Clicks149
jacek2pp
1
STOP Komunii na rękę ! LIST OTWARTY POLSKICH LEKARZY KATOLICKICH W SPRAWIE ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z PRZYJMOWANIEM KOMUNII ŚWIĘTEJ NA RĘKĘ Białystok, 7. 10. 2020 r., w Roku Eucharystii More
STOP Komunii na rękę !

LIST OTWARTY POLSKICH LEKARZY KATOLICKICH

W SPRAWIE ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH

Z PRZYJMOWANIEM KOMUNII ŚWIĘTEJ NA RĘKĘ


Białystok, 7. 10. 2020 r., w Roku Eucharystii

Jego Ekscelencja
Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki
Przewodniczący
Konferencji Episkopatu Polski Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
Do Biskupów, Kapłanów oraz Sióstr i Braci
w wierze Kościoła katolickiego

Zaniepokojeni jesteśmy faktem, że w ostatnich miesiącach ze strony wielu kapłanów płynie zachęta (a w niektórych parafiach wręcz nakaz!) do przyjmowania Komunii Świętej na rękę jako formy bardziej higienicznej i rzekomo chroniącej wiernych przed zakażeniem SARS-CoV-2.

Nie wiemy, na jakiej podstawie, a zwłaszcza w oparciu o jakie badania naukowe zbudowano taką tezę i jakie przesłanki medyczne ją potwierdzają. Uważamy, że z punktu widzenia medycznego nie można traktować udzielania Komunii Świętej na rękę jako formy bardziej bezpiecznej niż przyjmowanie Komunii Świętej do ust.

Ludzkie ręce stanowią miejsce kontaktu pomiędzy środowiskiem zewnętrznym człowieka a jego ciałem. Prace wielu autorów podkreślają, że na naszych dłoniach mogą znajdować się bardzo liczne drobnoustroje potencjalnie chorobotwórcze. A są to między innymi: Staphylococcus aureus

– bakteria wywołująca ropne infekcje skóry i tkanki podskórnej oraz posocznicę; bakterie z grupy Salmonella – odpowiedzialne za zatrucia pokarmowe; pałeczki Escherichia coli – powodujące zatrucia pokarmowe, zapalenia dróg moczowych, zatok, a nawet prowadzące do sepsy; pałeczki z rodzaju Campylobacter – wywołujące ostre biegunki; jaja różnych pasożytów, np.: Ente- robius vermicularis – odpowiadający za owsicę u dzieci i dorosłych, oraz cysty pierwotniaków, np.: Giardia lamblia – powodujące uporczywą lambliozę. Mogą być także obecne grzyby wywołujące grzybicę skóry czy wirusy jak np.: wirus WZW typu A – wywołujący żółtaczkę pokarmową, rotawirusy – odpowiedzialne za biegunki, bóle brzucha, a także wirusy grypy czy wiele odmian koronawirusów, o których tak wiele ostatnio słyszymy.

Nawet jeżeli przed wejściem do kościoła spryskamy nasze ręce środkiem dezynfekcyjnym,
to musimy pamiętać, że w czasie trwania Mszy Świętej będą one dotykały rzeczy lub miejsc, których nie odkaziliśmy, np. ławek, ubrania, okularów, włosów, a także pieniędzy (będących siedliskiem bardzo wielu zarazków) składanych na tacę.

Zatem wyciągnięta ręka do Komunii Świętej to potencjalne źródło zakażenia. Dlatego pragniemy zwrócić uwagę na bardzo ważny punkt po- stępowania epidemiologicznego, jaki stanowi hamowanie drogi zakażenia poprzez eliminowanie miejsc mogących być jego potencjalnym źródłem. Otóż udzielając Komunii Świętej na rękę, robimy właściwie coś odwrotnego, bo poszerzamy możliwe źródło zakażenia o dodatkowy element, jaki stanowi na tej drodze wyciągnięta ręka wiernego.

Należy także wspomnieć o jeszcze innym ważnym aspekcie udzielania Komunii Świętej, a mianowicie przyjmowanej w tym momencie postawie (stojącej bądź klęczącej). Uważamy, że z punktu widzenia epidemiologicznego również postawa stojąca sprzyja rozszerzaniu się infekcji, bardziej bowiem naraża kapłana oraz wiernego na wzajemne zakażenie drogą kropelkową i
powietrzną wydychanymi wirusami przez to, że ich drogi oddechowe (usta i nos), a także spojówki oczu są w bardzo bliskiej odległości. Odwrotnie jest w postawie klęczącej – usta, nos i oczy są na różnych wysokościach i w większej odległości, co utrudnia przedostawanie się zarazków.

Podsumowując, należy stwierdzić, że z punktu widzenia medycznego udzielanie Komunii Świętej
bezpośrednio do ust i w postawie klęczącej jest formą zdecydowanie bezpieczniejszą i właściwszą
niż przyjmowanie Komunii Świętej do ręki i na stojąco.

W trosce o zdrowie wiernych pragniemy gorąco zaapelować do Episkopatu Polski, biskupów i wszystkich kapłanów o rychły powrót do udzielania Ciała Pańskiego do ust i w postawie klęczącej.
Szczęść Boże!

W imieniu polskich lekarzy popierających list otwarty, z uprzejmą prośbą o jego przesłanie do wszystkich Członków Episkopatu Polski

dr hab. n. med. Marek Baltaziak; patomorfolog
prof. dr hab. n. med. Maria Elżbieta Sobaniec-Łotowska;
patomorfolog
prof. dr hab. n. med. Stanisław Sulkowski; patomorfolog


Lista polskich lekarzy katolickich popierających list otwarty w sprawie przyjmowania Komunii Świętej:

Lek. Irena Andrusewicz-Szrot; anestezjologia
Dr n. med. Tadeusz Borowski-Beszta; psychiatria
Lek. Danuta Kossakiewicz; rehabilitacja
Lek. Kazimiera Pawłowska; pediatria
Lek. Alicja Przekop; choroby wewnętrzne
Prof. dr hab. n. med. Janusz Popko; chirurgia urazowo-ortopedyczna
Lek. Olga Szeląg; pediatria
Lek. Małgorzata Skibko; położnictwo i ginekologia
Lek. Wiesław Skibko; anestezjologia
Lek. Anna Grygorczyk; psychiatria
Lek. Justyna Piłasiewicz; psychiatria
Dr hab. n. med. Jolanta Wasilewska; pediatria i alergologia
Lek. Tadeusz Wasilewski; położnictwo i ginekologia
Dr n. med. Janusz Korfel; choroby wewnętrzne, endokrynologia, diabetologia
Dr n. med. Henryk Midro; psychiatria
Prof. dr hab. n. med. Maria Elżbieta Sobaniec-Łotowska; patomorfologia
Lek. Jan Kazimierz Tołwiński; neurologia
Dr n. med. Ewa Wasilewska; choroby wewnętrzne i hematologia
Lek. Wiesława Holak-Tałałaj; okulistyka
Lek. Janina Ziółkowska; medycyna pracy
Lek. Maria Konstantynowicz; laryngologia
Lek. Barbara Bińczak; stomatologia
Dr hab. n. med. Marek Baltaziak, patomorfologia
Lek. Józefa Borowska; radiodiagnostyka
Lek. Zenobia Borowska-Węsław; pediatria
Lek. Karolina Siemienowicz; medycyna rodzinna
Lek. Magdalena Dylewska; pediatria
Dr n. med. Monika Jedynak; anestezjologia
Lek. Monika Korfel; położnictwo i ginekologia
Dr n. med. Lucjan Słomkiewicz; położnictwo i ginekologia
Dr n. med. Anna-Maria Korfel; onkologia i radioterapia
Dr hab. n. med. Agnieszka Korfel; onkologia, hematologia
Lek. Aleksander Korfel
Lek. Alexandra Korfel
Lek. Hubert Czerniak; choroby wewnętrzne
Dr n. med. Jan Szafraniec; psychiatria
Lek. Wanda Rzeszut; psychiatria
Prof. dr hab. n. med. Stanisław Sulkowski;
patomorfologia
Dr hab. n. med. Joanna Maria Łotowska; patomorfologia
Dr n. med. Henryka Sobaniec; protetyka
Lek. Milena Żochowska-Sobaniec; pediatria
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Sobaniec; neurologia dziecięca

Dr n. med. Stefan Sobaniec; stomatologia
Lek. Danuta Tarasiuk; medycyna rodzinna
Prof. dr hab. n. med. Krystyna Lisiecka-Opalko;
stomatologia zachowawcza i fizjoterapia

Dr hab. n. med. Danuta Kijak; stomatologia zachowawcza i fizjoterapia
Prof. dr hab. n. med. Urszula Łebkowska;
radiodiagnostyka
Dr hab. n. med. Wojciech Łebkowski; neurochirurgia
Dr n. med. Maria Rydzewska-Dudek; medycyna sądowa
Lek. Urszula Łapińska; choroby wewnętrzne, diabetologia; zdrowie publiczne
Dr hab. n. med. Anna Hryniewicz; choroby wewnętrzne
Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Tryniszewska; pediatria i immunologia kliniczna
Prof. dr hab. n. med. Ryszard Rutkowski; choroby wewnętrzne i alergologia
Prof. dr hab. n. med. Maciej Kaczmarski; pediatria
Dr n. med. Anna Iwaszkiewicz-Pawłowska; pediatria
Lek. Ewa Baltaziak; dermatologia
Dr n. med. Dorota Korol; alergologia, pediatria
Dr n. med. Magda Szymańska; ginekologia, naprotechnologia
Lek. Monika Skowronek-Płachta; radiodiagnostyka
Dr n. med. Barbara Zarzycka; choroby wewnętrzne, endokrynologia, diabetologia
Lek. Halina Łupińska; alergologia, choroby płuc
Lek. Grażyna Wiśniewska; psychiatria
Prof. dr hab. n. med. Wiesław Zarzycki; choroby wewnętrzne, endokrynologia, diabetologia
Lek. Waldemar Ostapiuk; położnictwo i ginekologia
Lek. Cecylia Łuczaj; choroby wewnętrzne


List został opublikowany w Naszym Dzienniku
z dnia 17- 18 października 2020 roku.
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
413

PROFANACJA - STOP !