Orfar33
Osądzać nam nie wolno tylko papieża jako człowieka, natomiast złe czyny jego i błędy powinniśmy wytykać, w przeciwnym przypadku bierzemy na siebie jako cudze grzechy.
Domino336
Deon
fr_parvus

Papież nie jest przedmiotem czci,ani miejscem kultu. Daj sobie na wstrzymanie,lub znajdź właściwy artykuł. Za znieważanie głowy innego państwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej grozi odpowiedzialność z artykułu 136 par.3 KK 🙂
Igor75
Orfar33 2013-05-19 23:21:23
fr_parvus 2013-05-19 23:16:25
Orfar33 2013-05-19 22:37:52

“..płaci złotem, tak jak na Franciszka Ubogiego przystało.”

Masz problem z otworzeniem linku?
Otwórz i obejrzyj film!
=============================
On nie otworzy, bo nienawidzi prawdy!
Orfar33
fr_parvus 2013-05-19 23:16:25
Orfar33 2013-05-19 22:37:52

“..płaci złotem, tak jak na Franciszka Ubogiego przystało.”

Masz problem z otworzeniem linku?
Otwórz i obejrzyj film!
Igor75
Deon 2013-05-19 23:11:10
Igor75
Za nazywanie mnie sekciarzem, też grozi kara!
...............................................................................................................
Napisz to tym,którzy na tym forum mianem sekciarzy nazywają tych,którzy należą do ruchów ewangelizacyjnych w Kościele.
=====================
Wiem komu mam pisać.
Deon
Igor75

Za nazywanie mnie sekciarzem, też grozi kara!
...............................................................................................................
Napisz to tym,którzy na tym forum mianem sekciarzy nazywają tych,którzy należą do ruchów ewangelizacyjnych w Kościele. 🙂
Orfar33
@parvus - weź tabletkę na uspokojenie. 😁
Igor75
fr_parvus 2013-04-23 07:57:29
SEKCIARZU SKOŃCZ ZNIEWAŻAĆ PAPIEŻA NA TYM FORUM!!
===================================
Za nazywanie mnie sekciarzem, też grozi kara!
Christopher.
Parvusie nie bełkocz bez sensu. Nasz Pan Jezus Chrystus wielokrotnie publicznie krytykował najwyższych kapłanów, za co został przez Sanhedryn ukrzyżowany. Współczesnym Sanhedrynem są najwyżsi dostojnicy Kościoła posoborowego i jesteśmy świadkami, jak krzyżują Kościół Katolicki z Jego wiarą i zwyczajami, którym przysięgali dochować wierności.
Deon
fr_parvus
Artykuł przez Ciebie przywołany nijak ma się do znieważenia Głowy Państwa. 🙂
Igor75
fr_parvus 2013-05-19 22:39:44
Ks.Piotr Natanek o współczesnych Judaszach oskarżających Jezusa Chrystusa w Jego Zastępcy, jakim jest Papież: Ks. Piotr Natanek nazywa judaszami wyznawców M. z Irlandii, którzy obrażają papieża
__________________________________
Ks. Piotr Natanek bluźni na ludzi i za to odpowie przed Bogiem!
Nie jest on nieomylny!
Deon
fr_parvus

Powtarzasz się. 🙂
Domino336
Wiedział dobry Bóg, jak trudno zbawić się goniąc za światem i jego rozkoszami. Dlatego przeklął świat słowy: „Biada światu” (Mt 18, 7).
Domino336
Kardynał jest zręcznym politykiem… i idealistycznym apostołem ubogich czasu lat 70. XX wieku; bez reszty oddał się ludziom, biedakom, nie będąc jednak zwolennikiem teologii wyzwolenia.
Świadomy opłakanego stanu, w jakim znajduje się podległe mu duchowieństwo, nie zrobił nic, aby to zmienić. W seminarium duchownym w Buenos Aires nigdy nie było tak niewielu kleryków, jak dzisiaj. Liturgie, którym …More
Kardynał jest zręcznym politykiem… i idealistycznym apostołem ubogich czasu lat 70. XX wieku; bez reszty oddał się ludziom, biedakom, nie będąc jednak zwolennikiem teologii wyzwolenia.
Świadomy opłakanego stanu, w jakim znajduje się podległe mu duchowieństwo, nie zrobił nic, aby to zmienić. W seminarium duchownym w Buenos Aires nigdy nie było tak niewielu kleryków, jak dzisiaj. Liturgie, którym przewodniczył «kardynał ubogich», to katastrofa. Przy papieżu Franciszku może się okazać, że znów ujrzymy Msze z okresu pontyfikatu Pawła VI, tak rażąco odbiegające od wysiłków Benedykta XVI mających na celu przywrócenie im godności należnej obrzędom liturgicznym.