ObjawieniaOlawskie.pl
Matka Boża do Kazimierza Domańskiego w Oławie – Objawienie nr 53 – 2 I 1988r.

„W narodzie wierzącym musi być jeden Pasterz i jedna owczarnia. W Kościele mego Syna Msza Święta musi być sprawowana tak, jak dotychczas. Słudzy mego Syna i moi powinni odprawiać Mszę Świętą twarzą do ołtarza i powinien być stół Pański tak, jak było poprzednio. Ciało mego Syna ma być podawane klęczącym, a balaski …More
Matka Boża do Kazimierza Domańskiego w Oławie – Objawienie nr 53 – 2 I 1988r.

„W narodzie wierzącym musi być jeden Pasterz i jedna owczarnia. W Kościele mego Syna Msza Święta musi być sprawowana tak, jak dotychczas. Słudzy mego Syna i moi powinni odprawiać Mszę Świętą twarzą do ołtarza i powinien być stół Pański tak, jak było poprzednio. Ciało mego Syna ma być podawane klęczącym, a balaski powinny być nakryte białym płótnem, gdyż wiele kruszyn Ciała mego Syna spada na ziemię. Trzeba pamiętać o tym, że to jest Ofiara Mszy Świętej. W każdej Mszy Świętej nieustannie jest obecny Pan Jezus. Żaden sługa nie może zmuszać wiernych, aby Ciało mego Syna przyjmowali na stojąco. Na Obliczu mego Syna wiele jest danych znaków, jak spływa Krew Jego. Tak wszyscy ranią Serce mego Syna. Ludzkość na ziemi powinna pokornie przyjmować Ciało Pana Jezusa.”
+
List Watykanu do "pewnego polskiego biskupa" w sprawie komunii na stojąco...

Ponadto, jak ostatnio podkreślił Jego Eminencja kardynał Joseph Ratzinger, praktyka klęczenia podczas Komunii św. ma za sobą trwającą wieki, starą tradycję i jest szczególnie wymownym znakiem adoracji, odpowiednim w świetle rzeczywistej, prawdziwej i substancjalnej obecności naszego Pana, Jezusa Chrystusa, pod …More
+
List Watykanu do "pewnego polskiego biskupa" w sprawie komunii na stojąco...

Ponadto, jak ostatnio podkreślił Jego Eminencja kardynał Joseph Ratzinger, praktyka klęczenia podczas Komunii św. ma za sobą trwającą wieki, starą tradycję i jest szczególnie wymownym znakiem adoracji, odpowiednim w świetle rzeczywistej, prawdziwej i substancjalnej obecności naszego Pana, Jezusa Chrystusa, pod konsekrowanymi postaciami.
,,
MementoMori+++
Niestety
Edward7
Nie! dla Komunii świętej na rękę!

...Wszystkim zatroskanym katolikom przypomnę tradycyjne nauczanie świętych Kościoła Katolickiego, dotyczące sposobu przyjmowania Komunii świętej. Gdybyście Szanowni Czytelnicy usłyszeli inną wersję, że jakoby jest to powrót „do pierwotnego kościoła” i przytaczano cytaty, które w świetle badań same w sobie są niepewne, nie wierzcie! Niech więc przemówią …More
Nie! dla Komunii świętej na rękę!

...Wszystkim zatroskanym katolikom przypomnę tradycyjne nauczanie świętych Kościoła Katolickiego, dotyczące sposobu przyjmowania Komunii świętej. Gdybyście Szanowni Czytelnicy usłyszeli inną wersję, że jakoby jest to powrót „do pierwotnego kościoła” i przytaczano cytaty, które w świetle badań same w sobie są niepewne, nie wierzcie! Niech więc przemówią katoliccy Święci.

Św. Sykstus (ok. 115): „Naczyń liturgicznych nie może dotykać nikt prócz osób poświęconych Panu”. Św. Eutychian, Papież (275–283) zabrania wiernym brania konsekrowanych Hostii w ręce. Św. Bazyli Wielki, Doktor Kościoła (330–370): „Otrzymywanie Komunii do ręki dozwolone jest jedynie w czasach prześladowań”. Św. Bazyli uważa praktykę tę za tak poważne nadużycie, że nie wahał się traktować jej jako ciężkie przewinienie. Św. Leon Wielki, Papież (440–461): „Przyjmuje się do ust to, co uznaje się przez wiarę”. Lokalne synody wypowiadały się w tym samym duchu. Synod w Saragossie (380) ekskomunikował każdego, kto odważyłby się przyjmować Komunię Św. na rękę. Dekret ten został później potwierdzony przez Synod w Toledo. Synod w Rouen (650) potępił zwyczaj przyjmowania Komunii św. do ręki. Synod w Konstantynopolu „in Trullo” (692) zabronił wiernym brania Hostii Świętej do rąk, grożąc nieposłusznym ekskomuniką. Czyli jeśli już przyjmowano Ciało Pańskie przez niekonsekrowane ręce, był to zwyczaj pochodzący z czasów prześladowań, a zwalczany później jako nadużycie. Wyjątkowo sami sobie mogli udzielać Komunii Św. przebywający na pustkowiu eremici, ale tylko wtedy, gdy nie było kapłana. Nie jest więc prawdą, że teraz powracamy do „pierwotnego kościoła”.
Tą świętą katolicką prawdę potwierdził święty Sobór Trydencki (1545–1565), że zwyczaj, zgodnie z którym kapłan celebrujący Mszę udziela sobie (własnymi rękami), a świeccy wierni otrzymują ją od niego, wywodzi się z Tradycji apostolskiej. Widzimy też, że nawet kapłan sam sobie nie może udzielić Ciała Pańskiego kiedy indziej, niż podczas Mszy świętej. Święty Tomasz z Akwinu, największy z doktorów Kościoła Świętego (1225–1274), pisał: „uszanowanie dla sakramentu Eucharystii wymaga, by dotykały Go tylko przedmioty konsekrowane. Toteż konsekruje się korporał i kielich, a także ręce kapłana, ujmujące ten Sakrament” (Suma Teologiczna, III, q.82).
A teraz powiemy o konsekwencjach wypływających z nieprzestrzegania Tradycji. Były nawrócony szafarz Eucharystii, Karol Andrzej St-George z Wheaton w Kansas (USA), dnia 17 IV 2002 r. przeprowadził wraz ze swoim synem, Józefem, eksperyment. Użył do niego niekonsekrowanych komunikantów. Doświadczenie polegało na sprawdzeniu, ile cząstek hostii pozostaje na opuszkach palców (palec wskazujący i kciuk prawej dłoni) i dłoni (lewej) przyjmującego i na opuszkach palców rozdającego (palec wskazujący oraz kciuk prawej ręki). W sumie na 25 rozdanych „komunii” znaleziono 92 odrębne, widzialne gołym okiem, okruchy – co daje średnio 3,68 cząstki na komunię. Największe z nich mierzyły około 1,5 mm i spisano tylko te, które widziano gołym okiem. W swoim pełnym skruchy liście, napisanym do Jana Pawła II, Karol Andrzej przytacza, że mógł udzielić 15 tysięcy Komunii, co dawałoby około 60 tysięcy widzialnych, drobnych okruchów. Co oznacza po prostu 60 tysięcy profanacji… Podobny eksperyment powtórzono 6 XI 2004 w Polsce, gdzie na 50 udzielonych „komunii” na palcach rozdających zauważono 256 cząstek, czyli 5,12 cząstek na każdą „komunię”, a na dłoniach „przyjmującego” 125, co daje średnio 2,5 cząstki na komunię. Razem 381 cząstek, czyli średnio 7,62 cząstki na komunikant. Gdyby to było Ciało Pańskie, tyle właśnie byłoby świętokradztw!
Już kiedyś ludzkość deptała Najświętsze Ciało Naszego Pana. Było to 2000 lat temu w Jerozolimie. Deptali Je wrodzy i obojętni. Katarzyna Emmerich w objawieniu, które otrzymała widziała, jak po śmierci Pana Jezusa aniołowie zbierali do specjalnych naczyń cząstki Ciała Pańskiego, jakie pozostały po Jego Męce na ulicach miasta. Zbierali je z wielkim uwielbieniem, miłością i uszanowaniem. Nie minęło jedno pokolenie, a Jerozolima za swoje grzechy została zniszczona aż do fundamentów.

Biada świętokradcom! Biada! Po Trzykroć biada! Każde zło będzie ukarane, każda zniewaga wynagrodzona, każda profanacja pomszczona!
My zaś wierni katolickiemu tradycyjnemu nauczaniu Kościoła nie przyjmiemy tej błędnej „nauki” Episkopatu. Wynagradzajmy Naszemu Panu zniewagi i profanacje naszą chrześcijańską gorliwością. Przyjmujmy Komunię świętą na klęcząco, a jeśli trzeba, posuwajmy się do miejsca komunikowania się przez cały kościół na kolanach. Mało tego! Przywróćmy balaski (długi klęcznik, oddzielający ołtarz i prezbiterium od nawy wiernych, gdzie przyjmuje się Komunię Świętą) wyrzucone przez wyznawców „ducha soborowego”. Z szacunku do Najświętszego Sakramentu przykryjmy je białymi obrusami, tak jak to dawniej bywało. Przywróćmy sakralną łacinę i ołtarze, a wyrzućmy sprzed nich protestanckie stoły. I trwajmy w świętym nieposłuszeństwie dopóki, dopóty Msza Wszechczasów nie wróci do Kościoła. Tak nam dopomóż Bóg!

Autor - Piotr Błaszkowski 1 stycznia A. D. 2005 źródło - gdynia.fsspx.pl

...

Komunia św. na rękę w pozbawionej szacunku formie, w jakiej obecnie jest praktykowana, jest nie do pogodzenia z wiarą w rzeczywistą obecność Chrystusa w Komunii św. i dlatego należy ją odrzucić. W tej formie nigdy nie istniała ona w Kościele.
W niektórych częściach starożytnego Kościoła istniała wprawdzie Komunia św. na rękę, jednak z opisów i rysunków wiemy, że była zupełnie inaczej praktykowana niż to się dzieje obecnie. Komunikujący podchodził w pochylonej postawie, przy czym dłoń musiała być przynajmniej w
niektórych miejscach owinięta chustą. Kapłan kładł mu Hostię na prawą rękę, a wiemy przyjmował ją wtedy ustami, nie chwytając jej dłonią. Natomiast zwyczajne dzisiaj na Zachodzie chwytanie Hostii prawą ręką stanowi w odniesieniu do Ciała Pańskiego nieprzystojny gest wzięcia w
posiadanie. Św. Cyryl Jerozolimski wzywa wiernych do ostrożności, aby żadna cząsteczka nie spadła na ziemię:
„Uważaj, aby nic z tego nie spadło na ziemię. Czemu pozwoliłeś spaść, jest jakby stratą twych własnych członków. Powiedzże mi: Gdyby ci ktoś dał złoty pył, czy nie podniósłbyś go sumiennie, aby nic się nie zmarnowało i abyś ty żadnej nie poniósł szkody? Czyż nie powinieneś więc daleko więcej uważać, aby nie zmarnowała się żadna drobina tego chleba, co droższy jest nad
złoto i szlachetne kamienie?”
112 .
Tutaj wszystko oddycha uszanowaniem. Gdzie słychać dzisiaj podobne wezwania? Przez zwyczaj Komunii św. na rękę spada na ziemię wiele cząstek, którym nie poświęca się najmniejszej uwagi. To jest obiektywny brak szacunku wobec Chrystusa! Ponadto prawdziwym postępem było zniesienie przez Kościół Komunii św. na rękę i wprowadzenie obowiązkowej dla wszystkich Komunii św. do ust. Duch Święty prowadzi Kościół przez stulecia.
Jeśli się sądzi, że uczynione w ciągu wieków zmiany są złe i trzeba wrócić do początków, to tym samym zaprzecza się przewodnictwu Kościoła przez Ducha Świętego.

Przypisy: 112.V katecheza mystagogiczna. Kempten-Monachium, t. 41 (1921), s. 390 n.

Jakie są następstwa Komunii św. na rękę?

Przynajmniej częściowym następstwem Komunii św. na rękę i na stojąco jest utrata przez wielu wiernych wiary w rzeczywistą obecność Chrystusa w sakramencie Eucharystii. Kto poważnie wierzy, że w Komunii św. otrzymuje Boga-Człowieka, ten nie może doń przystępować bez oznak
szacunku. Komunia św. na rękę doprowadziła wpierw do oziębłości i obojętności, a w końcu do utraty wiary w ogóle. Oczywiście, także inne czynniki odgrywają tutaj swą rolę, przede wszystkim zła katechizacja i złe kazania, gdzie często dzisiaj ogranicza się obecność Chrystusa do obecności symbolicznej i zaprzecza się prawdziwemu przeistoczeniu chleba w Ciało Chrystusa. Komunia św. na rękę przygotowała jednak wiernych do przyjęcia tych błędnych nauk, gdyż jeżeli Hostia jest tylko
symbolem Chrystusa, to nie dziwi, że Komunię św. przyjmuje się bez szczególnych oznak szacunku.

Jak powinno się przyjmować Komunię św.?


Komunia święta musi być przyjmowana w pełen uszanowania sposób, gdyż zawiera ona Pana Jezusa Chrystusa z Bóstwem i Człowieczeństwem, Duszą, Ciałem i Krwią. To uszanowanie znajduje najlepszy wyraz w praktyce Komunii św. do ust, przy której kapłan kładzie Hostię klęczącemu wiernemu na język.
Prawda o rzeczywistej obecności Jezusa Chrystusa w tym sakramencie jest niedwuznaczną nauką Pisma św. Chrystus mówi:
„Albowiem ciało moje prawdziwie jest pokarmem, a krew moja
prawdziwie jest napojem. Kto pożywa ciało moje, i pije krew moją, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dzień ostatni”
(J 6, 55n).
Podczas ustanowienia Mszy świętej podczas Ostatniej Wieczerzy „wziął Jezus chleb, błogosławił, łamał i dawał uczniom swoim, i rzekł: Bierzcie i jedzcie,
to jest ciało moje. A wziąwszy kielich, dzięki czynił, i dał im mówiąc: Pijcie z tego wszyscy. Albowiem to jest krew moja Nowego Testamentu, która za was będzie wylana na odpuszczenie grzechów” (Mt 26, 26n).
Dlatego wszyscy chrześcijanie przez półtora tysiąclecia wierzyli w rzeczywistą obecność Chrystusa i wielce czcili ten sakrament jako najwyższy dar Pana. Dopiero w XVI w. reformatorzy poprowadzili całe rzesze ludzi do odstępstwa od wiary w Eucharystię.
"Dom chleba" i "symbol zjednoczenia ludzi"
...

Polska ma tysiącletnią tradycję pobożności eucharystycznej. Polacy przez tysiąc lat klękali przyjmując do serca Komunię Świętą – Dar Największy! Nikt z poważnych ludzi Kościoła nie kwestionował tej oczywistej postawy. Nikt z poważnych ludzi Kościoła nie wprowadzał w Kościele niepokoju i zamieszania w tej kwestii.
Katolik szanuje i naśladuje najpiękniejsze i najdoskonalsze formy oddawania czci Panu Jezusowi. Niepokojące są dziwnie intensywne współczesne tendencje do wyeliminowania postawy klęczącej. Aż dziwne, że te tendencje spotkały się ze skwapliwą akceptacją wielu. Nasuwają się tutaj słowa św. Pawła:
„Miror quod tam cito transferimini ab eo, qui vos vocavit in gratia Christi, in aliud evangelium; quod non est aliud, nisi sunt aliqui, qui vos conturbant et volunt convertere evangelium Christi”.
„Nadziwić się nie mogę, że od Tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. Innej jednak Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową” (Ga 1,6-7).
Powiedzmy wprost – pomylone przekonywanie katolików o rzekomej wyższości postawy stojącej można określić krótko: heretyckie wydmuszki! Komunia Święta w postawie stojącej i Komunia przyjmowana na rękę to doskonały fundament i pożywka dla pychy i ateizmu.
Słyszałem głosy zdeformowanej służby liturgicznej – na zwróconą uwagę, że przed Panem Jezusem utajonym w Najświętszym Sakramencie należy uklęknąć, padły bezczelne odpowiedzi: „Nie muszę!”, „A ja słyszałem inaczej!”. Tak odzywa się do katolickiego kapłana młodzież, która pełni służbę przy ołtarzu. Bez komentarza. Duszpasterstwo? Czy raczej: antyduszpasterstwo? Kto stanie w obronie czci Pana Jezusa?

„Nieważne są zewnętrzne gesty, ważne co masz w sercu”. Bezczelnym kłamstwem jest nagłaśnianie takich błędnych poglądów, nie uwzględniających jedności duchowo-cielesnej człowieka. Tak na temat pisał kard. Joseph Ratzinger – realistycznie i jasno:
„Tam, gdzie ktoś próbuje ograniczyć adorację do sfery czysto duchowej, nie ucieleśniając jej, tam akt adoracji gaśnie, bo czysta duchowość nie odpowiada istocie człowieka. Adoracja jest jednym z tych zasadniczych aktów, które dotyczą całego człowieka. Stąd w obecności Boga żywego nie wolno porzucić gestu ugięcia kolan” (Kard. J. Ratzinger, Duch liturgii).

Cóż nam po wielkich, gorliwych, błyskotliwych, dynamicznych i pobożnych przemówieniach na temat Najświętszego Sakramentu, jeśli ich konkluzją nie jest wyraźna zachęta i wezwanie do ugięcia kolan – do klękania na dwa kolana – przed Panem Jezusem utajonym w białej milczącej Hostii?

Stare przedsoborowe książeczki do nabożeństwa to skarb nie do przecenienia! Znajdujemy w nich mądre pieśni eucharystyczne, pieśni na Komunię. Teksty pełne wiary, miłości, czci, pokory, uszanowania, zachwytu, podziwu wobec tajemnicy rzeczywistej obecności Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Głęboka teologia, pobożność, mistyka. Pieśni te uczą nas szlachetnych królewskich(!) zachowań wobec Pana Jezusa utajonego w Hostii – nade wszystko postawy klęczącej. Ewangelia najwyższego szacunku dla Pana Jezusa!

„Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba,

Pod przymiotami ukryty chleba! (…)

Otocz Go wkoło, rzeszo wybrana,

Przed Twoim Bogiem zginaj kolana!”.

„O milcząca Hostio biała

Na kolanach wielbię Cię,

Tyś tak nikła, taka mała,

A w tym cieniu kryje się

Ten, co rządzi całym światem,

Bóg wszechświata, Stwórca nasz,

Przed którego majestatem,

Aniołowie kryją twarz”.

„Upadnij na kolana,

Ludu czcią przejęty,

Uwielbiaj swego Pana:

Święty, Święty, Święty!”.


Nasz Papież Benedykt XVI tak mówił w uroczystość Bożego Ciała w 2008 roku w Rzymie:
„Uklęknięcie przed Eucharystią jest wyznaniem wolności: kto skłania się przed Chrystusem nie może i nie musi korzyć się przed żadną władzą ziemską, jakkolwiek silna by ona była. My, chrześcijanie, klękamy tylko przed Najświętszym Sakramentem, gdyż wiemy i wierzymy, że w nim jest obecny jedyny prawdziwy Bóg, który stworzył świat i ukochał go do tego stopnia, że dał swego Jednorodzonego Syna (por. J 3, 16)” (Benedykt XVI, Homilia, Corpus Domini, 22.05.2008).
Wierzący to rozumie. Klęka na dwa kolana. Nie! dla Komunii świętej na rękę!

Przez ponad pięćdziesiąt lat Ciało Chrystusa było (w większości przypadków celowo) deptane przez kapłanów i wiernych w kościołach katolickich na całym świecie.
Zwyczaj przyjmowania Komunii świętej- na rękę- doprowadził do celowego lub niezamierzonego zbezczeszczenia Eucharystycznego Ciała Chrystusa, co jest niespotykane.

...
"Katów, którzy rozdzierają Moje Ciało, nie jest ani dziesięciu, ani dwudziestu. Jest bardzo wiele dłoni, które zadają ból Mojemu Ciału przyjmując Komunię św. na rękę - świętokradzkie dzieło szatana" - Książka Cataliny Rivas "Męka Pańska" posiada Imprimatur Arcybiskupa miejsca. W książce w rozdz. "Jezus skazany na śmieć"
KTO PRZYJMUJE KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ - CZYLI CIAŁO I KREW ŻYWEGO BOGA NA RĘKĘ MA KREW NA RĘKACH !
Rycerz Bożego Miłosierdzia
Powiadam wam: każdy, kto mnie daje lub przyjmuje mnie niegodnie lub na ręce, jest „winnym przestępcą” i popełnia świętokradztwo (grzech śmiertelny).
12 czerwca 2020, godz. 9:50 - Wzywając Jezusa Sakramentalnego do Jego wiernego ludu. Pokój mój niech będzie z wami, umiłowane dzieci.
Jakiż smutek odczuwam w moim kochającym sercu, gdy widzę pogardę, upokorzenie i świętokradztwo, które otrzymam …More
Powiadam wam: każdy, kto mnie daje lub przyjmuje mnie niegodnie lub na ręce, jest „winnym przestępcą” i popełnia świętokradztwo (grzech śmiertelny).
12 czerwca 2020, godz. 9:50 - Wzywając Jezusa Sakramentalnego do Jego wiernego ludu. Pokój mój niech będzie z wami, umiłowane dzieci.
Jakiż smutek odczuwam w moim kochającym sercu, gdy widzę pogardę, upokorzenie i świętokradztwo, które otrzymam od wielu moich pasterzy i dzieci, gdy moje domy zostały ponownie otwarte! Mówię wam, że Moja Święta Ofiara nie będzie już taka sama; pretekstem pandemii jest to, że wielu moich kapłanów i hierarchów z mojego kościoła zbezcześci moją boskość, oddając moje ciało i moją krew trzodom i traktując je jak kawałek chleba. Niewierni pasterze! Czy nie wiecie, że jestem w każdej konsekrowanej Hostii żywy i prawdziwy, że oddaję się jako ofiarna jagnię, jako pokarm duchowy dla mojego ludu? Co za brak zdrowia psychicznego! Cóż za brak miłości dla mnie i mojej trzody, którą popełnicie, gdy moja święta ofiara została wznowiona!
Jestem Barankiem Bożym, który przychodzi z nieba wraz z każdym poświęceniem dokonywanym przez moich wiernych pasterzy; każdy poświęcony zastęp jest duchowym pokarmem dla moich owiec. Tajemnica przemiany Mojego Ciała i Mojej Krwi występuje w każdej Hostii konsekrowanej przez Moich Kapłanów. Jestem całym moim bóstwem, który zstępuje z nieba i zmienia się w życie, aby oddać się swojej trzodzie jako pokarm duchowy i żyć w sercu każdego z moich wiernych dzieci, które przyjmują mnie z godnością. Nie jestem tylko kawałkiem chleba. Jestem żywym chlebem zstępującym z nieba. Jestem duchową manną, która gasi głód mego stada i gasi pragnienie. Jestem waszym Bogiem, Jednym i Trójjedynym, który przybywa, aby dać wam życie w obfitości.
Pytam was: jak zasłużyłem na takie ohydne traktowanie niektórych Moich Pasterzy, którzy rozdają Mnie Mojemu ludowi, jakbym był kawałkiem chleba? Jak zasłużyć na takie ohydne znęcanie się, gdy jestem niegodny przyjmowany, lub dostałem się na ręce wielu moich dzieci? Prawdę mówiąc, powiadam wam: każdy, kto mnie daje lub przyjmuje mnie niegodnie lub na ręce, jest „winnym przestępcą” i popełnia świętokradztwo (grzech śmiertelny), jeśli nie żałuje i nie naprawi tego. Gdy traktujecie mnie na tym świecie, będziecie również traktowani w wieczności, jeśli pojawicie się przede mną.

Myślcie, pasterze mojego kościoła; pomyślcie o nierozsądnych owcach, abyście nie musieli jęczeć jutro! Jestem Barankiem Bożym, który daje wam miłość i żyje w prostocie każdego konsekrowanego zastępu. Nie zapominajcie o tym, abyście nie nadużywali Mojej Boskości!

Tobie zostawiam pokój, daję ci pokój. Żałujcie i nawracajcie się, ponieważ Królestwo Boże jest już blisko. Wasz Baranek, Jezus w Najświętszym Sakramencie.

Dziel się Moimi Orędziami z całą ludzkością, Moją trzodą.

Wiadomość do Enocha.
Rafał_Ovile
Edward7 dlaczego dopuszczasz na swoim profilu żmije i wrogów Kościoła, promujących profanacyjną i świętokradzką Komunię Świętą przez ręce wszystkich świeckich, do kąsania ostatnich katolików? ps już dawno zablokowałem pomocnika diabła węża -waculę. W Kościele był indeks dzieł zakazanych , który chronił Kościół i wiernych przed takimi niebezpiecznymi kacerzami... Tak też i katolicy powinni …More
Edward7 dlaczego dopuszczasz na swoim profilu żmije i wrogów Kościoła, promujących profanacyjną i świętokradzką Komunię Świętą przez ręce wszystkich świeckich, do kąsania ostatnich katolików? ps już dawno zablokowałem pomocnika diabła węża -waculę. W Kościele był indeks dzieł zakazanych , który chronił Kościół i wiernych przed takimi niebezpiecznymi kacerzami... Tak też i katolicy powinni działać...
Edward7
Jak gdzieś promuje szafarzy to to usuwam - dawniej był przeciwny szafarzom świeckim - a teraz... zmienia zdanie , to może znów zmieni ... (nikogo nigdy nie zablokuje)
Rafał_Ovile
Edward7 1. temat dotyczy godnej Komunii Świętej. Odkąd zabierał tu głos uporczywy kacerz (wacula25wp.pl) to zawsze uporczywie stawał w obronie profanacyjnej Komunii "na rękę" i innych błędów.
2. A są jakiejś dowody, że był przeciwko szafarzom świeckim ponieważ Komunia "na rękę", którą promuje (w rzeczywistości nie istnieje ponieważ Komunia Święta jest zawsze do ust) jest z udziałem szafarstwa …More
Edward7 1. temat dotyczy godnej Komunii Świętej. Odkąd zabierał tu głos uporczywy kacerz (wacula25wp.pl) to zawsze uporczywie stawał w obronie profanacyjnej Komunii "na rękę" i innych błędów.
2. A są jakiejś dowody, że był przeciwko szafarzom świeckim ponieważ Komunia "na rękę", którą promuje (w rzeczywistości nie istnieje ponieważ Komunia Święta jest zawsze do ust) jest z udziałem szafarstwa wszystkich świeckich bez względu na wiek i płeć. Sic!
3. Nikogo nie blokując tym samym umożliwiasz i godzisz się na publiczne bluźnierstwa przeciw Panu Jezusowi realnie obecnemu w Najświętszym Sakramencie i prześladowanie wiernych stających w obronie czci NSPJ osłabiając wiarę.
4. Kościół Rzymsko-Katolicki nigdy nie praktykował dopuszczania uporczywych głosów siejących oczywiste błędy i herezje celem wyższego celu obrony depozytu wiary. Nowinkarze po soborze dopuścili wszystkich do głosu w myśl heglowskiego dialogu tezy i antytezy celem wypracowania syntezy, czyli chaosu.
5. Jeszcze raz apeluje o spójność w Twojej postawie i Twoim działaniu w obronie wiary w Realną Obecność Chrystusa i czujność polegającą na wykluczeniu przez zablokowanie użytkowników, którzy uporczywie prowokują i trwają w promowaniu profanacji, błędów i herezji pomimo napomnień.
Rafał_Ovile
Edward7 I to jeszcze w wielkie Święto Serca Pana Jezusa dopuszczasz do głosu profanatora Komunii Świętej w której obecne jest JEGO żywe SERCE, tym samym stając w obronie prymitywnego kacerza zamiast Pana Boga. I zamiast w obronie tych n.p. Quas Primas , którzy spójnie przez wiele lat tutaj na forum starają się bronić dogmatu o Realnej Obecności Pana Jezusa. Wstyd i hańba!
One more comment from Rafał_Ovile
Rafał_Ovile
Edward7 Rada Ewangeliczna: Nauka (o realnej obecności Chrystusa) ta zasługuje na wiarę (w Realną Obecność), i chcę, abyś z całą stanowczością o tym mówił, że ci, którzy wierzą w Boga, mają się starać usilnie o pełnienie dobrych czynów. Jest to dobre i pożyteczne dla ludzi. 9 Unikaj natomiast głupich dociekań, rodowodów, sporów i kłótni o Prawo (godnej Komunii Świętej)! Są bowiem bezużyteczne i …More
Edward7 Rada Ewangeliczna: Nauka (o realnej obecności Chrystusa) ta zasługuje na wiarę (w Realną Obecność), i chcę, abyś z całą stanowczością o tym mówił, że ci, którzy wierzą w Boga, mają się starać usilnie o pełnienie dobrych czynów. Jest to dobre i pożyteczne dla ludzi. 9 Unikaj natomiast głupich dociekań, rodowodów, sporów i kłótni o Prawo (godnej Komunii Świętej)! Są bowiem bezużyteczne i puste. 10 Sekciarza (wacula25wp.pl) po jednym lub po drugim upomnieniu wystrzegaj się, 11 wiedząc, że człowiek taki jest przewrotny i grzeszny, przy czym sam na siebie wydaje wyrok. Tt,3
Edward7
... jednak Pan Jezus do końca tolerował Judasza, Chciał jego nawrócenia . Nie twierdze że ktoś jest Judaszem , ale każdy człowiek w jakiś sprawach może się mylić - każdy jest grzeszny - ja też się mylę i myliłem ...
Kilka artykułów o czci do Najświętszego Sakramentu i o szafarzach - dałem właśnie przez wacule...
Rafał_Ovile
Edward7 Pana Boga i Judasza łączyła kompletnie inna zależność dlatego powyższa analogia podpierana działaniem Pana Boga jest fałszywa i zuchwała, Judasz został wykluczony z komunii z Bogiem, Kościołem i Apostołami (hierarchią). Na jego miejsce został wybrany Maciej. Pan Bóg nie wykluczył na początku Lucyfera i jego pomocników z przyczyny bycia nie tolerancyjnym. Ale strącił z Niebios ponieważ …More
Edward7 Pana Boga i Judasza łączyła kompletnie inna zależność dlatego powyższa analogia podpierana działaniem Pana Boga jest fałszywa i zuchwała, Judasz został wykluczony z komunii z Bogiem, Kościołem i Apostołami (hierarchią). Na jego miejsce został wybrany Maciej. Pan Bóg nie wykluczył na początku Lucyfera i jego pomocników z przyczyny bycia nie tolerancyjnym. Ale strącił z Niebios ponieważ lucyferianie nie chcieli pełnić woli Bożej i się buntowali, a więc z ich winy. Tak też się stało dla przykładu z judaszami... Dlatego Święty Paweł ostrzega Tymoteusza przed nie posłusznymi sekciarzami a Kościół wykluczał heretyków na indeksie. Pokusa bycia bardziej boskim od Pana Boga przez fałszywe miłosierdzie jest grzechem pychy. Gdyby nie Pan Bóg to nie napisałbyś ani słowa i ani jednego oddechu nie oddał. Więc oddaj cześć Najświętszemu Sercu za wszelkie dobro, które czynisz zamiast publiczną chwałę człowiekowi, szczególnie tzw. waculi uporczywie błądzącej. ps Dramatem współczesnych katolików jest brak integralnej spójności w słowie i czynie z różnych względów, przede wszystkim na skutek kryzysu wewnątrz Kościoła. Powinniśmy wszyscy katolicy pracować nad spójnością postaw tak aby ocalić i pomnożyć z pomocą łask Bożych wiarę w Realną Obecność Chrystusa.
CUDOWNY MEDALIK
Komunia Święta przyjęta na rękę jest większym, grzechem niż aborcja!(Matka Teresa z Kalkuty).
Przez aborcję morduje się człowieka, a przez przyjęcie Pana Jezusa na rękę morduje się samego Boga! Nie ma na Ziemi takiej kary, która mogła by wynagrodzić tę przerażającą profanację. Ludzie opamiętajcie się! Nie słuchajcie nikogo kto będzie was do tego okrutnego czynu namawiał,lub zmuszał. Tylko na …
More
Komunia Święta przyjęta na rękę jest większym, grzechem niż aborcja!(Matka Teresa z Kalkuty).
Przez aborcję morduje się człowieka, a przez przyjęcie Pana Jezusa na rękę morduje się samego Boga! Nie ma na Ziemi takiej kary, która mogła by wynagrodzić tę przerażającą profanację. Ludzie opamiętajcie się! Nie słuchajcie nikogo kto będzie was do tego okrutnego czynu namawiał,lub zmuszał. Tylko na kolanach należy przyjmować Pana Jezusa i na język! Nie bądźcie mordercami Boga!
wacula25wp.pl
Quas Primas =Zapamiętaj łapy mają zwierzęta .A człowiek ma dłonie którymi się uświęca sam gdy wybiera prawo Boskie -[ CZY CHRYSTUS miał łapy !-czy dłonie..] NIE PONIŻAJ tych co pragną CIAŁA PAŃSKIEGO pod postacią chleba i wina np. w moim kk tak jest
Edward7
Niektórzy biorą na „łapę” , mają szmatę na „ryju” , ubrani w jakiś kosmiczny „kombinezon” jeszcze w „rękawicach” - czasami ciężko jest rozpoznać czy to naprawdę człowiek a nie jakaś maszyna.
Można miewać że traktują Ciało Chrystusa jako coś odrażającego - godnego pogardy - czyli nie wierzą w prawdziwą obecność Chrystusa - czyli taka komunia jest świętokradzka .

Komunia na rękę zawsze będzie …More
Niektórzy biorą na „łapę” , mają szmatę na „ryju” , ubrani w jakiś kosmiczny „kombinezon” jeszcze w „rękawicach” - czasami ciężko jest rozpoznać czy to naprawdę człowiek a nie jakaś maszyna.
Można miewać że traktują Ciało Chrystusa jako coś odrażającego - godnego pogardy - czyli nie wierzą w prawdziwą obecność Chrystusa - czyli taka komunia jest świętokradzka .

Komunia na rękę zawsze będzie świętokradzka - ponieważ każdy staje się świeckim szafarzem - i sam podaje sobie Ciało Chrystusa, dodatkowo wszędzie rozrzuca cząstki Ciała Chrystusa po których depta on i inni ... na początku nie wszyscy byli tego świadomi - jednak Duch Święty działający w Kościele wskazał że tylko Komunia Św. do ust jest dopuszczalna i że najświętszy Sakrament mogą dotykać tylko poświęcane ręce , wystarczy przypomnieć sobie Stary Testament - co spotkało tych którzy niegodnie dotykali Arkę .
Edward7
do usuniętego komentarza - do ust i na klęcząco też można brać świętokradzko , ale ci co biorą do ręki jak zwykłe jedzenie - to nie oddają czci Najwyższemu Bogu , a gdy stoją jak równy przed równym to też nie okazują czci - jedynie swoją pychę - która wzrasta gdy brakuje prawdziwego uniżenia przed Najwyższym.
2 more comments from Edward7
Edward7
Gdy ktoś naprawdę wierzy że przyjmuje Najwyższego Boga - to by padł na ziemię i by się czuł niegodny przyjęcia tak wielkiego Daru. Teraz nie wierzy się w prawdziwą obecność Chrystusa Komunia na rękę i na stojąco jest tego wyrazem
- wierzy się tylko w sam chleb i pokarm i w zjednoczenie ludzi (protestantyzm) - a nie Realną obecność Boga
Komunie na rękę wprowadzili protestanci w XVI w.
(wszystkie …More
Gdy ktoś naprawdę wierzy że przyjmuje Najwyższego Boga - to by padł na ziemię i by się czuł niegodny przyjęcia tak wielkiego Daru. Teraz nie wierzy się w prawdziwą obecność Chrystusa Komunia na rękę i na stojąco jest tego wyrazem
- wierzy się tylko w sam chleb i pokarm i w zjednoczenie ludzi (protestantyzm) - a nie Realną obecność Boga
Komunie na rękę wprowadzili protestanci w XVI w.
(wszystkie teksty reklamujące świętokradztwo są usuwane)
Edward7
Fragment usuniętego komentarza - "A nigdy nie jest wstyd brać Boga do ręki i do duszy serca swego czystego" .
Podobnie mówili faryzeusze i tu jest problem - człowiek pokorny powinien modlić się jak celnik a nie faryzeusz - że nie jestem godzien , jestem grzeszny i niegodny „Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!”

Przed Bogiem trzeba być jak dziecko , a dziecko całym sobą okazuje miłość -(ciałe…More
Fragment usuniętego komentarza - "A nigdy nie jest wstyd brać Boga do ręki i do duszy serca swego czystego" .
Podobnie mówili faryzeusze i tu jest problem - człowiek pokorny powinien modlić się jak celnik a nie faryzeusz - że nie jestem godzien , jestem grzeszny i niegodny „Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!”

Przed Bogiem trzeba być jak dziecko , a dziecko całym sobą okazuje miłość -(ciałem i duchem) .

Łk, 18, 9-14 «Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. 11 Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: „Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie: zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. 12 Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam”. 13 A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc: „Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!” 14 Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony».
wacula25wp.pl
Quas Primas No o ile mi wiadomo łapy to mają zwierzęta.A człowiek posiada dłonie Chodzi Tobie bardziej o dobro pieska niż dobro zbawienia człowieka
Quas Primas
Dobrze Wacuś zauważyłeś, że łapy mają zwierzęta.
Jednak te zwierzęta nie mają ROZUMU jeno instynkt.
Jak więc można nazwać dłońmi u tych ludzi, którzy NIE używają rozumu i nie mają Wiary???
Quas Primas
Wielkim BŁĘDEM, jaki popełnia WIĘKSZOŚĆ wiernych przyjmujących Komunię Świętą jest mówienie "AMEN" przed przyjęciem Komunii św.
"AMEN" oznacza- "Niech tak się stanie"
Kapłan mówi - Ciało Chrystusa-Niech tak się stanie- odpowiadają wierni.

Błąd czy paradoks, czy jeszcze co innego???
Edward7
Jan Paweł II- "Słowa Chrystusa, które zachęcają nas do przyjęcia królestwa Bożego jak dziecko (por. Łk 18,17), mogą znaleźć swój najbardziej sugestywny i piękny wyraz także w postawie przyjmowania Chleba eucharystycznego bezpośrednio do ust i na kolanach. Takie zachowanie jest najlepszym wyrazem wewnętrznej postawy dziecka, które pozwala się karmić, jest też wyrazem pokory setnika i gestu …More
Jan Paweł II- "Słowa Chrystusa, które zachęcają nas do przyjęcia królestwa Bożego jak dziecko (por. Łk 18,17), mogą znaleźć swój najbardziej sugestywny i piękny wyraz także w postawie przyjmowania Chleba eucharystycznego bezpośrednio do ust i na kolanach. Takie zachowanie jest najlepszym wyrazem wewnętrznej postawy dziecka, które pozwala się karmić, jest też wyrazem pokory setnika i gestu adoracyjnego zdumienia. (…) Postawa dziecka jest najbardziej autentyczną i najgłębszą postawą chrześcijanina (…) przed swoim Zbawicielem, który karmi go własnym Ciałem i poi swoją najdroższą Krwią. (…) Można założyć, że podczas Ostatniej Wieczerzy Chrystus podawał chleb każdemu z apostołów bezpośrednio do ust. - W adoracji Bożego Ciała, 21 VI 1981, „L`Osservatore Romano, wyd. pol., 2(1981), nr 6, s. 13.
...
Od około 50 lat walczy się postawą klęczącą w czasie przyjmowania Komunii Św. , a obecnie wprowadza się Komunie na rękę, modernistyczna nowa wiara wymaga ciągłych zmian , jednak te zmiany służą jedynie oddawaniu czci człowiekowi a nie Bogu , za chwile Bóg stanie się zupełnie niepotrzebny w tej nowej religii człowieka. Szacunek i pokora i cześć - Najświętszemu Sakramentowi, powinno być czymś najważniejszym w życiu katolika , gdy to miejsce zajmuje troska o zdrowie, własne ciało , zapomina się o najważniejszych sprawach ...
Quas Primas
Taaak?
A jak się mają SŁOWA JPII do tego czynu z poniższego filmu???

Bez ŻADNEGO wahania podawał Komunię Świętą do rąk!!!
Od 1h:55 min
www.youtube.com/watch
Edward7
Każdy człowiek jest omylny , a czy są jakieś nowsze filmy (1986r. to chyba pechowy rok w tym pontyfikacie) . Człowiek dopiero z czasem widzi swoje błędy, Papież Benedykt XVI dopiero chyba od 2008r. wprowadził w całym Watykanie Komunie Św. do ust i na kolanach . - czyli dopiero z czasem zobaczyli złe owoce modernistycznych zmian , i mogli być zmyleni przez postępowców , którzy z czasem okazali …More
Każdy człowiek jest omylny , a czy są jakieś nowsze filmy (1986r. to chyba pechowy rok w tym pontyfikacie) . Człowiek dopiero z czasem widzi swoje błędy, Papież Benedykt XVI dopiero chyba od 2008r. wprowadził w całym Watykanie Komunie Św. do ust i na kolanach . - czyli dopiero z czasem zobaczyli złe owoce modernistycznych zmian , i mogli być zmyleni przez postępowców , którzy z czasem okazali się być masonami ... (i dali się zmylić presji otoczenia), jednak nie dopuszczali zmian i w wierze i moralności, i nowej interpretacja Ewangelii - jak to ma miejsce teraz ...

Niektórzy czasami cały czas przypominają stare błędy , tak jak Faryzeusze którzy nie uznawali że ktoś się może nawrócić .
Pan Jezus mówił - Mt, 23, 1-12 - " Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią" - chyba te słowa do tego filmu pasują .
Quas Primas
(...) "Papież Benedykt XVI dopiero chyba od 2008r. wprowadził w całym Watykanie Komunie Św. do ust i na kolanach ....."
A wiesz z czyjej to inicjatywy?
Otóż arcybiskupem, który napisał piękny list do Benedykta XVI, by udzielał Komunii św. na klęcząco i do ust był nie kto inny, jak Abp Jan Paweł Lenga.
W obronie Tradycji Kościoła
Abp Lenga wielokrotnie podkreślał świętość Jana Pawła II.
Quas Primas
I po co uparcie bronisz w tej kwestii JPII.
FAKTY temu zaprzeczają.
Jeśli był przeciwny, to NIGDY by tego nie uczynił
Od 1h:55 min
www.youtube.com/watch
Edward7
..."papież w imieniu własnym i wszystkich biskupów przeprosił za wszelkie nadużycia liturgiczne, a więc także za udzielanie Komunii na rękę:"

Może więc trzeba, ażebym kończąc ten fragment moich rozważań, w imieniu własnym i Was wszystkich, Czcigodni i Drodzy Bracia w Biskupstwie, wypowiedział słowa przeproszenia za wszystko, co z jakiegokolwiek powodu, na skutek jakiejkolwiek ludzkiej słabości,…More
..."papież w imieniu własnym i wszystkich biskupów przeprosił za wszelkie nadużycia liturgiczne, a więc także za udzielanie Komunii na rękę:"

Może więc trzeba, ażebym kończąc ten fragment moich rozważań, w imieniu własnym i Was wszystkich, Czcigodni i Drodzy Bracia w Biskupstwie, wypowiedział słowa przeproszenia za wszystko, co z jakiegokolwiek powodu, na skutek jakiejkolwiek ludzkiej słabości, niecierpliwości, zaniedbania, na skutek tendencyjnego, jednostronnego, błędnego rozumienia nauki Soboru Watykańskiego II o odnowie liturgii – mogło stać się okazją zgorszenia i niewłaściwości w interpretacji nauki oraz czci należnej temu wielkiemu Sakramentowi. I proszę Pana Jezusa, aby w przyszłości pozwolił nam uniknąć w naszym sposobie traktowania tej Najświętszej Tajemnicy wszystkiego, co w jakikolwiek sposób mogłoby osłabić lub zachwiać poczucie czci i miłości naszych wiernych ("Dominica Canae" 12 ; źródło: ekai.pl).

Jeden raz - może być wynikiem chwilowej ludzkiej słabości ...
Quas Primas
@W obronie Tradycji Kościoła
Abp Lenga nie podkreślał bezdyskusyjnie świętości JPII, tylko kiedy przytaczał Jego słowa mówił "święty JPII" a to jest róznica!