Varovanie
411

BOŽÍ LID MUSÍ BÝT JEDNOTNÝ

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 22. dubna 2022.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
revelacionesmarianas.com/english.htm

BOŽÍ LID MUSÍ BÝT JEDNOTNÝ

Milovaní lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Jste na cestě k oslavě Božího milosrdenství.
BOŽÍ LID MUSÍ BÝT JEDNOTNÝ. EVANGELIZACE JE SPOLEČNÁ VĚC, JE TO NEUSTÁLÁ PRAXE BRATRSKÉ LÁSKY.
Jste dělníky na vinici a musíte pracovat na svěřeném poli s vědomím, že na vinici je jen jeden Pán a Mistr [Jan 15,1-13].
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista jsou povoláni k tomu, aby zachovávali osobní pokoj a předávali jej svým bratrům a sestrám.
Ti, kdo nemají vnitřní pokoj, nemají moudrost zachovat si vyrovnanost uprostřed bouří.
Buďte k sobě navzájem ohleduplní, modlete se k naší Královně a Matce Posledních časů.
BOŽÍ LIDÉ, V TÉTO DOBĚ ĎÁBEL VNESL DO NĚKTERÝCH LIDSKÝCH BYTOSTÍ JED, ABY VÁS ROZDĚLIL.
Modlete se, aby vám naše Královna a Matka pomáhala a byla nositelkou pravého pokoje, neboť "komu je více dáno, od toho je více požadováno" [Lk 12, 48].
V této době, kdy se lidské stvoření dívá dolů, vás vyzývám, abyste se na vše, co se děje, dívali orlím zrakem. Dobře víte, že vládci lidstva udržují to, co je pro ně výhodné, a podkopávají instituci církve našeho Krále a Pána Ježíše Krista. Proto buďte stvořeními pokoje, která s láskou pracují na královských polích, abyste nebyli zaměněni s plevelem.
Žehnám vám, lidé Boží. Mé nebeské legie vás stále střeží.
Svatý archanděl Michael