apredsasatoci
Kresťanstvo je i viere. Nie o počte.
U.S.C.A.E.
začínali sme v malom, počet nie je kritérium z kategórie absolútnych islam je veľký a preto nie je falošný?
Svätý Malachiáš(prorok)
Však žijeme v období keď veľký odpad prišiel od pravej pravdy a viery a väčšina slúži nie Bohu,ale satanovi a to očividne vidno na tom videu,že kresťanstvo upadá do zabudnutia. To,ale dlho nevydrží a všetko sa obráti keď aj príde na určitý čas pokoj a mier. 😇