvi a jej služobníkom budú upierané ich práva, kráľovstvá budú zrušené a králi dávno mŕtvi, vtedy ruka Všemocného Boha učiní veľký zázrak, niečo absolútne nepredstaviteľné pre bežného človeka. Povstane údatný kráľ samotným Bohom pomazaný. Bude Katolíkom, potomkom Ľudovíta IX. , potomkom starobylého nemeckého kráľovského rodu, narodený v exile.
Bude zvrchovane vládnuť vo svetských záležitostiach . Súčasne bude pápež zvrchovane vládnuť v duchovných záležitostiach
. Prenasledovanie ustane a bude vládnuť spravodlivosť. Náboženstvo, zdanlivo potlačené, zmeny v kráľovstve upevnia.
Vykorení falošné učenia a zničí vládu moslimov. Jeho vláda sa rozšíri od Východu na Západ. Všetky národy budú adorovať Boha, svojho Pána podľa katolíckeho učenia. Bude mnoho múdrych a spravodlivých mužov. Ľudia budú milovať spravodlivosť a na celom svete bude vládnuť mier, pretože božská sila na mnoho rokov oslepí satana až do príchodu syna zatratenia (antikrist) ..... "

„Piate obdobie Cirkvi ktoré začalo okolo roku 1520 sa skončí príchodom svätého pápeža a veľkého katolíckeho kráľa ktorý bude nazvaný ´pomoc od Boha´ lebo všetko obnoví. Piate obdobie je dobou utrpenia, zúfalstva, poníženia a chudoby Cirkvi. Ježiš Kristus očistí svoj ľud skrze kruté vojny, hladomory, choroby, epidémie a hrozné kalamity. On tiež bude trápiť oslabenú Katolícku Cirkev mnohými herézami. Je to doba odpadlíctva, kalamít a smrti. Tých Kresťanov ktorí prežijú meč, mor a hlad nebude mnoho.
Počas tohto obdobia bude mnoho ľudí zneužívať slobodu svedomia ktorá im bola daná. Títo ľudia ... sa budú vysmievať kresťanskej jednoduchosti, budú ju volať hlúposťou a nezmyslom; zato však budú volať po nových pokročilých myšlienkach ... svätú náuku Cirkvi budú zahaľovať nezmyselnými otázkami a premúdrenými argumentami.
Budú to zlé časy, storočie plné pohrôm a nebezpečenstiev. Falošné náuky budú všade a ich nasledovníci budú mať moc taktiež takmer všade; ale Boh dopustí veľké zlá proti Jeho Cirkvi – heretici a tyrani prídu náhle a neočakávane, votrú sa do Cirkvi. Vstúpia do Talianska a Rím zanechajú v sutinách. Budú páliť kostoly a všetko ničiť.“
Nikto nebude môcť prekrútiť slovo Božie. Počas šiestej periódy Cirkvi nastane veľký koncil, najväčší zo všetkých koncilov. Z milosti Božej, z moci Veľkého kráľa, z autority svätého Pápeža a zo spojenectva najsvätejších princov, ateizmus a každá heréza budú vymazané z povrchu zemského. Koncil vystihne pravú podstatu Svätého Písma a toto učenie príjmu všetci.

Počas šiestej periódy Cirkvi urobí presvätý Boh také zázraky, aké si nikto nevie ani predstaviť. Mocný kráľ poslaný Bohom zruší všetky republiky. Ríša Moslimov bude zničená a tento kráľ bude vládnuť nad východom aj na západom. Všetky národy budú uctievať Boha skrze jedinú pravú Rímskokatolícku Cirkev. Po strašnom ničení ktoré zasiahne Anglicko, mier sa prinavráti do tejto krajiny. A Anglicko sa opäť stane Katolícke.“

„Šiesta perióda Cirkvi začne s mocným Kráľom a svätým Pápežom a bude trvať až do príchodu Antikrista ...“

Viac tu: politika-stat-moc.webnode.cz/…/republiky-vymys…
One more comment from Caesar
Caesar
N0B0DY.SK
Ziadna vláda Vatikánu. Boh ustanovil trony aby narody mali svojho krestanského panovníka - Bohom pomazaného, ktorý bude chránit a bránit svoj narod a stát.

Vzbura proti Bohu – ovládanie sveta temnými silami
21.02.2016

www.youtube.com/watch

Na vrchu je synagóga, pod ňou sú lóže, pod lóžami vlády a pod vládami otroci – radoví ľudia. Francúzky autor knihy o likvidácii Cirkvi a …More
N0B0DY.SK
Ziadna vláda Vatikánu. Boh ustanovil trony aby narody mali svojho krestanského panovníka - Bohom pomazaného, ktorý bude chránit a bránit svoj narod a stát.

Vzbura proti Bohu – ovládanie sveta temnými silami
21.02.2016

www.youtube.com/watch

Na vrchu je synagóga, pod ňou sú lóže, pod lóžami vlády a pod vládami otroci – radoví ľudia. Francúzky autor knihy o likvidácii Cirkvi a prirodzeného poriadku, Johan Livernette, vysvetľuje v tomto videu veľmi podrobne, čo sa vlastne okolo nás deje, kto riadi dejiny sveta, za akým účelom. Ukazuje na talmudských židov, ich ruky slobodomurárov aj protestantov, na hlavný boj proti Trónom – Trónu Kráľov (monarchie) a Trónu Kráľa Kráľov – Krista.