16:45
Libor Halik
176.7K
Spiritismus je těžký hřích, i když se navenek podobá křesťanství. Maskovanými spiritisty jsou mnozí dnešní vizionáři. Ne všichni. Spiritismus se objevil v 19.století v USA a rozšířil se do Evropy.More
Spiritismus je těžký hřích,

i když se navenek podobá křesťanství. Maskovanými spiritisty jsou mnozí dnešní vizionáři. Ne všichni. Spiritismus se objevil v 19.století v USA a rozšířil se do Evropy.
rema48
Komentáře staré víc jak rok, asi nesmysl na ně reagovat..stejně si to neodpustím! gattolino, Miloslav i Sidonius - střet nepochopení!? hřích okultismu je smilstvem duchovním, není možné na něho pohlížet milosrdně, milosrdně se dá pohlížet na naději, že se člověk dá nalézt v čase Bohem...i s touto ohavností! Snad to takhle gattolino myslel-a. Proč se v komentářích tolik útočí a zesměšňuje …More
Komentáře staré víc jak rok, asi nesmysl na ně reagovat..stejně si to neodpustím! gattolino, Miloslav i Sidonius - střet nepochopení!? hřích okultismu je smilstvem duchovním, není možné na něho pohlížet milosrdně, milosrdně se dá pohlížet na naději, že se člověk dá nalézt v čase Bohem...i s touto ohavností! Snad to takhle gattolino myslel-a. Proč se v komentářích tolik útočí a zesměšňuje bez ucelených informací, je to jen pocit z textu? Já nevím kdo je gattolino, Miloslav ani Sidonius, neznám je ani jejich postoje komplexně!! Tak bratři, s Láskou a Duchem...........!!.............ne, s egem!!
MILOSLAV
Gattolino ten New age guláš, který tady vaříš by vskutku ani pejsek s kočičkou nejedli. Taky tě mám ty lidská bytosti rád. 🤗
gattolino
Milý Miloslave, ta "pohádka", to je Slovo Boží. Já je jíst budu všemi smysly, vaše rozhodnutí je však jen na Vás. Miluji vás všechny.
MILOSLAV
Gattolino nám tu povídá známou pohádku o tom jak pejsek s kočičkou vařili. Nakonec se to nedalo jíst. 😀 😀 😀
Sidonius
dobře Váš názor, já Vám ho neberu.. sám se jednou přesvědčíte jako to je. Každopádně je alespoň jasné, že nepatříte ke katolické církvi. Krásný den!
gattolino
Je jediný a hlavní hřích. Nenásledovat Boha. Následovat Boha můžeme jen jedinou cestou - svým vlastním srdcem. SVÝM!!! Proto prosím zanechte bádání a zkoumání, zda ten či onen bližní je horší či lepší, zda ten se málo modlí, zda ten má jiné formy uctívání Boha, zda ten žije tak či onak. nemáme k tomu právo a je to projev přezíravosti, pohrdání všemocností a láskou našeho Pána, když …More
Je jediný a hlavní hřích. Nenásledovat Boha. Následovat Boha můžeme jen jedinou cestou - svým vlastním srdcem. SVÝM!!! Proto prosím zanechte bádání a zkoumání, zda ten či onen bližní je horší či lepší, zda ten se málo modlí, zda ten má jiné formy uctívání Boha, zda ten žije tak či onak. nemáme k tomu právo a je to projev přezíravosti, pohrdání všemocností a láskou našeho Pána, když chceme svoji nicotností suplovat jeho úlohu. On je soudcem, ne nikdo z nás. Zanechme kritiky spiritistů, iluminátů, zednářů, jehovistů, onanistů, alkoholiků, workoholiků, málo se modlících nebo příliš se modlících, nevěrných nebo naopak poblouzněných. jen Bůh vede jejich kroky, a vede je třeba cestami klikatými, ale správně a nikdo z nás nemá možnost nahlédnout do Jeho vůle a jeho rozhodování. Nestarejme se kde co okolo nás činí jinak, než je naše představa. Jejich cesty vede Bůh a kdo porozumí jeho nesmírnosti a laskavosti? Důvěřujte Bohu, že vidí do Vašich bližních lépe než Vy. Vaše pole orejte, na něm, ne na cizím budete jednou sklízet své ovoce, a Pán bude hodnotit to Vaše, ne jiné! Amen!
Sidonius
Bůh nepotřebuje náležet k nějaké konfesi. On je pravda sama. A o sobě nám pak zjevuje určité pravdy obsažené v Písmu sv. a v tradici. Bůh, Ježíš Kristus, založil na zemi jedinou Církev a jejím vedením pověřil apoštola Petra a ost. apoštoly. A tato církev, která je pro všechny lidi, se nazývá všeobecná, čili katolická. V současnosti je její pozemskou hlavou nástupce sv. Petra papež Benedikt XVI.
gattolino
Sidonie, a k jaké konfesi náleží náš Stvořitel? Tak k té náležím já .....
Libor Halik
Zdroj např. ctihodná řeholnice Mária z Agredy. Zesnula 1665. Její tělo nezetlelo. Mária z Agredy
MichalB
Děkuji za tento příspěvek. I za další komentáře. Lidé si neuvědomují co spiritizmus způsobuje. Je to velké nebezpečí pro mnoho lidí.
Z kterých pramenů pochází příběh o pýše některých andělů a o vzpouře proti Bohu?
Ano "gattolino" v jednom máte pravdu, cesty Boží jsou skutečně nevyzpytatelné, a dokonce člověka zabředlého do spiritismu dokáže vysvobodit. Zde je svědectví Martina Ševčíka …More
Děkuji za tento příspěvek. I za další komentáře. Lidé si neuvědomují co spiritizmus způsobuje. Je to velké nebezpečí pro mnoho lidí.

Z kterých pramenů pochází příběh o pýše některých andělů a o vzpouře proti Bohu?

Ano "gattolino" v jednom máte pravdu, cesty Boží jsou skutečně nevyzpytatelné, a dokonce člověka zabředlého do spiritismu dokáže vysvobodit. Zde je svědectví Martina Ševčíka - přednáška bývalého proutkaře a jasnovidce, z 12.2.1992 v Novém Městě na Moravě.
www.tv-mis.cz/titul.php
Růženec
@gattolino
Ty jsi jen agitátor NWO a bludů z Assisi 😈
Růženec
Libor Halik
Spiritismus není tříska, ale pořádný trám. Tříska je malý hřích, trám je smrtelný hřích. Vše bylo původně stvořeno Bohem jako dobré, čili i andělé-duchové. Stvořeno jako dobré, nikoliv však jako dokonalé, neboť jen nestvořený Bůh je dokonalým. Část andělů se zamilovala do sebe sama (do své krásy a inteligence) tak moc, že pohrdla méně krásnými a méně inteligentními anděly a lidmi. Tím …More
Spiritismus není tříska, ale pořádný trám. Tříska je malý hřích, trám je smrtelný hřích. Vše bylo původně stvořeno Bohem jako dobré, čili i andělé-duchové. Stvořeno jako dobré, nikoliv však jako dokonalé, neboť jen nestvořený Bůh je dokonalým. Část andělů se zamilovala do sebe sama (do své krásy a inteligence) tak moc, že pohrdla méně krásnými a méně inteligentními anděly a lidmi. Tím pohrdáním se dopustili pýchy, která pak rostla víc a víc, až se dopustili i přímé vzpoury proti svému Stvořiteli Bohu a stali se tím satanem a ďábly (démony). Tito zkažení duchové se snaží pomocí chytrého lhaní a podvodů oklamat lidi, aby zpychli a zamilovali se do sebe sama tak moc, že se též vzbouří proti Bohu a jeho zákonům morálky. Ke klamání běžně používají spiritismus. Hříšní lidé usilující o zázračné kontakty s anděly a zesnulými světci se dostávají do kontaktů s démony, neboť nejsou hodni skrze své hříchy se zkontaktovat přímo se svatými anděly a zesnulými světci. Jen lidé vytrénovaní v boji proti svým hříchům, ti pokorní, jsou hodni vidění nebeských a to jen v čase, který stanoví Bůh a nikoliv, když si to oni sami naplánují.
Sidonius
Prosím ještě ke které konfesi se hlásíte? Já jen zírám s otevřenou papulí... katolík ani pravoslavný nebudete.
gattolino
Vše je dílem Božím a člověk nemá právo soudit, aby nebyl souzen. Cesty Boží jsou nevyzpytatelné a jen On zná jejich směry. Zameť si každý před svým vlastním prahem a nehledej třísku v oku svého bratra, abys nepřehlédl trám ve svém vlastním. To řekl Pán Ježíš, a jeho je Království.
Sidonius
Ano, pouze Bůh rozhoduje o tom, co je hřích. Ten předal Mojžíši na Sinaji Desatero. Prosím, koukněte se do Starého i Nového zákona na to, co se píše o vyvolávání duchů. Mluví se tam o hnusném modlářství, smilstvu s démony a o urážce Hospodina a věčném ohni pro takové modláře. Pokud byste nesouhlasil i nadále s tím, že modlářství a spiritismus je těžký hřích, jste na tom hůř, než …More
Ano, pouze Bůh rozhoduje o tom, co je hřích. Ten předal Mojžíši na Sinaji Desatero. Prosím, koukněte se do Starého i Nového zákona na to, co se píše o vyvolávání duchů. Mluví se tam o hnusném modlářství, smilstvu s démony a o urážce Hospodina a věčném ohni pro takové modláře. Pokud byste nesouhlasil i nadále s tím, že modlářství a spiritismus je těžký hřích, jste na tom hůř, než protestanté, protože odmítáte písmo sv... 🤗
gattolino
Pouze Bůh rozhoduje o tom, co je hřích, a do jeho úvah žádný člověk nemá právo zasahovat. Lze snad jen říci, že fušovat Bohu do jeho kompetencí je hřích.