Stylita
1935
apredsasatoci
Keď zomries prv než zomrieš, nezomries, keď zomrieš! 🤔