Štát Zatvára Kostol: Preberá Ho Parkovisko

Otec Jason Piper od Panny Márie Fatimskej, Montrealská Arcidiecéza, zorganizoval 12. Januára adoráciu Najsvätejšej sviatosti za oknom viditeľným z parkoviska jeho farnosti, pretože Quebecká vláda zatvorila všetky kostoly.

Preto sa Omše v Montreale slávia pod holým nebom aj napriek teplotám pod bodom mrazu.

Adorácia cez okno pripomína Pipera zo Šalamúnovej piesne 2:9: „Môj milý je ako gazela alebo mladý jeleň. Pozri! Stojí tam za našou stenou, pozerá cez okná a pozerá cez mrežu.“

#newsGvmxahvywn

Peter(skala)
... to by mohli urobiť aj u nas...myslim vystavenie Sviatosti oltárnej cez okno
😇🤗
inač ten citat z Biblie je výstižný: „Môj milý je ako gazela alebo mladý jeleň. Pozri! Stojí tam za našou stenou, pozerá cez okná a pozerá cez mrežu.
Sv.Prokop
Ježíš jim řekl: „Můžete chtít, aby se hosté na svatbě postili, když je ženich s nimi? Přijdou však dny, kdy od nich bude ženich vzat; potom, v těch dnech, se budou postit.“ (Lk 5,34-35)
bratr
Chrámy jsou Otčenáši většinou rukama udělané... Dělal jsi někdy dřevník, kurník, střechu, skleník.... Také rukama, že? Na hlavu pak neprší a zelenina nepomrzne, krásně plodí, dřevo nemokne, slepice radostně kvokají, lidé také nezmoknou atd. Obvykle je třeba přístřešek z čistě praktických důvodů :) Rukama se Otčenáši pracuje na stavbě fabriky nebo chrámu, na stavbě štoly nebo schodiště....

Nu a …More
Chrámy jsou Otčenáši většinou rukama udělané... Dělal jsi někdy dřevník, kurník, střechu, skleník.... Také rukama, že? Na hlavu pak neprší a zelenina nepomrzne, krásně plodí, dřevo nemokne, slepice radostně kvokají, lidé také nezmoknou atd. Obvykle je třeba přístřešek z čistě praktických důvodů :) Rukama se Otčenáši pracuje na stavbě fabriky nebo chrámu, na stavbě štoly nebo schodiště....

Nu a s tím klaněním hmotě. Ty se neklaníš svému monitoru, že ti umožňuje zobrazovat, písmenka, věty a odstavce? Jasně že se neklaníš jako muslim či žid u zdi nářků, ale chápeš jak to myslím ;) Neklaníš se hmotě, když do sebe cpeš párek v rohlíku nebo naléváš nápoj? I Kristus Otčenášku chodil na hajzlík, myl se, stříhal vlasy a měl odřeniny, vyrážku a starosti... Hmota Otřenášku není prokletí, hmota nás obklopuje a její charakter stejně moc neznáme, i když si myslíme, že ano. Hmotné byly i Kristovy ruce a díry v nich, i krev co tekla.... laciné závěry vedou v duchovní oblasti VŽDY k porobě Ducha. nestačí Otčenášku jen hesla a glosy. Ono je to složitější.... 😉
U.S.C.A.E.
5. hlava: Kult a uctievanie prislúchajúce tejto Najsvätejšej sviatosti
A tak niet pochybnosti, že všetci veriaci podľa obyčaje, ktorá bola v katolíckej Cirkvi vždy praktizovaná, majú tejto Najsvätejšej sviatosti pri uctievaní preukazovať ten kult poklony (cultus latriae), ktorý sme povinní preukazovať pravému Bohu. A hoci ju Kristus Pán ustanovil, aby bola ako pokrm, nieje preto menej poklonyhodn…More
5. hlava: Kult a uctievanie prislúchajúce tejto Najsvätejšej sviatosti
A tak niet pochybnosti, že všetci veriaci podľa obyčaje, ktorá bola v katolíckej Cirkvi vždy praktizovaná, majú tejto Najsvätejšej sviatosti pri uctievaní preukazovať ten kult poklony (cultus latriae), ktorý sme povinní preukazovať pravému Bohu. A hoci ju Kristus Pán ustanovil, aby bola ako pokrm, nieje preto menej poklonyhodná. Veríme totiž, že je v nej prítomný ten istý Boh, o ktorom večný Otec povedal, keď ho uvádzal na svet: "Nech sa mu klaňajú všetci Boží anjeli" (Hebr 1,6), pred ktorým mudrci padli na zem a klaňali sa mu (Mt 2,11), a podľa svedectva Písma (Mt 28,17) apoštoli sa mu v Galilei klaňali. [...]
U.S.C.A.E.
Veriaci sa neklania veci ale Osobe Bohočloveka Ježiša Krista plní to v Pravde tým že sa klania Vtelenej Pravde
bratr
Otčenáši ty jedna makovičko :) Když se někdo zamilovaně dívá na fotku své drahé a nebo maminky, tak se neklaní zajisté ani ustalovači, monitoru nebo halogenidu stříbra, že? Hmotou se proniká dále, ty zjevně uplíváš na povrchu i ve svých výkladech a nebo děláš z jiných trumpety? Ubezpečuji tě, že se lidé klaní Bohu a nikoli mouce a nebo vodě a nebo kolečku.... 😂
U.S.C.A.E.
ale Eucharistia nie je púhy obraz alebo vyobrazenie to je sám Ježiš Kristus tak ako sídli v Nebi hovorí sa že sedí po pravici Otca ale to je obrazne ( Boh Otec nemá ruky) tým sa hovorí že Boh Syn má tú istú Moc ako Otec a je v priamej prítomnosti Otca aj ako človek lebo hypostatické spojenie je na veky vekov

gnostické nenávidenie hmoty vyvracia už kniha Genesis
Martina Bohumila Lutherová
A navíc římani si omluvili i to ,že plní slova Slova
jen napůl. Podávají suchou oplatku a víno pijí sami,
pastýřil
U.S.C.A.E.
v skutočnosti je to klananie sa v Duchu ono sa to nezdá hmotárskym okom ale však Pán Ježiš Kristus je zahalený spôsobom chleba nevidíme Jeho výzor

Co jest Oltářní Svátost?

Jest nejvelebnější Nového Zákona svátost a
obět, v který Kristus, pravý Bůh a člověk,
právě, a docela se obsahuje; za živý i za
mrtvý obětován bývá: když kněz náležitě
posvěcený, chléb a víno posvětil onými tej-
nými slovy a …More
v skutočnosti je to klananie sa v Duchu ono sa to nezdá hmotárskym okom ale však Pán Ježiš Kristus je zahalený spôsobom chleba nevidíme Jeho výzor

Co jest Oltářní Svátost?

Jest nejvelebnější Nového Zákona svátost a
obět, v který Kristus, pravý Bůh a člověk,
právě, a docela se obsahuje; za živý i za
mrtvý obětován bývá: když kněz náležitě
posvěcený, chléb a víno posvětil onými tej-
nými slovy a od Krista ustanovenými.
Vylož vejslovněji, které věci v náležitě posvěcené
hostiji se obsahují?
Obsahuje se Kristus Pán s tělem, celej, a
živej tentýž, kterýž v nebi na pravici Otce
sedí.
Jakým způsobem to dokazuješ?
Samejmi slovy Páně: totoť jest tělo mé, kteréž
se za vás dává (Luc. 22, v. 19); tentoť jest
kalich nový Zákon v mé krvi, kteráž za vás
bude vylita (ibid. v. 20).
Proč pravíš: živej? zdaliž tam nemůže tělo
mrtvé býti?
Nikoliv: poněvadž Kristus vstav z mrtvých,
již neumírá, dí svatý Pavel (Rom. 6, v. 9);
pročež kdekoliv jest, živ jest.
Jest tedy tam v těle Krista Pána jeho krev, duše,
božství, a cokoliv k živému a božskému tělu
patří?
O tom pochybovati Písmo již přivedené ne-
dopouští.
Je-li týž Kristus živej také v posvěceným kalichu?
Jest ovšem: nebo krev jeho tam býti nemůže,
leč v těle spolu i s duší, a božstvím.
Proč ne?
Poněvadž Kristus vstav z mrtvých, již neumírá
(ibidem).

catholica.cz/download/CanisPKatHliSi-r.pdf
Martina Bohumila Lutherová
Líbilo se mi jak jeden bratr ve videích
b. Kotleby .....mluvil o tom, že s Pánem
večeři každý den
. Toto domyslet a konat
je vrchol. Taková duše žije ve stálé příto
mnosti Boží-
bratr
Ale no tak, pokud nemáš správně duchovní brýle Otčenášku, běž k optikovi.... Vidíš rozmazaně a svou představu vnucuješ jiným ty jedna "záhubo". O čem to zase píšeš? Prozraď mi jednu věc, ale pšššššt, ať to neslyší jiní. 😉 Ty tady hraješ na Glorii "tandem" , povídáš si sám se sebou, vedeš stylizované diskuze? Je to schizoidní obraz Tvého světa a nebo se mýlím? Vždy mne pobaví totiž ultimativní …More
Ale no tak, pokud nemáš správně duchovní brýle Otčenášku, běž k optikovi.... Vidíš rozmazaně a svou představu vnucuješ jiným ty jedna "záhubo". O čem to zase píšeš? Prozraď mi jednu věc, ale pšššššt, ať to neslyší jiní. 😉 Ty tady hraješ na Glorii "tandem" , povídáš si sám se sebou, vedeš stylizované diskuze? Je to schizoidní obraz Tvého světa a nebo se mýlím? Vždy mne pobaví totiž ultimativní sdělení o tom, jak ostatní jsou mimo, jak nic nechápou.... zbývá už jen to klasické - nikdo mne nemá rád, každý je zlý, všichni jsou darebáci, nikdo ničemu nerozumí..... Ale to je spíše o pubertě a ne dospělých lidech, že?
U.S.C.A.E.
hoci ju Kristus Pán ustanovil, aby bola ako pokrm, nieje preto menej poklonyhodná. Veríme totiž, že je v nej prítomný ten istý Boh, o ktorom večný Otec povedal, keď ho uvádzal na svet: "Nech sa mu klaňajú všetci Boží anjeli" (Hebr 1,6), pred ktorým mudrci padli na zem a klaňali sa mu (Mt 2,11), a podľa svedectva Písma (Mt 28,17) apoštoli sa mu v Galilei klaňali. [...]
Martina Bohumila Lutherová
Pravoslavní jsou rozumní, nepotřebují
svatostánky o kterých není v Evangeliu
nikde řeč
....udělali to jen aby lidé nevěděli,
že se mají Pánu klanět v Duchu a v Pravdě,
a tak řkc vzdálila duše od Boha.
bratr
Už jsi se nám Otřenáši zase zacykloval. To tu bylo x-krát. Přehoď tu křesťansko-esoterickou vyhýbku. Interpretovat Ducha a pravdu stejně neumíš a ještě prý jsme antikristi, že? :))) Bavíš mne.... Dnes máš dobrý den? 😬
Martina Bohumila Lutherová
Také věřím tomu, že křesťanství je teprve na úsvitě.....
v Duchu a v Pravdě. Jen neztratit klíče t.j. Láska.
Martina Bohumila Lutherová
Takové pokušitele s vyplazeným jazykem,
jako je to děcko :-)) je třeba míjet,
přináší jen zvěsti běsů, který posluhuje. 😱
One more comment from Martina Bohumila Lutherová
Martina Bohumila Lutherová
kterým posluhuje
bratr
Hele zmizel mi komentář.... Chtěl jsem jen napsat, že ctitelka Plackozemě píše hlouposti, protože pravoslaví sice svatostánek nemá, ale klaníc se všemu možnému vč. pásu přesvaté Bohorodice, který je nesen a ctěn mezi lidmi.... Otčenáš eskamotér by zajisté komentoval, že se tito klaní hmotě a jsou antikristé. Nu, ale henta Martina na to nic, protože je stejná jako Otčenáš :) ještě ho ambivalentně …More
Hele zmizel mi komentář.... Chtěl jsem jen napsat, že ctitelka Plackozemě píše hlouposti, protože pravoslaví sice svatostánek nemá, ale klaníc se všemu možnému vč. pásu přesvaté Bohorodice, který je nesen a ctěn mezi lidmi.... Otčenáš eskamotér by zajisté komentoval, že se tito klaní hmotě a jsou antikristé. Nu, ale henta Martina na to nic, protože je stejná jako Otčenáš :) ještě ho ambivalentně olakjuje. Přezdívek stejný ranec, odsudků taktéž, hlásání pitomostí jakbysmet. Nechť roste a sílí placatá Země u lidí, jenž mobilní signál využívají a v době, kdy nám Musk zašpiní nebe svými družicemi.... byť by i viděli, neuvěří... Takže jak Otčenáš, tak henta věří v placatou Zem, zednářské kosmonauty co nevyletěli výše než 100 km a Ducha a Pravdu, že jim pomůže pochopit. Ostatní jsou antikristé, vzít na vědomí a neštkat. 😂
bratr
bratr
Ty Otčenáši jeden, podle mne jsi pěkný vejlupek co se tady sám adoruje, ale morálně nic moc. Koneckonců předvedl jsi se už za ten čas pořádně. Hrubý umíš být dostatečně. Jinak papouškovat umí každý, i já :) Když jsem si četl s jakou opojností se domníváš, jak přinášíš něco výjimečného a jak chválíš jednoho čtenáře, že čte tvá slova, jak jsem si včera všiml, tak jsem se musel za břicho popadat, …More
Ty Otčenáši jeden, podle mne jsi pěkný vejlupek co se tady sám adoruje, ale morálně nic moc. Koneckonců předvedl jsi se už za ten čas pořádně. Hrubý umíš být dostatečně. Jinak papouškovat umí každý, i já :) Když jsem si četl s jakou opojností se domníváš, jak přinášíš něco výjimečného a jak chválíš jednoho čtenáře, že čte tvá slova, jak jsem si včera všiml, tak jsem se musel za břicho popadat, jak si děláš legraci a nebo jaký jsi to nesoudný komik. Role Otčenáše se omezuje na tzv. kazatelnu slov, ale jinak bída a mor. Většinou jsou to slova Písma a pak obecná klišé, mnohdy zacyklovaná a nebo sllepá ulička, takže vůbec lidem ve skutečnosti nedávají smysl, jak reálně realizovat svou víru dlouhodobě. Je to obecný rys internetových radílků, jsou samorostlí, mnohdy egocentričtí, sebestřední a podobně tak i jejich produkty vykazují izolacionismus. V Tvém provedení je to hodně znát na mnoha příspěvcích. Můžeš si v jistých postojích potřást rukou s jedním dalším co je sice v jiné roli nastavení, ale způsob totožný. Absence společenství, absence pospolitosti, absence sebekritiky, absence reálného žití....

Možná už ani sám nevidíš, jaké blafy plodíš, protože ten, kdo je uvnitř domu přivázán,, jen obtížně může vyjít ven a dům si prohlédnout. Možná by ti malinko pomohlo něco o Sokratovi a jeskyni stínů, abys pochopil...

Jinak pokud říkáš A, pak prosím i B. Kriteria soudu ponech na Bohu a pokud někdo adoruje Hostii a přináší mu to posilu, ponech to tak a zbytečně neposuzuj, čemu nerozumíš. Stejně tak nemůžeš pochopit obrázek ženy, kterou neznáš, starý obrázek, který zůstal ležet v rukách zmučeného a jehož pohled byl poslední, kam jej upíral. byla to jeho matka. A vedle další a byla to jeho žena... Tobě to nic neřekne. A těm mrtvým to řekne vše. Jakýmsi obrázkem je i Hostie. Zmlkni tedy a nesuď zbožnost jiných pitomý člověče. Pokud chtějí adorovat přes svatostánkem a nebo monstrancí je to jejich styl a způsob povzbuzení na Cestě. Je to "obraz" Boží .... A nijak jim to zajisté nebrání konat i to další dobro, ba naopak....

A jde-li o prázdná gesta a nebo tzv. světské spolky? :) Asi nevnímáš význam symbolů, že? Jsou všude. I v sekulární sféře. I písmena nejdřív byla symboly trumpetko sudičská. A například východní ritus a ikonografie a hagiografie .... všude symbolika.... Symbolikou jsou i Kristova podobenství. někdy mám pocit, že jsi jen takový spekulativní tlachal bez komplexního vnímání skutečnosti života a nebo si jen hraješ na oponenturu všeho.
Christophor
Ano, je to prachobyčejný narcistní hochštapler i se svým stínem - tou šibnutou babiznou.
Bohužel.
🙏