Clicks810

Desivé časy prichádzajú, starostlivo si zvoľte vašich priateľov, vraví Pán

Desivé časy prichádzajú, starostlivo si zvoľte vašich priateľov, vraví Pán - 26. júla 2021 - od Ježiša, zdieľané sestrou Barborou.

Písmo: Genezis 41: 29 Hľa, príde sedem rokov veľkej hojnosti v celej Egyptskej zemi. 30 A po nich nastane sedem rokov hladu, a zabudne sa všetka tá hojnosť v Egyptskej zemi, a hlad zahubí zem. 31 Ani sa nebude znať tá hojnosť v zemi pre hlad, ktorý nastane potom, lebo bude veľmi veľký a ťažký. ... 36 A tie potraviny budú odložené pre zem na sedem rokov hladu, ktoré budú v Egyptskej zemi, a nebude zem vyplienená hladom.

Slovo: Modlite sa bez prestania, keďže toto je ten ustanovený čas a bol vám dávaný dostatok času pripraviť sa na prichádzajúci hladomor a nákazy. Ak Ma poznáte, poznáte Moje cesty. Tak ako som povolal a varoval Jozefa v Egypte pred prichádzajúcim hladom, povolal a varoval som vás, Moje deti. Desivé časy prichádzajú. Uvidíte hrôzu hladovania, akú doposiaľ nebolo nikdy vídať. Teraz je čas modliť sa a postiť. Nebuďte ochabnutí, zrada sa rozhojní. Vašimi nepriateľmi budú tí vo vašom vlastnom dome. Brat proti bratovi, matka proti dcére. Nedriemte, modlite sa za rozlišovanie. Modlite sa, aby ste videli pravdu vo všetkých veciach. Modlite sa, aby vám zlí boli odhalení Duchom Svätým. Vrúcne modlitby spravodlivého človeka veľmi zavážia. Starostlivo si zvoľte vašich priateľov a spoločníkov. Nepriateľ je ľstivý. Modlite sa, aby ste boli hodní uniknúť prichádzajúcemu hnevu a prenasledovaniu. Modlite sa za múdrosť, poznanie a porozumenie. Modlite sa bez prestania. Modlite a za váš národ a nekajúcich. Modlite sa, aby ruka ničiteľa obišla váš dom. Kajajte sa teraz, kým zostáva čas. Ja som vždy s vami, dokonca i v najtemnejších hodinách, bude tu Svetlo.

youtube.com/watch?v=_Fv6VINTV3I
Public domain