PYTANIA DO PANA JEZUSA WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI - Święta Brygida Szwedzka

PYTANIA DO PANA JEZUSA WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI - Brygida Szwedzka Święta Europejka. Fragment z książki „Brygida Szwedzka Święta Europejka” Paola Giovetti, gdzie podczas jednej z wizji główna boha…
Jota-jotka
,,O sędzio, dlaczego poszukiwać Bożej mądrości,
skoro posiadam już mądrość tego świata?

Dlaczego mam płakać, skoro mam w obfitości chwałę i radość tego świata?

Powiedz mi, dlaczego i jak powinienem się radość z cierpień cielesnych.
Dlaczego mam się lękać, skoro mam bardzo dużo siły?

Dlaczego miałbym okazywać posłuszeństwo innym,
skoro posiadam wolę i korzystam z niej dowolnie?

A oto odpowie…More
,,O sędzio, dlaczego poszukiwać Bożej mądrości,
skoro posiadam już mądrość tego świata?

Dlaczego mam płakać, skoro mam w obfitości chwałę i radość tego świata?

Powiedz mi, dlaczego i jak powinienem się radość z cierpień cielesnych.
Dlaczego mam się lękać, skoro mam bardzo dużo siły?

Dlaczego miałbym okazywać posłuszeństwo innym,
skoro posiadam wolę i korzystam z niej dowolnie?

A oto odpowiedzi:
Przyjacielu mój, ten, kto jest sędzią w oczach tego świata,
przede Mną jest ślepy i szalony.
Dlatego, ażeby otrzymać moją mądrość,
koniecznie należy jej szukać w sposób bardzo staranny i z pokorą.

Ten, kto posiada zaszczyty i radość tego świata,
bardzo często doświadcza zdenerwowania i podniecenia z powodu
wielu trosk i popada w rozgoryczenie, które prowadzi do piekła.

Dlatego też, ażeby uniknąć niebezpieczeństwa polegającego na tym,
że możesz oddalić się od spoglądania ku niebu
i że możesz zboczyć ze swej drogi,
jest rzeczą konieczną, ażebyś modlił się i płakał.

Jest rzeczą pożyteczną radować się w cierpieniach i przeciwnościach
a także słabościach cielesnych, ponieważ moje boskie miłosierdzie
jest blisko tych, którzy znoszą takie cierpienia,
skracające drogę do życia wiecznego.

Ci wszyscy, którzy są mocni, są mocni dzięki mojej sile,
ponieważ Ja jestem mocniejszy od nich.
Dlatego też zawsze powinni się lękać, że ich siły zostaną im odebrane.

Ten, kto korzysta z wolnej woli, ma okazywać bojaźń
i zrozumieć, że


nic nie prowadzi łatwiej do potępienia wiecznego,
jak właśnie własna wola, której brak przewodnika.

Ten, kto rezygnuje z własnej woli i składa ją w moje ręce,
który jestem jego Bogiem, bardzo łatwo osiągnie niebo.


Serdecznie dziękuję .
Radek33
"O Sędzio,
dlaczego w taki różny sposób rozdzielasz swoje dary i swoje łaski,
a szczególnie umiłowałeś i wybrałeś świętą Maryję Pannę,
wynosząc Ją ponad wszelkie stworzenia,
wywyższając Ją ponad wszystkich aniołów?

Dlaczego dałeś aniołom ducha, ale nie dałeś ciała
i dlaczego przeznaczyłeś ich do chwały niebieskiej?

Dlaczego dałeś człowiekowi gliniane naczynie i dałeś mu ducha,
zobowiązałeś go …More
"O Sędzio,
dlaczego w taki różny sposób rozdzielasz swoje dary i swoje łaski,
a szczególnie umiłowałeś i wybrałeś świętą Maryję Pannę,
wynosząc Ją ponad wszelkie stworzenia,
wywyższając Ją ponad wszystkich aniołów?

Dlaczego dałeś aniołom ducha, ale nie dałeś ciała
i dlaczego przeznaczyłeś ich do chwały niebieskiej?

Dlaczego dałeś człowiekowi gliniane naczynie i dałeś mu ducha,
zobowiązałeś go do życia w trudzie i w cierpieniach,
a także do tego, ażeby wśród bólu umarł?"