200 LET NA VĚČNOSTI

sv. Klement Hofbauer Clemens Maria Hofbauer 20. května, památka Postavení: kněz, lidový misionář CSsR Úmrtí: 1820 Patron: pekařů, Vídně, Varšavy Atributy: růženec ŽIVOTOPIS Pocházel z Tasovic od …
Theodorá-Máriá
Ten netušil co za zvěř je ve Vatikáně.
Byl to jistě Boží služebník ....
Bůh posuzuje dle našich úmyslů,motivacíí
stejně tak si ke svým úkolům vyvolil
pana M. Jakeše /jeho prostota a neúplatnost////
a pana J.V. Stalina- do toho my nevidíme.!!!
Vidíme ale zrádcovské skutky JPII za což byl
rabínem povýšen na oltář
.
ekans
ten měl pokorné bohabojné srdce, odevzdané vždy Krista Pána následovat na kříž
Theodorá-Máriá
To bychom měli také tak dělat. Nemyslíš?
Ne být odevzdaný duchu antikrista v papežích
a fatimě. Ale vždy Kristovi /možno i skrze Marii/
a až na kříž. Ne být líbači topánek babylonskému
náboženství.
ekans
tak si přečti nebo poslechni jak to dělal
Theodorá-Máriá
Já znám jeho životopis - následování hodný
/na prvním koment. nic neměním/
Také ten svatý z Nepomuku, ten mě zvláště
zaujal. To však nic na věci nemění, že papežství
je paskvil. 😤
ekans
on k tomu měl ale jiný postoj a přimlouvá se za nás v Nebi
Theodorá-Máriá
😇 😇Jemu už je jasná Vůle Boží , ne vůle babylonských 😤 prelátů.
Josefe poručme to Pánu Bohu, on ví jak vás také zachránit
z podrůčí do kterého jste se dobrovolně dostali, že místo
sedesvacant. jste dali na rabína B16. a dezertovali jako
Slované opět k jejich nepřátelům.
Dobrého spaní přeji všem diskutujícím.
ekans
One more comment from ekans
ekans
to bylo kladivo na modernisty @Otec Eirene
ekans
svatý Klemente, oroduj za nás a řád pro nějž si žil a umíral
ekans