Marieta Ria
11.2K
Václav Lukeš
Modlitby za zesnulé v hříchu v bibli jsou v 2. knize Makabejské, kap 15 Modlitba za padlé hříšníky