Clicks361
Okceinls
5
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad celým svetom. Svet je chorý na nedostatok lásky, a Ježiš nám jej toľko ponúka! On, tichá láska z kríža, ktorá nás všetkých objíma, a chce uzdraviť aj …More
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad celým svetom.

Svet je chorý na nedostatok lásky, a Ježiš nám jej toľko ponúka!
On, tichá láska z kríža, ktorá nás všetkých objíma, a chce uzdraviť aj tvoju chorú či zranenú lásku.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami v očistci.

(Úvod z knižočky Krížová cesta Lásky, Viera Nemcová, Boris Kozlík, JAS 1999)
Peter(skala)
Pripájamsa k blahoželaniu:) a prajem pokojné Veľkonočné Sviatky 😇
Okceinls
Želám vám všetkým požehnané a milostiplné Veľkonočné sviatky.
:)
Okceinls
"Nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli" (Sk 4,20)

"Odvekou a najväčšou túžbou Boha je naplniť nám srdce svojou láskou a pohnúť nás k tomu, aby sme sa o túto lásku podelili aj s ľuďmi okolo seba."

(
z časopisu Slovo medzi nami, 15/4, str.30)
One more comment from Okceinls
Okceinls
I Need You More, My Lord....
Potrebujeme Ťa, viac, môj Pane....

www.youtube.com/watch

www.karaoketexty.sk/…/i-need-you-more…
Peter(skala)
Je tu čas tretej hodiny:
umiera Kristus nevinný.
Prosme v tej chvíli posvätnej,
nech spása aj nám zasvitne.

Hľa, zločincovo priznanie
Kristovu milosť dostane;
aj nám skrúšeným, v ľútosti,
Pán Ježiš hriechy odpustí.

Smrť hynie, premáha ju kríž,
svit sa k nám po tmách priblížil;
strach, ktorý ničil vinníka,
pred žiarou spásy uniká.

Vzývajme Syna Božieho,
Otca i Ducha Svätého;
jediný Bože v Troj…
More
Je tu čas tretej hodiny:
umiera Kristus nevinný.
Prosme v tej chvíli posvätnej,
nech spása aj nám zasvitne.

Hľa, zločincovo priznanie
Kristovu milosť dostane;
aj nám skrúšeným, v ľútosti,
Pán Ježiš hriechy odpustí.

Smrť hynie, premáha ju kríž,
svit sa k nám po tmách priblížil;
strach, ktorý ničil vinníka,
pred žiarou spásy uniká.

Vzývajme Syna Božieho,
Otca i Ducha Svätého;
jediný Bože v Trojici,
ty mocný, chráň nás prosiacich. Amen.


PSALMÓDIA

Ant. Vytrvajme v skúškach; naša sila je Božia spravodlivosť.

Žalm 119, 25-32

IV (Dalet)

Uviazol som v prachu, *
oživ ma podľa svojho slova.
Tebe som vyjavil svoje cesty a ty si ma vypočul; *
pouč ma o svojich prikázaniach.
Daj, aby som pochopil cestu tvojich príkazov, *
a budem rozjímať
o tvojich obdivuhodných skutkoch.
Od zármutku je moja duša plná sĺz; *
pozdvihni ma podľa svojho slova.
Odvráť ma od cesty lži *
a milostivo mi daj svoj zákon.
Cestu pravdy som si vyvolil, *
tvoje slová mám stále pred sebou.
Prilipol som, Pane, k tvojim príkazom; *
nezahanbi ma.
Pobežím po ceste tvojich príkazov, *
lebo ty dávaš môjmu srdcu odvahu.

Žalm 26
Dôverná modlitba nevinného

Boh si nás v Kristovi vyvolil, aby sme boli svätí a nepoškvrnení. (Porov. Ef 1, 4)

Súď ma, Pane, †
veď kráčam v nevinnosti *
a v tebe mám nezlomnú dôveru.
Skúmaj ma, Pane, a skúšaj, *
ohňom mi prepáľ srdce aj myseľ.
Pred očami mám tvoju dobrotu *
a konám podľa tvojej pravdy.
Nevysedávam s daromníkmi *
a s pokrytcami sa neschádzam.
Nenávidím spoločnosť zlosynov *
a s bezbožnými si nesadnem.
V nevinnosti si ruky umývam *
a kráčam okolo tvojho oltára, Pane,
aby som ťa mohol verejne chváliť *
a rozprávať
o všetkých tvojich skutkoch zázračných.
Pane, milujem dom, v ktorom prebývaš, *
a miesto, kde je stánok tvojej slávy.
Nezatrať moju dušu s hriešnikmi *
a môj život s ľuďmi krvilačnými.
Ich ruky sú poškvrnené zločinmi, *
ich pravica je plná úplatkov.
Ale ja kráčam v nevinnosti, *
vykúp ma a buď mi milostivý.
Moja noha stojí na rovnej ceste; *
v zhromaždeniach chcem velebiť Pána.

Žalm 28, 1-3. 6-9
Prosba a poďakovanie
Otče, ďakujem ti, že si ma vypočul. (Jn 11, 41)

Pane, k tebe volám; *
Bože môj, nebuď voči mne mlčanlivý,
aby som sa pre tvoje mlčanie
nestal podobným tým, *
čo zostupujú do priepasti.
Čuj moju úpenlivú prosbu, keď volám k tebe *
a spínam ruky k tvojmu svätému chrámu.
Nezaobchádzaj so mnou ako s hriešnikmi *
alebo s tými, čo páchajú zlo,
čo blížnym hovoria o pokoji, *
ale ich srdce je plné zloby.
Nech je velebený Pán, †
že vyslyšal moju úpenlivú prosbu; *
Pán je moja pomoc a môj ochranca.
V neho dúfalo moje srdce a prišla mi pomoc; †
zaplesalo moje srdce *
a za to mu spevom ďakujem.
Pán je sila svojho ľudu *
a útočište spásy pre svojho pomazaného.
Spas svoj ľud a požehnaj svojich dedičov *
a spravuj ich a dvíhaj ich až naveky.

Ant. Vytrvajme v skúškach; naša sila je Božia spravodlivosť.

KRÁTKE ČÍTANIE
Jak 1, 27
Čistá a nepoškvrnená nábožnosť pred Bohom a Otcom je: navštevovať siroty a vdovy v ich tiesni a zachovať sa nepoškvrneným od tohto sveta.

V. Obetou Bohu milou je duch skrúšený.
R. Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým.


MODLITBA

Modlime sa.
Všemohúci Bože, pomáhaj nám náležite sa pripraviť na veľkonočné sviatky, aby telesné odriekanie, na ktoré sme sa spoločne podujali, všetkým slúžilo na duchovné posvätenie. Skrze Krista, nášho Pána.


Napokon, aspoň pri spoločnom slávení liturgie hodín, sa dodá:

Dobrorečme Pánovi.
R. Bohu vďaka.

breviar.kbs.sk/default-faq.htm