03:17
Franziskus Treff in der Astana-Pyramide, SEINE WAHRE ABSICHT. Bischof Schneider und Erzbischof Viganó warnen uns ! Franziskus verrät Christus” Die Astana-Pyramide ist das Konferenzzentrum für Welt …More
Franziskus Treff in der Astana-Pyramide, SEINE WAHRE ABSICHT. Bischof Schneider und Erzbischof Viganó warnen uns ! Franziskus verrät Christus”
Die Astana-Pyramide ist das Konferenzzentrum für Welt - und Religionsführer, das der Luziferischen Anbetung dient. Astana ist die Hauptstadt der Neuen Weltordnung.

“NICHT EINMAL DER HOFFNUNGSVOLLSTE FREIMAURER HÄTTE SICH
VOR KURZEM SO ETWAS VORZUSTELLEN GEWAGT.” - Erzbischof Viganó

!!! Das umstrittene Zitat: !!!
Die verschiedene Religionen seien von Gott gewollt.
Dr. Taylor Marshall macht uns aufmerksam:
Franziskus hat bestätigt, dass er im September 2022 am 7. Weltkongress der Religionen in Kasachstan in der Astana-Pyramide teilnehmen wird. Dr. Taylor Marshall erörtert dies im Zusammenhang mit dem Dokument von Abu Dhabi und der Rolle von Bischof Athanasius Schneider, denn Astana ist seine Diözese. Franziskus wurde von Muslimen in eine überwiegend muslimische Nation, Kashastan, zu einem interreligiösen Treffen in der Diözese von Bischof Schneider …
More
Josefa Menendez
DER IMAM DES "PAPSTES" FORDERT EIN GLOBALES BLASPHEMIEGESETZ
Pope's Imam Demands Global Blasphemy Law
NIZZA , Frankreich ( ChurchMilitant.com ) – Der muslimische Gesprächspartner von Papst Franziskus, Großimam Ahmed al-Tayyeb, hat ein internationales Gesetz gefordert, das es verbietet, den Islam zu kritisieren oder zu beleidigen – einen Tag bevor drei Katholiken in der Basilika Notre-Dame von …More
DER IMAM DES "PAPSTES" FORDERT EIN GLOBALES BLASPHEMIEGESETZ
Pope's Imam Demands Global Blasphemy Law

NIZZA , Frankreich ( ChurchMilitant.com ) – Der muslimische Gesprächspartner von Papst Franziskus, Großimam Ahmed al-Tayyeb, hat ein internationales Gesetz gefordert, das es verbietet, den Islam zu kritisieren oder zu beleidigen – einen Tag bevor drei Katholiken in der Basilika Notre-Dame von Nizza abgeschlachtet wurden.
SCIVIAS+
ASTANA
ľubica
ASTANA: Začala sa činnosť novej Konferencie biskupov Strednej Ázie. Práve teraz, pred septembrom 2022, pred Františkovou cestou do slobodomurárskej pyramídy, aby sa poklonil Luciferovi, sa organizuje konferencia biskupov, ktorá predtým neexistovala. Cieľ ? Vyvíjaťnátlakna tých,ktorí odmietajú podporiť určitý [heretický] postoj.
ZALOŽENÁ V SEPTEMBRI 2021 KONGREGÁCIOU PRE EVANJELIZÁCIU NÁRODOVMore
ASTANA: Začala sa činnosť novej Konferencie biskupov Strednej Ázie. Práve teraz, pred septembrom 2022, pred Františkovou cestou do slobodomurárskej pyramídy, aby sa poklonil Luciferovi, sa organizuje konferencia biskupov, ktorá predtým neexistovala. Cieľ ? Vyvíjaťnátlakna tých,ktorí odmietajú podporiť určitý [heretický] postoj.

ZALOŽENÁ V SEPTEMBRI 2021 KONGREGÁCIOU PRE EVANJELIZÁCIU NÁRODOV

František o jednom svetovom náboženstve Astánska pyramída: Všetky náboženstvá sú výhonkom "uctievania slnka" - to je filozofia Astánskej pyramídy - preto náboženskí vodcovia sedia okolo veľkého slnka a vytvárajú "Nový svet", zatiaľ čo bežná populácia sa zabáva v temnote materiálneho sveta. Myslia si, že sú na vrchole pyramídy moci. Pyramída predstavuje filozofiu "zasvätencov" (slobodomurárov).

Infovaticana.com informuje:

Novovytvorená Konferencia biskupov Strednej Ázie sa od dnešného dňa, 26. apríla, do budúcej soboty po prvýkrát stretne v hlavnom meste Kazachstanu Nur-Sultan (Astana). Nový orgán bol oficiálne založený v septembri na základe dekrétu Kongregácie pre evanjelizáciu národov.

"Ako sa dozvedela agentúra Fides, pôvodne mala zahŕňať len Kazachstan, Kirgizsko, Tadžikistan, Turkménsko a Uzbekistan, ale v priebehu mesiacov sa rozšírila o Mongolsko a Afganistan a v budúcnosti by sa pravdepodobne mohla týkať aj Azerbajdžanu.

Páter Jerzy Maculewicz OFM Conv, apoštolský administrátor Uzbekistanu, pre Fidesdienst:

"Program tohto prvého stretnutia bude zahŕňať voľbu predsedu biskupskej konferencie, definovanie cieľov, ktoré sa budú sledovať, a rozdelenie funkcií a úloh. Počas podujatia sa uskutoční aj krátke stretnutie národného riaditeľa a riaditeľa pre komunikáciu Caritas Kazachstan, otca Guida Trezzaniho a Anastasie Krivonosovej, ktorí budú diskutovať o otázkach týkajúcich sa charitatívnej organizácie biskupov.

Ako ďalej pre agentúru Fides uviedol biskup Svätej Trojice v Almaty a predseda Konferencie biskupov Kazachstanu José Luis Mumbiela Sierra, toto stretnutie je "prvým krokom na ceste jednoty a bratstva" (Pakt z Abú Zabí!):

"Máme veľkú nádej na cestu, na ktorú sa vydáme spolu s biskupmi a apoštolskými administrátormi všetkých týchto krajín. Pán nás žiada, aby sme rozšírili putá bratstva, aby sme boli viac Cirkvou so susednými krajinami, aby sme vydávali svedectvo. Myslím si, že najkrajšie na tomto novom spôsobe je, že môžeme byť jednotní, aj keď žijeme v rôznych krajinách s rôznymi vládami a kultúrami. A to je možné, pretože máme tú istú vieru, patríme do tej istej Cirkvi: Na druhej strane, katolicizmus sa vyznačuje práve svojou univerzálnosťou. Myslím si, že je to veľmi krásne svedectvo."

Komentár čitateľa:

Nebudeme chodiť okolo horúcej kaše, vytvorenie takejto "konferencie" má jasný cieľ: Kazachstan. Chcú zahnať do kúta svojich niekoľkých biskupov, podľa Casa Santa Marta sú príliš konzervatívni, nepáči sa im, že ich biskupi podpísali niekoľko iniciatív, ktoré sú podľa nich v rozpore s pápežom. Biskupské konferencie sa využívajú na oslabovanie slobody jednotlivých biskupov. Mám na mysli nedávny stĺpček biskupa Héctora Aguera, ktorý sa nachádza tu v Infocatólike.

Bývalý arcibiskup argentínskej La Platy Mons. Héctor Aguer poznamenal, že biskupské konferencie napodobňujú politické parlamenty s [heretickou] väčšinou a [katolíckou] menšinou.

Aguer opisuje módne slovo "jednota" ako "typické pre biskupskú poéziu". Používa sa na vyvíjanie nátlaku na tých, ktorí odmietajú podporiť určitý [heretický] postoj.


Se pone en marcha la nueva Conferencia Episcopal de O
Carlus shares this
1119
Bergoglio hat den Auftrag die Einheitsreligion der NWO herzustellen. Nicht mehr und nicht weniger.
ľubica
Bergogliovým poslaním je vytvoriť jednotné náboženstvo NWO. Nič viac a nič menej.
alfredus
Alle diese Dinge, so wie die Freimaurer auch, haben ihren Ursprung im Widersacher und ewigem Feind Gottes, der jetzt seine ganze Macht gegen Gott entfaltet ... ! Dass in dem Zusammenhang ein Treffen mit Franziskus in der Astana-Pyramide statt findet, erstaunt nicht, denn Franziskus nennt alle Religionen und Bewegungen gleich. Für ihn ist die katholische Kirche, eine unter vielen un deshalb jubelt …More
Alle diese Dinge, so wie die Freimaurer auch, haben ihren Ursprung im Widersacher und ewigem Feind Gottes, der jetzt seine ganze Macht gegen Gott entfaltet ... ! Dass in dem Zusammenhang ein Treffen mit Franziskus in der Astana-Pyramide statt findet, erstaunt nicht, denn Franziskus nennt alle Religionen und Bewegungen gleich. Für ihn ist die katholische Kirche, eine unter vielen un deshalb jubelt die Welt ihm zu. Wie ist es möglich, dass Kirchenmänner plötzlich nicht mehr christlich ticken und zu falschen Propheten werden ? Die Muttergottes hat in La Salette schon die Antwort gegeben : ... der Dämon hat ihren Verstand verdunkelt ... und sie ganz in Besitz genommen !
Josefa Menendez
Franziskus Treff in der Astana-Pyramide, SEINE WAHRE ABSICHT. Bischof Schneider und Erzbischof Viganó warnen uns ! “Franziskus verrät Christus”
Franziskus Treff in der Astana-Pyramide, SEINE WAHRE ABSICHT. Bischof Schneider und Erzbischof …
ľubica
František na stretnutí v Astánskej pyramíde, JEHO PRAVÝ ZÁMER. Biskup Schneider a arcibiskup Viganó nás varujú ! "František zradil Krista"
Františka na stretnutí v Astánskej pyramíde, JEHO PRAVÝ ZÁMER. Biskup Schneider a arcibiskup ...
Josefa Menendez
FRANZISKUS Konferenzzentrum dient der Luziferischen Anbetung: Erklärung: Minute 3:49 ! Weltreligionskongress in Astana: humanistische und freimaurerische Untertöne.
FRANZISKUS Konferenzzentrum dient der Luziferischen Anbetung: Erklärung: Minute 3:49 ! Weltreligion…
ľubica
Konferenčné centrum FRANCISCUS slúži luciferiánskym bohoslužbám: vysvetlenie: minúta 3:49 ! Svetový náboženský kongres v Astane: humanistický a slobodomurársky podtón.
Konferenčné centrum FRANCISCUS slúži luciferiánskym bohoslužbám: Vysvetlenie: minúta 3:49 ! Svetové náboženstvo...
Josefa Menendez
Franziskus auf dem Weg zur Pyramide (Astana)
Bischof Schneider, Weihbischof im Erzbistum Astana (Nur-Sultan) in Kasachstan, wo die Pyramide ist, warnt uns !

Franziskus auf dem Weg zur Pyramide (Astana)
BruderClaus
Die Buchstaben des Wortes “Astana“
in anderer Reihenfolge: “Satana“!

Die Erde wurde auf zwei unsichtbare Säulen gegründet:
Psalm 75 (EÜ):
“ 4 Mag wanken die Erde mit all ihren Bewohnern, ich selber habe ihre Säulen fest gegründet.
Psalm 104 (EÜ):
“ 5 Du hast die Erde auf Pfeiler gegründet, in alle Ewigkeit wird sie nicht wanken.“
Hiob 9 (EÜ):
“ 6 Er erschüttert die Erde an ihrem Ort, / …More
Die Buchstaben des Wortes “Astana“
in anderer Reihenfolge: “Satana“!


Die Erde wurde auf zwei unsichtbare Säulen gegründet:

Psalm 75 (EÜ):
“ 4 Mag wanken die Erde mit all ihren Bewohnern, ich selber habe ihre Säulen fest gegründet.

Psalm 104 (EÜ):
“ 5 Du hast die Erde auf Pfeiler gegründet, in alle Ewigkeit wird sie nicht wanken.“

Hiob 9 (EÜ):
“ 6 Er erschüttert die Erde an ihrem Ort, / sodass ihre Säulen erzittern.

Ein Bild dieser Säulen wurde im Tempel Salomo geschaffen;

1. Könige 7 (EÜ):
“ 21 Er stellte die Säulen an der Vorhalle des Tempels auf. Die eine Säule stellte er auf die rechte Seite und nannte sie Jachin, die andere stellte er auf die linke Seite und nannte sie Boas

2. Chronik 4 (EÜ):
“ 12 zwei Säulen, zwei beckenförmige Kapitelle oben auf den Säulen, die zwei Flechtwerke, mit denen man die beiden beckenförmigen Kapitelle oben auf den Säulen bedeckte, 13 die vierhundert Granatäpfel für die beiden Flechtwerke, die in zwei Reihen an jedem Flechtwerk angebracht waren und die die beiden beckenförmigen Kapitelle auf den Säulen bedeckten, 14 die zehn fahrbaren Gestelle, die zehn Kessel für die Gestelle, 15 das eine Meer, die zwölf Rinder unter ihm, 16 die Töpfe, Schaufeln und Gabeln. Alle diese Geräte machte Hiram-Abi dem König Salomo für das Haus des HERRN aus glatter Bronze.“

2. Chronik 3 (EÜ):
“ 17 Die Säulen stellte er vor dem Tempel auf, die eine auf der rechten, die andere auf der linken Seite. Die rechte nannte er Jachin, die linke Boas.

Gott gründete die Erde für die Ewigkeit auf diese beiden unsichtbaren Säulen:

Jachin:

“Gott gründet fest!“

und

Boas:
“In Gott ist Stärke!“

Kommentar (20) zu 1. Könige Kapitel 7 Arndt:
“ (20) Die Säulen standen wahrscheinlich frei. Jachin: Er (Gott) gründet fest (wohl den Tempel) Booz (Boas): Stärke
ist in ihm (in Gott). Die Säulen sollten wohl das feste Vertrauen ausdrücken, dass Gott diesen Tempel, oder vielmehr
sein reich, dessen Mittelpunkt und Sinnbild der Tempel ist, fest und dauernd, auf ewig gegründet.“


Alle existierenden Irrlehren versuchen diese beiden Säulen welche das ursprüngliche, und für die Ewigkeit geschaffene Gottvertrauen darstellen zu ersetzen.

Die Freimaurerei und die Quabbalah imitieren diese Säulen und ersetzen diese durch ISIS und OSIRIS (nennen diese aber Jachin und Boas).

Andere Irrlehren versuchen Jachin und Boas durch das Geschlechterprinzip des Ying und Yang zu ersetzen.