00:17
tommy1
1760
Spalona ziemia na południu Ukrainy po ostrzale hordy
ALICJA OPOLE
-wiecie,wszystko przerandaupowane,na ołowiu beznynowym ,zatruta ziemia,to tam nie było co zostawic jak tu w polsce rzeki i ryby tez potruliscie mi i Bogu,mym dzieciom stąd...hm..