tommy1
13639

NIEMCY UNIKAJĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA II WOJNĘ ŚWIATOWĄ

11 maja 2022 Niemcy zaskarżyły Włochy do Trybunału w Hadze. Republika Federalna Niemiec stwierdziła, że roszczenia wobec niej za zbrodnie II wojny …
Polka z Podkarpacia
Nie Niemcy unikają odpowiedzialności , ale w połowie XX opracowali plan przeniesienia odpowiedzialności na Polaków: naziści, polskie obozy, rzekomy współdziałał Polaków w holokauście żydów, totalne zapomnienie o holokauście 6 mln Polaków, obozy niemieckie na terenie Niemiec i Austrii zrównane z ziemią i zabudowane, a w Polsce stoją jako świadectwo zbrodni Polaków, oprowadza się młodych żydów i …More
Nie Niemcy unikają odpowiedzialności , ale w połowie XX opracowali plan przeniesienia odpowiedzialności na Polaków: naziści, polskie obozy, rzekomy współdziałał Polaków w holokauście żydów, totalne zapomnienie o holokauście 6 mln Polaków, obozy niemieckie na terenie Niemiec i Austrii zrównane z ziemią i zabudowane, a w Polsce stoją jako świadectwo zbrodni Polaków, oprowadza się młodych żydów i uczy nienawiści do nazistów (kto to byli naziści - Polacy)
megur shares this
32
tommy 1
Wydaje się, że dopiero nacisk polityczny i sprzymierzenie się wielu państw, które w czasach II wojny światowej padły ofiarą III Rzeszy niemieckiej, może doprowadzić do skutecznego pociągnięcia RFN, która jest prawnym sukcesorem III Rzeszy, do odpowiedzialności i wypłacenia odszkodowań.
tommy 1
Ekspert dodał, że unikanie odpowiedzialności za zbrodnie II wojny światowej wpisuje się w strategię Niemiec, które dążą do rozmywania odpowiedzialności za dawne zbrodnie.