Marieta Ria
11K
AK NAD VŠETKÝM V ŽIVOTE KATOLÍKA NEKRAĽUJE POKORA PRED BOHOM, PÝCHA VYUŽÍVA SVOJU ŠANCU ZNIČIŤ DOBRÉ DIELO MILOSTI V NÁS podcasty o. RadovanaMore
AK NAD VŠETKÝM V ŽIVOTE KATOLÍKA NEKRAĽUJE POKORA PRED BOHOM, PÝCHA VYUŽÍVA SVOJU ŠANCU ZNIČIŤ DOBRÉ DIELO MILOSTI V NÁS

podcasty o. Radovana
Metod
Pokora, základ a potom vedieť poďakovať, poprosiť a odpustiť!