Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
Orędzia
1.1K

Poddane aborcji, nieochrzczone dzieci udają się do miejsca w wieczności zwanego otchłanią; Potrzebuję wiernych małych dzieci, które pomogą mi wydostać tych niewinnych z tego miejsca. 24 kwietnia 2021, godz. 13:05 - Wezwanie Najświętszej Maryi Panny do Ludu Bożego.

Moi maluchy, pokój mojego Pana niech będzie z wami wszystkimi, a moja macierzyńska ochrona będzie z wami zawsze.

Moi maluchy, czuję wielki smutek, kiedy widzę, jak domy Mojego Ojca przekształcane są w muzea, restauracje, bary, dyskoteki i inne światowe zajęcia w wielu krajach; w ten sposób zbezczeszczone są domy Boże, które są świętymi miejscami. Och, źli handlarze, sprawiedliwy gniew Boży zostanie wylany na was i na wasze potomstwo; tak jak król Baltazar, który zbezcześcił święte narzędzia, tak i ty, tak jak on, zostaniesz zważony, policzony i zmierzony; wyrok, który otrzymasz, będzie wieczną śmiercią! (Daniel 5,25 / 28) Czy myślisz, że mógłbyś wyśmiać i zlaicyzować domy mojego ojca bez otrzymania kary? Och, jak bardzo się mylisz! W tym ohydnym grzechu przekląłeś siebie i swoich potomków! Zostaniesz wymazany z księgi życia, a twoją nagrodą będzie wieczna śmierć.

Niewdzięczne dzieci, nie można żartować z Bogiem; Domy Mojego Ojca są domami modlitwy i refleksji, a wy uczyniliście z nich jaskinię zbójców i siedlisko demonów! Jakże smutne są niebiosa, Moje małe dzieci, widzieć to człowieczeństwo tych ostatnich czasów, tak bluźniercze, niewdzięczne i grzeszne! Ogień z nieba wkrótce spadnie na ziemię i wszystkie bezbożne narody zostaną ukarane!

Moje maleństwa, miliony dzieci są poddawane aborcji na tym świecie, a ich krew woła do nieba o sprawiedliwość. Niebo płacze ze Mną na widok masakry tych niewinnych. Bezduszne matki, nieokiełznane źrebaki, które mordują nadzieję w twoich ciałach i zamieniają je w żywe groby! Jeśli nie okażesz skruchy z głębi serca, nie wyznasz grzechu i nie naprawisz go przed ostrzeżeniem, zapewniam cię, że ryzykujesz zagubienie się w wieczności. Jeszcze raz mówię wam, bezduszne matki: z chwilą zapłodnienia komórki jajowej kobiety pojawia się życie; każda przerwa dokonana po tym jest morderstwem. Grzech aborcji jest jednym z grzechów śmiertelnych, które Boska Sprawiedliwość najciężej karze. Aby ten grzech został odpuszczony, wymaga szczerej skruchy, spowiedzi przed upoważnionym biskupem lub kapłanem i zadośćuczynienia; bez zadośćuczynienia nie jest to w pełni wybaczone.

Małe dzieci, nienarodzone i poddane aborcji, nieochrzczone dzieci udają się do miejsca w wieczności zwanego otchłanią; Potrzebuję wiernych małych dzieci, które pomogą mi wydostać tych niewinnych z tego miejsca. Odmawiajcie modlitwy, pośćcie i żałujcie za nich, dostarczajcie ich Ojcu Niebieskiemu, zwłaszcza w momencie wyniesienia na Mszy Świętej; a ja, twoja matka, przyjdę po nią do tego miejsca w towarzystwie aniołów i wprowadzę ją do wiecznej chwały. Różaniec Święty Miłosierdzia Mojego Syna, Mój Różaniec Tajemnic Chwalebnych i wszystkie dzieła miłosierdzia, które ofiarujecie Ojcu za tych niewinnych ludzi, służą sprowadzeniu ich do Nieba. Wszystkie nienarodzone i poddane aborcji dzieci muszą zostać ochrzczone z prawem do nieba w chrzcie pożądania. Daję wam, Moje wierne małe dzieci, tę modlitwę za nienarodzone i poronione dzieci, abyście je ochrzcili i wydali w Moje ramiona, aby przyprowadzili je razem z aniołami przed oblicze Ojca Niebieskiego.

Modlitwa o dostarczenie duszy nienarodzonych i aborowanych dzieci Ojcu Niebieskiemu

„O Ojcze nieskończonej dobroci i miłosierdzia, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, Twojej córki i naszej Matki; oddajmy Ci dusze wszystkich nienarodzonych i aborowanych dzieci na tym świecie. Szczególnie prosimy Cię o przebaczenie za tych ojców i matki, które postąpiły tak niesprawiedliwie i pozwoliły na aborcję twoich stworzeń.

Błogosławimy wszystkie nienarodzone i poddane aborcji dzieci; chrzcimy ich chrztem pożądania z prawem do nieba. Umiłowany Ojcze, chrzcimy nienarodzonych i poddanych aborcji chłopców imieniem Twojego Syna Jezusa, a dziewczęta imieniem Maryja. W imieniu † ojca, w imieniu † syna i † Ducha Świętego. Amen.

Przyjmij, Ojcze, dusze tych stworzeń i poprowadź je do wiecznej chwały; prosimy Cię w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który żyje z Tobą i króluje w jedności Ducha Świętego i który jest Bogiem na wieki wieków. Amen."