Libor Halik
Zázračná znamení jsou pak 19.září a 16.prosince. Nezázraky předpovídají neštěstí v Neapoli, někdy v celé Itáli, někdy celosvětovou válku. Asi 25.5.2019 začne tímto 3. světová válka, možná. K proroctvím to sedí. Zpočátku se nemusí týkat Itálie. Proto v Turecku 3. svět. válka začne dle proroctví sv. Kosmy Etolijského
Libor Halik
Dóm San Gennaro uchovává ostatky sv. Januária, patrona Neapole. Již století sražená krev světce prý třikrát do roka zkapalní. Během návštěvy Neapole budete mít možnost vidět spoustu významných a krásných církevních budov. Mezi ty vůbec nejslavnější patří Dóm San Gennaro, česky sv. Jauária. Budova postupně vznikala mezi lety 1294–1323, ale venkovní podobu, jakou má teď, získala až v 19. století.
More
Dóm San Gennaro uchovává ostatky sv. Januária, patrona Neapole. Již století sražená krev světce prý třikrát do roka zkapalní. Během návštěvy Neapole budete mít možnost vidět spoustu významných a krásných církevních budov. Mezi ty vůbec nejslavnější patří Dóm San Gennaro, česky sv. Jauária. Budova postupně vznikala mezi lety 1294–1323, ale venkovní podobu, jakou má teď, získala až v 19. století.
Kostel je známý tím, že je považován za místo, kde můžete být každoročně svědky božského zázraku. V katakombách budovy byly jž ve středověku nalezeny ostatky sv. Januária, tedy Gennara. Tento muž byl ve 4. století stať za to, že se hlásil ke křesťanské víře.
Krev patrona Neapole
Legenda praví, že jeho krev odchytila neznámá žena do ampule těsně po mučedníkově smrti a uschovala. Sražená krev v ampuli, která byla nalezena pod katedrálou, zpravidla třikrát do roka v květnu, září a prosinci znovu zkapalňuje a mění barvu, což uvádí tisíce věřících i nevěřících v úžas. Římsko-katolická církev pokládá tento paranormální jev za boží zázrak.
Sv. Gennaro je považován za patrona Neapole, který má město ochránit před hrozícími katastrofami. Jeho ostatky včetně ampulky s krví jsou vystaveny v kapli Capella San Gennaro uvnitř dómu. Krev je zde umístěna u postříbřené busty, ta představuje sv. Gennara.
Kromě zázračné krve v dómu naleznete hrobky králů a bohatě zdobený interiér. Pakliže patříte mezi lidi, kteří na věci tohoto typu nevěří, vyzkoušejte neapolskou katedrálu navštívit v době, kdy se krev proměňuje. Kdo ví? Třeba změníte názor. www.radynacestu.cz/magazin/dom-san-gennaro/
Petra Bělohubá
Libor Halik
4.5.2019 Krev sv. Gennara (Januária). Zázrak května se opakuje. | Radio Spada Také tento rok, v 18:01, v katedrále v Neapoli, “zázrak května” byl opakován, podivuhodné zkapalnění krve Saint Gennaro, hlavního patrona města a království Neapolského, u příležitosti svátku přenosu jeho relikvie.
Zázrak se koná třikrát ročně: 19. září v den mučednictví svatého biskupa, který byl v době pronásledování …More
4.5.2019 Krev sv. Gennara (Januária). Zázrak května se opakuje. | Radio Spada Také tento rok, v 18:01, v katedrále v Neapoli, “zázrak května” byl opakován, podivuhodné zkapalnění krve Saint Gennaro, hlavního patrona města a království Neapolského, u příležitosti svátku přenosu jeho relikvie.
Zázrak se koná třikrát ročně: 19. září v den mučednictví svatého biskupa, který byl v době pronásledování Diokleciánova sťat; v sobotu před první neděli v květnu, na svátek přenosu relikvií z Pozzuoli, z místa mučednictví do katakomb v Neapoli; a 16. prosince, na svátek patronátu (ochrany) svatého Gennara, na paměť, že se erupce sopky Vesuvu v r.1613 zastavila přímluvou světce.
Kardinál Schuster takto okomentoval zázrak: "Krevní ampule je vystavena společně s hlavou mučedníka a po více či méně dlouhém prostoru modlitby se krev začíná zkapalňovat, zvyšovat objem, jako by to bylo tehdy varem [...] ] Bůh chce ukázat svým lidem v Neapoli, že krev jejich velkého patrona - "æterno flori", jak ho nazývají ve starověkém sepulkrálním nápisu - je vždy ruddy a žije v přítomnosti Pána, protože ve věčnosti a v Bohu neexistuje. minulost, ale všechno je přítomné a živé před Ním. Mučednictví slavného biskupa neustále chrání krásné a drahé město Parthenope, tak bohaté na genialitu svých dětí, jako jsou nádherné květy posvátnosti “(Liber Sacramentorum, Torino.Roma, 1932, sv. VIII, str. 262).
Zdroj: www.radiospada.org/…/sangue-di-s-gen…