hr.news
160

Franjo ponovno udara: "Isus postaje kruh"

Franjo je 25. rujna otputovao u Materu u Italiji na završetak euharistijskog kongresa. Dan ranije vodio je kampanju protiv emisija CO2 u Asizu.

U Materi nije predsjedao, nego je samo održao neugodnu propovijed o "kruhu". Njegove su parole bile: Krist "nam pravi kruh" na "stolu svome". "Gozbeni kruh" ima okus po pričesti. "Kruh" se ne dijeli uvijek na stolu svijeta. Naši životi mogu postati "kruh" koji hrani siromašne i usamljene.

Tada je počela njegova opsesija sanjarenjem. Sanjao je o Crkvi "koja kleči (!) pred Euharistijom, časti s poštovanjem Gospodina prisutnog u kruhu, zna se sa suosjećanjem i nježnošću pokloniti pred patnjom i siromaštvom, i čini od sebe kruh nade i radosti za sve".

Franjo nikada ne kleči pred Euharistijom. Prisutnost Gospodina "u kruhu" lažna je protestantska doktrina (konsupstancijacija/impanacija), dok je pravo objašnjenje transupstancijacija, što pokazuje da se cijela bit kruha pretvara u Tijelo Kristovo.

Nadalje, liturgija je na sasvim drugoj razini od nježnosti, tješenja i hranjenja prosjaka.

#newsJlgsmbmruq