Clicks25
vi.news

Viganò khẳng định: Những kẻ âm mưu đã sử dụng Vatican II để phá hủy Giáo hội

Tổng Giám mục Carlo Maria Viganò đã trả lời trên MarcoTosatti.com (ngày 6 tháng 7) tới Sandro Magister, người đã tuyên bố rằng các phê bình của Viganò về Vatican II đang "trên bờ vực của một sự phân ly.

Viganó lấy làm tiếc rằng mình không được trực tiếp trao đổi mà lại "bị gắn với các tính ngữ" và nhận ra rằng trong Giáo hội, việc cái tên từng được dùng để đặt kẻ thù vào vị trí thấp kém, không đáng được chú ý hay phản ứng, là về chính trị xã hội - là "Lefebvrian" - còn ở phía chính trị xã hội là "phát xít."

Viganò tuyên bố lại rằng tất cả chúng ta "đã bị lừa dối" bởi những người sử dụng Vatican II như một "container được trang bị thẩm quyền ngầm của riêng mình" trong khi đó, "làm sai lệch mục đích của nó."

Những người bị lừa dối không tưởng tượng được - Viganò giải thích - rằng tại Vatican II, một nhóm nhỏ âm mưu được tổ chức tốt đã sử dụng một Hội đồng "để phá hủy Giáo hội từ bên trong."

Viganò nói rằng sự "mơ hồ có chủ ý" trong các văn bản nhằm giữ các tầm nhìn đối lập và không thể hòa giải được với nhau, "nhân danh sự đánh giá về tiện ích và sự bất lợi của Sự thật được tiết lộ." Do đó, ông đề nghị một lần nữa hãy "quên" Vatican II đi.

Ông quan sát rằng những người đề xướng Vatican II đã biết cách thực hành một ký ức đày ải, không chỉ với một Công đồng mà "với tất cả mọi thứ" đến mức khẳng định rằng "hội đồng của họ là đầu tiên của giáo hội mới", và bắt đầu từ đó "tôn giáo và thánh lễ cũ đã kết thúc."

Tuy nhiên, những mâu thuẫn trong cách giải thích của Vatican II cho Viganò thấy mức độ thiệt hại đã xảy ra do việc sử dụng ngôn ngữ một cách có chủ ý "mù quáng đến nỗi nó đã hợp pháp hóa những diễn giải trái ngược, trên cơ sở đó là mùa xuân của hội đồng nổi tiếng đã xảy ra."

#newsWmtnwzlbfy