Clicks24
vi.news

Hồng y Burke từ chối nghị trình thúc đẩy giáo sĩ đồng tính và thỏa hiệp

Hồng y Burke nói với NcRegister.com (ngày 12 tháng 11) đã nên có những hành động chính tắc chống lại Hồng y McCarrick theo chủ nghĩa tự do.

“Mặc dù đã có những lời buộc tội mạnh mẽ và những tin đồn dai dẳng về loại hoạt động này, nhưng chưa từng có một cuộc điều tra chính tắc thích hợp để xác định sự thật của tình huống,” Burke nhận thấy.

[Lý do cho điều này: Kể từ Công đồng Vatican II, Giáo luật hầu như chỉ được sử dụng để bắt bớ người tốt, nhưng hiếm khi được áp dụng để chống lại những người theo chủ nghĩa tự do và những người xấu xa.]

Burke chỉ trích Benedict XVI, người chỉ yêu cầu McCarrick rút lui khỏi công chúng, "Nếu [Benedict XVI] có thông tin đủ quan trọng, thì cần phải có một quy trình chính tắc."

Hồng y cho biết các thành viên của nhóm đồng tính được đẩy lên hàng ngũ của Giáo hội, “Việc có những người có thẩm quyền mềm mỏng với nghị trình chính hoặc có tính thỏa hiệp là rất có ích đối với chính nghị trình đó.”

#newsYhhhxicvmy