U.S.C.A.E.
dokazuje existenciu zákona vpísaného do srdca