Clicks1.6K
Varovanie
2

Výzva pre Slovensko

Posolstvo Panny Márie 7.9.1997 (dané pre brata Jozefa,
publikácia, Modlitby a výber z posolstiev vydaných r.2009)


Drahé moje dietky, keby ste videli moje ubolené Srdce, ktoré sa vždy zvíja od bolesti pri pohľade na matky, ktoré nosia svoje dieťa pod svojím srdcom a napokon ho zabijú potratom. Matky, ktoré počali z Božej vôle, zabíjajú svoje maličké nenarodené deti, ktoré sa ani brániť nemôžu. Ich dušičky, ktoré Pán stvoril, s radosťou vstupovali do počatia. Pozor, pozor, moje dietky Slovenska, na tento ťažký hriech, ktorý sa pácha každý deň vo vašom malom národe. Veľmi veľa týchto dietok je zničených, hoci žijú a tešia sa na nový život. Ruka satana však zastaví ich život a skoncuje s malým človiečikom.
Dietky, proste o odpustenie a zhovievavosť za tento veľmi ťažký hriech. Duše týchto deti sú pred Božou velebnosťou. Sú ich milióny a volajú plačlivým hlasom o nápravu! Ich krv, ktorá bola vyliata z vašej pýchy a z neúcty k živému Božiemu stvorenstvu, hlasno žaluje proti Vám na zemi o odplatu za trúfalosť proti životu. Každej žene, ktorá neoľutuje a neočistí si svoju dušu od tohoto hriechu, musím oznámiť, že jej duša má miesto v pekelnom ohni. Tá žena, ktorá oľutovala a očistila si svoju dušu od tohoto strašného hriechu, keď príde do večnosti, nájde si svoje dieťa u nás, aby jej oznámilo, že ju chcelo na zemi milovať a robiť jej radosť svojimi detskými očkami.
Drahé moje deti, volám vás všetkých v tomto malom slovenskom národe, zmeňte svoje zmýšľanie , odvráťte sa od zlého a vráťte sa do kolísky čistoty a lásky. Zmeňte svoj život v záujme pokoja a porozumenia. Váš národ žije v hádkach a v nenávisti voči blížnemu. To je veľmi zlé znamenie pre Slovensko. Odovzdajte svoje srdcia do mojich materinských rúk, aby som ich odovzdala Božiemu pokoju. Zachráňte svoj malý slovenský národ, prestaňte ničiť a zabíjať Božie ľudské stvorenia, ktoré mali tvoriť nové generácie. Prosím milujte život nenarodených detí, chráňte nenarodené deti. Prosím, modlite sa za nenarodené deti, ktoré sú na začiatku života.
Hovorím vám-ak budete pokračovať v zabíjaní nenarodených detí, a tak ničiť Božie stvorenie-budete trpieť za tento ťažký hriech a pýchu v celom národe. Modlite sa a bojujte so mnou proti satanovej zlobe sveta. Milujem slovenský národ, chcem žiť v každej slovenskej rodine a pomáhať vám. Zasväcujte sa môjmu Nepoškvrnenému Srdcu, ktoré zvíťazí a prežiari celý svet. Amen.