Bos016
327

Pycha – bunt przeciw Bogu

1. Pokorne poddanie się Bogu – oto znaczenie i przeznaczenie człowieka; jest ono jedyną rzeczą konieczną. Pierwsza i największa trudność, jaką człowiek w osiągnięciu celu …