valent
Záleží nám na těch, kteří ještě neuvěřili, nebo se od Boha vzdálili, anebo se jejich víra ocitá v nebezpečí. Někteří z nás dávají přednost přímému zvěstování Evangelia lidem na ulicích. Na výzvu apoštola Pavla se snažíme hlásat Boží slovo „vhod či nevhod“, „s vytrvalou trpělivostí a s péčí o učení“ (2 Tim 4,2). amiculum.op.cz/index.php