ľubica
2439
ľubica
Vytlač si Vyhlásenie (poznámka: je v angličtine, bude ho treba preložiť) a daj ho svojmu lekárovi.
A ak ťa pošlú do nemocnice, vezmi si so sebou kópiu.
Ak táto Deklarácia zostane len slovami, no neudejú sa žiadne závažné zmeny vo výkone medicíny v tejto pandémii, potom bude všetka nádej na záchranu životov stratená.