Clicks498
jamacor

Poslušnost

614

V apoštolské práci neexistuje malá neposlušnost.

615

Mírni svou vůli, posiluj svou vůli: ať jsi s Boží pomocí jako ocelový pilíř.

— Pouze pokud budeš mít silnou vůli, dovedeš se jí zříci, abys poslouchal.

616

Kvůli té pomalosti, pasivitě a tomu tvému odporu poslouchat, jak trpí apoštolát a jak se raduje nepřítel!

617

Poslouchejte tak, jako poslouchá nástroj v rukách umělce — který se nezastaví, aby přemýšlel, proč dělá to nebo ono —, s jistotou, že se vám nikdy nepřikáže něco, co by nebylo dobré a zcela pro Boží slávu.

618

Nepřítel: poslechneš... i v této ”směšné“ maličkosti? — Ty, s milostí Boží: poslechnu... i v této ”hrdinské“ maličkosti.

619

Iniciativy. — Měj je ve svém apoštolátu, v rámci tobě určeného poslání.

— Přesahují-li tyto iniciativy daný rámec anebo máš-li pochybnosti, poraď se se svým nadřízeným, aniž bys předtím sdělil své myšlenky komukoliv jinému.

— Nikdy nezapomínej, že jsi pouze vykonavatelem.

620

Nepřináší-li ti poslušnost mír, je to proto, že jsi pyšný.

621

Jaká škoda, když ti představený nedává dobrý příklad!... — Posloucháš ho však pro jeho osobní kvality?... Anebo si vykládáš ve své pohodlnosti slova svatého Pavla: ”Oboedite praepositis vestris.“ — Své představené poslouchejte — s vlastním dodatkem: jen když má ctnosti, které se mi líbí?

622

Jak dobře jsi porozuměl poslušnosti, když jsi mi napsal: ”Vždycky poslouchat znamená být mučedníkem, a přitom nezemřít!“

623

Nařizují ti něco, co se ti zdá marné a obtížné. — Udělej to. — A uvidíš, že je to snadné a plodné.

624

Hierarchie. — Každá součást na svém místě. — Co by zůstalo z nějakého Velázquezova obrazu, kdyby se jedna barva smísila s druhou, kdyby se vlákna plátna rozpadla, kdyby se od sebe jednotlivé části dřevěného rámu rozklížily?

625

Tvá poslušnost nezasluhuje tohoto jména, nejsi-li rozhodnut odhodit své osobní, velmi úspěšné dílo, když tak ustanoví ten, kdo je k tomu oprávněn.

626

Není pravda, Pane, že tě velmi potěšila ta ”jemnost“ muže-dítěte, který když měl poslechnout v něčem nepříjemném a odporném, ti pošeptal: Ježíši, ať se dovedu tvářit příjemně!?

627

Tvá poslušnost musí být němá. Ten jazyk!

628

Teď, když je pro tebe tak těžké poslechnout, si vzpomeň na svého Pána, ”factus obediens usque ad mortem, mortem autem crucis.“ — byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži!

629

Jaká to moc poslušnosti! — Jezero Genezaretské odepřelo vydat své ryby Petrovým sítím. Celá noc marná.

— Nyní poslušně znovu ponořil síť do vody a chytili ”piscium multitudinem copiosam“. — veliké množství ryb.

— Věř mi: tento zázrak se opakuje každý den.
cz.escrivaworks.org/book/1/_c28