Clicks362
Edward7
1

„Wieki reset”oficjalnie od 21 stycznia

20 stycznia 2021 roku Joe Biden został zainaugurowany jako prezydent Stanów Zjednoczonych. Następnego dnia 21 stycznia Światowe Forum Ekonomiczne, organizacja złożona z najbogatszych i najpotężniejszych ludzi na świecie, zwoła czterodniową międzynarodową konferencję online. Wydarzenie nosi tytuł „Agenda z Davos” i ma na celu rozpoczęcie kampanii organizacyjnej „Inicjatywy Wielkiego Resetowania” Światowego Forum Ekonomicznego (WEF). Biorąc pod uwagę, że slogan kampanii Joe Bidena i slogan kampanii „Wielki reset” są dokładnie takie same, można sformułować całkiem solidne prognozy dotyczące tego, co przyniesie Biden. Nie daj się zwieść faktowi, że wielokrotnie natrafia się na słowa tego hasła za każdym razem, gdy się wypowiada. I wielokrotnie "potyka się o te słowa", w każdym przemówieniu, które wygłasza,jakby był zahipnotyzowany.

Pomysł „Wielkiego Resetowania” został po raz pierwszy ogłoszony podczas zeszłorocznej konferencji WEF, która odbyła się 21-24 stycznia 2020 r. W Davos w Szwajcarii. Wśród uczestników konferencji w 2020 roku byli Kristalina Georgieva (Dyrektor Zarządzająca Międzynarodowego Funduszu Walutowego), António Guterres (Sekretarz Generalny ONZ), Christine Lagarde (Prezes Europejskiego Banku Centralnego), Sharan Burrow (Sekretarz Generalny Konfederacji Trade Union International), Bradford L. Smith (prezes firmy Microsoft), Bernard Looney (dyrektor zarządzający British Petroleum), George Soros (prezes funduszu Soros) i Ajay S. Banga (dyrektor zarządzający Mastercard). Innymi słowy, kto jest kim z elity oligarchicznej, finansowej i korporacyjnej.

Program Wielkiego Resetu to czysty faszyzm: rządy oligarchii, zniesienie suwerenności narodowej, zniesienie wolności osobistej, ograniczenie postępu naukowego i przemysłowego oraz systematyczne obniżanie poziomu życia, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Stany i Europa. W pewnym sensie Wielki Reset jest bardzo podobny do tego, co jest znane jako „korporacjonizm”, ponieważ termin ten był stosowany u reżimów Włoch Mussoliniego i Niemiec Hitlera. Innym stosownym terminem jest „synarchizm”, który zasadniczo definiuje ruch „nazistowsko-komunistyczny”, stworzony i kierowany przez oligarchiczne interesy. Jest jednocześnie „lewicowa” i „prawicowa”: kluczem do jej zrozumienia jest jej oligarchiczny mecenat...

Przymusowa bieda i wyludnienie
Co dokładnie proponuje Wielki Reset? Pierwszym nierozstrzygniętym celem jest zlikwidowanie wszelkich śladów prezydentury Trumpa i wymuszenie całkowitego podporządkowania się Ameryki globalnej agendy maltuzjańskiej.

Ponadto proponowane przez nią polityki obracają się wokół trzech głównych osi:

Po pierwsze, użyj pandemii Covid-19, aby przeprowadzić radykalną zmianę życia politycznego, społecznego i gospodarczego, a wszystko to musi być dyktowane z góry, z pominięciem lub kooptacją rządów krajowych, stanowych i lokalnych. W ramach tego wszystkie głosy sprzeciwu zostaną uciszone, a swobody obywatelskie zostaną scedowane.

Po drugie, serce twojego programu jest zielone, zielone i zielone. Dążą do wyegzekwowania zgodności z paryskimi porozumieniami klimatycznymi, dekarbonizacji światowej gospodarki w sposób, który hamuje jakikolwiek wzrost przemysłowy lub produkcyjny, oraz obniża poziom życia w Ameryce Północnej i Europie. Produktywne miejsca pracy zostaną zlikwidowane, a zubożała ludność stanie się zależna od „jałmużny” ich odpowiednich rządów. Nie należy tego uważać za „socjalizm”; Pomyśl raczej o „chlebie i cyrkach” dostarczanych biednym przez władców Cesarstwa Rzymskiego.

Po trzecie, wszelkie pozory suwerennej kontroli nad bankowością i finansami zostaną wyeliminowane poprzez szereg środków, w tym stworzenie globalnej „waluty cyfrowej”, która będzie również funkcjonować ponad autorytetem suwerennych rządów. jak wszystkie krajowe systemy bankowe. To zapoczątkuje globalną dyktaturę finansową kontrolowaną i kierowaną przez samą oligarchię.

Rzecznicy Wielkiego Resetowania są bardzo szczerzy w większości z tego. W rzeczywistości jego arogancja jest nieco zaskakująca. Proponuje się i otwarcie dyskutuje o sprawach, które zaledwie kilka dekad temu słusznie nazwanoby zdradą. Twoja pewność siebie nie jest jednak całkowicie błędna. Europa jest już w pełni zaangażowana w ten program. To jest legalne. Europa nigdy nie wyzwoliła się z prywatnego systemu bankowości centralnej oligarchii, a od czasu utworzenia Unii Europejskiej w 1992 r. I jej późniejszej transformacji oligarchicznej na mocy traktatu lizbońskiego w 2007 r. Europa stała się pierwszym na świecie państwem oligarchicznym. Dziś odgrywa centralną rolę w promowaniu globalnej agendy elit.

W nadchodzących miesiącach „zmiany klimatyczne” będą głównym argumentem wymuszającym zniszczenie tego, co pozostało z produktywnej gospodarki, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i poza nimi. Joe Biden mianował już upośledzonego umysłowo Johna Kerry'ego na nowo utworzone stanowisko „specjalnego wysłannika prezydenta ds. Klimatu”, gdzie będzie zajmował czołowe stanowisko w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. W ostatnich oświadczeniach, w których poparł Wielką Dostosowanie WEF, Kerry stwierdził:

„Pojęcie resetu jest ważniejsze niż kiedykolwiek…. Nie wystarczy przystąpić do paryskiego porozumienia klimatycznego dla Stanów Zjednoczonych. Nie wystarczy nam tylko minimum tego, czego wymaga umowa. Administracja Bidena skoncentruje się na wszystkich sektorach amerykańskiej gospodarki. W 2035 r. Zostanie wyznaczony cel, jakim jest osiągnięcie neutralności sieci w odniesieniu do energii i produkcji… jesteśmy gotowi wrócić i pomóc w przewodzeniu i zwiększaniu ambicji w Glasgow, aby przyspieszyć tę niesamowitą zdolność do transformacji w sektorze prywatnym.

Jednym z kluczowych słów powtarzanych w kółko przez tych oligarchicznych rzeczników jest „zrównoważony”: zrównoważona gospodarka, zrównoważona sieć energetyczna, zrównoważone dostawy żywności i tak dalej. Frazeologia ta została zaczerpnięta bezpośrednio z raportu Agendy Maltuzjańskiej Organizacji Narodów Zjednoczonych do roku 2030, a zalecana w niej jest bieda, poziom życia ludności, wyludnienie i zakaz realnego wzrostu gospodarczego. Budowa nowych mocy jądrowych lub innych mocy wytwórczych energii elektrycznej jest zabroniona. Zamiast tego energia słoneczna i wiatrowa zostaną wykorzystane do wyprodukowania wystarczającej ilości energii elektrycznej, aby „utrzymać” spadającą populację. Podobnie, jeśli chodzi o spożycie żywności, opiekę zdrowotną itp., Produkcja będzie wystarczająca tylko do „przetrwania” w warunkach rosnącego ubóstwa.W ramach tego systemu zerowego wzrostu Europejczycy i Amerykanie będą musieli obniżyć poziom życia, aby świat był „czystszy”, „sprawiedliwy” i „zrównoważony”.

Watykan pod przewodnictwem ... Franciszka bezpośrednio uczestniczy w tym faszystowskim programie. Stworzyli organizację o nazwie „ Rada na rzecz Kapitalizmu Włączającego wraz z Watykanem ”, która według ich strony internetowej jest zaangażowana w budowanie „integracyjnych i zrównoważonych gospodarek i społeczeństw”.

Oligarchiczny faszyzm
Przewodniczącym Światowego Forum Ekonomicznego jest osoba o nazwisku Klaus Schwab. Schwab jest „ekonomistą”, który w ostatnich dziesięcioleciach okazał się przydatny dla globalnych elit, którym służy, i został nagrodzony awansami na coraz wyższe stanowiska. Urodził się w 1938 roku w Ravensburgu w Niemczech, pod rządami nazistów, a jeśli spojrzeć na jego pisma, pachną faszyzmem, szczególnie w pewnym stopniu. W swoich książkach The Fourth Industrial Revolution (2016), The Great Reset (2020) i Stakeholder Capitalism (2021) Schwab przedstawia wyraźny korporacyjny / faszystowski model ekonomiczny spleciony z maltuzjańskim i anty-progresywnym zielonym programem. Jego perspektywa jest niesamowicie podobna do idei zielonego nazisty Martina Heideggera.
Schwab był "wybitny" proponując coś, co nazywa się „kapitalizmem odsetkowym”. W rzeczywistości tytuł konferencji WEF w 2020 roku brzmiał „Interesariusze dla spójnego i zrównoważonego świata” [1]. Aby spojrzeć na to z odpowiedniej perspektywy, weźmy pod uwagę, że w latach 80. i 90. Lyndon LaRouche prowadził bezlitosną kampanię przeciwko temu, co nazwał „wartościami udziałowców”. W rzeczywistości w ramach tej kampanii napisał książkę Brzydka prawda o Miltonie Friedmanie. LaRouche zdemaskował Friedmana, a także całą austriacką „wolnorynkową” szkołę Friedricha von Hayeka, jako antyamerykanów, jako zwolenników monetaryzmu Imperium Brytyjskiego, w którym pieniądz - i jego gromadzenie - jest głównym celem działalność gospodarcza.

Dziś widzimy, jak Schwab i inni orędownicy Wielkiego Resetowania również potępiają „kapitalizm akcjonariuszy”, ale to, co zalecają, jest wprost przeciwieństwem tego, co proponował LaRouche. LaRouche wezwał do powrotu do hamiltonowskiej polityki kierowania kredytu na produkcję, naukę i technologię w celu zwiększenia produktywności ludzkiej i przyspieszenia postępu ludzkości. „Kapitalizm odsetkowy”, zgodnie z definicją WEF, proponuje zamiast tego zmusić rządy i korporacje do narzucenia każdemu narodowi maltuzjańskiej polityki „dzielenia się bogactwem” bez wzrostu. Współzałożyciel Salesforce.com, Marc Benioff, stwierdził: „Kapitalizm, jaki znamy, jest martwy. Zobaczymy nowy rodzaj kapitalizmu i nie będzie to kapitalizm Miltona Friedmana, który polega tylko na zarabianiu pieniędzy ”.

To nic innego jak faszystowski korporacjonizm, partnerstwo między elitą finansową, Doliną Krzemową i rozszerzonymi mackami dziedzicznej arystokracji, aby narzucić światu reżim ubóstwa, wyludnienie, eliminację suwerenności narodowej i masową centralizację bogactwo i władza w rękach nielicznych, wszystko w imię „równości”, „walki z rasizmem”, „walki z mizoginią” i „zbawienia matki Ziemi” (czyli to co propaguje Bergoglio)

Robert Ingraham

mentealternativa.com/…reseteo-del-imperio-britanico/

ROCKEFELLEROWIE I ROTHSCHILDOWIE POPIERAJĄ SOJUSZ Z JEZUICKIM WATYKANEM, ABY PROMOWAĆ WIELKI RESET
Członkowie pasożytniczych elit zachodnich nagle zdecydowali się przebrać za wróżki chrzestne. Więc jest. Przedstawiciele trzech globalnych projektów zachodniej elity - Nowego Babilonu (Nowy Jork), Nowej Jerozolimy (Londyn) i jezuickiego Watykanu - publicznie poparli swój sojusz na rzecz rozwoju maltuzjańskiego programu zielonego faszyzmu (znanego również jako Wielki Reset). inicjatywa „przedefiniowania kapitalizmu” i „wykorzystania sektora prywatnego do stworzenia bardziej integracyjnego, trwałego i niezawodnego systemu gospodarczego” poprzez „Radę Kapitalizmu Włączającego”.

To prawie to samo, co Klaus Schwab, założyciel i dyrektor generalny Światowego Forum Ekonomicznego oraz książę Walii, powiedział w czerwcu , przedstawiając inicjatywę Wielkiego Resetowania jako „okazję do ponownego wyobrażenia sobie kapitalizmu i zbudowania lepszej gospodarki opartej na koncepcje zrównoważonego rozwoju ”.
Aby to potwierdzić, partnerstwo z Watykanem postawiło grupę „pod moralnym kierownictwem” jezuity Franciszka i kardynała Turksona, zgodnie z komunikatem prasowym . Sojusz zdecydował się wykorzystać Radę złożoną z podstawowej grupy globalistów znanych jako Strażnicy Kapitalizmu Włączającego, którzy będą spotykać się co roku z "Papieżem" i kardynałem Peterem Turksonem.

Wśród członków są między innymi Ford Foundation, Johnson & Johnson, Mastercard, Bank of America , Rockefeller Foundation , Merck i marionetka brytyjskiej korony Mark Carney . Założycielem Zarządu i partnerem zarządzającym tej organizacji jest Lynn Forester de Rothschild .

Jak podaje Magazyn Proceso, listę przedsiębiorców biorących udział w tej inicjatywie tworzą:
Marc Benioff, prezes, dyrektor generalny i założyciel Salesforce; Edward Breen, dyrektor generalny Dupont; Sharan Burrow, sekretarz generalny Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych; Mark Carney , doradca finansowy premiera COP26 i specjalnego przedstawiciela ONZ ds. Działań w dziedzinie klimatu i finansów; Carmine Di Sibio, prezes i dyrektor generalny EY; Brunello Cucinelli, prezes wykonawczy i dyrektor kreatywny Brunello Cucinelli SpA; Roger Ferguson, prezes i dyrektor generalny TIAA; oraz Lady Lynn Forester de Rothschild , założycielka i partner zarządzający Inclusive Capital Partners.

Przedstawiony jest również Kenneth Frazier, prezes zarządu i dyrektor generalny Merck & Co., Inc; Fabrizio Freda, prezes i dyrektor generalny The Estée Lauder Companies; Marcie Frost, dyrektor wykonawczy CalPERS; Alex Gorsky, prezes zarządu i dyrektor generalny Johnson & Johnson; Angel Gurria, Sekretarz Generalny Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju; Alfred Kelly, prezes i dyrektor generalny Visa Inc; William Lauder, dyrektor generalny The Estée Lauder Companies; Bernard Looney, dyrektor generalny BP; Fiona Ma, skarbnik stanu Kalifornia; Hiro Mizuno, członek zarządu ds. Zasad odpowiedzialnego inwestowania; oraz Brian Moynihan, prezes zarządu i dyrektor generalny Bank of America. Wreszcie jest Deanna Mulligan, prezes i dyrektor generalny Guardian Life Insurance Company of America; Ronald P. O'Hanley, prezes i dyrektor generalny State Street Corporation; Rajiv Shah, prezes Fundacji Rockefellera ; Tidjane Thiam, członek zarządu Kering Group; Darren Walker, prezes Fundacji Forda; Mark Weinberger, były prezes i dyrektor generalny EY oraz członek zarządu J&J, MetLife i Saudi Aramco; Ajay Banga, prezes i dyrektor generalny Mastercard lub Oliver Bäte, prezes zarządu Allianz SE ”.

Czym tak naprawdę jest Wielki Reset
LaRouche PAC opisał, czym naprawdę jest Wielki Reset, promowany przez Imperium Anglo-Amerykańskie i jego sojuszników:
„Tym razem jest to próba ze strony City of London, Wall Street i kilku głównych banków centralnych, aby skonsolidować całkowitą kontrolę nad wszystkimi inwestycjami finansowymi z korzyścią dla superbogatych kosztem klasy średniej i biedoty na całym świecie. . „Ekologiczna transformacja”, którą sprzedają, oznacza destrukcyjną absorpcję finansową gospodarek, a kolor „zielony” jest jedynie sztandarem ich grabieży.

Nazywają to „dużym resetem, dużym resetem lub dużym resetem”. Pod pretekstem odbudowy światowej gospodarki po pandemii COVID-19 czołowi prywatni bankierzy i miliarderzy dążą do " zmiany reżimu '', w wyniku której wybrane rządy nie będą już decydować o polityce monetarnej i fiskalnej. ale bezpośrednio przez prywatne banki centralne i głównych graczy finansowych. W tej końcowej fazie trwającej dziesięciolecia neomaltuzjańskiej polityki na rzecz spekulantów konsolidują oni ostateczną kontrolę nad wszystkimi inwestycjami i skierują je całkowicie na „zielone technologie”, odcinając tym samym wszelkie inwestycje w produktywne sektory energetyczne o wysokich technologiach. , przemysł, rolnictwo i infrastruktura.

Jeśli ten plan, promowany przez Światowe Forum Ekonomiczne serią konferencji na temat „Wielkiego Resetowania”, zakończy się sukcesem, będzie to koniec krajów uprzemysłowionych z tak zwanego zaawansowanego sektora i śmierć dosłownie milionów, a następnie miliardów, ludzi w krajach rozwijających się. Istnieje bezpośredni związek między produktywnością gospodarki, w tym gęstością strumienia energii jej procesów produkcyjnych, a liczbą ludzi, których może ona wspierać. Jeśli cała gospodarka światowa zostanie „zdekarbonizowana”, co Schellnhuber i jego współpracownicy już przed laty nazywali „Wielką Transformacją Gospodarki Światowej”, w tym odejściem od energetyki jądrowej i badań naukowych, wówczas liczba osób, które można utrzymać ledwie przekroczy miliard.A co z pozostałymi siedmioma miliardami? To podejście, jeśli nie jest odwrócone, może tylko doprowadzić do chaosu i nowej wojny światowej.

Integralną częścią „Wielkiego Resetowania” jest plan wprowadzenia kryptowalut i cyfryzacji walut. Zmiana ta umożliwiłaby pełny nadzór nad wszystkimi danymi osobowymi w dowolnej dziedzinie działalności gospodarczej, uzupełniając to, co jest już realizowane, nadzorem NSA i GCHQ.

Jeśli społeczeństwo będzie nadal działać na rzecz uprzywilejowanej elity finansowej, ta cyfryzacja walut zostanie wykorzystana do dewaluacji niespłacalnego długu nagromadzonego w wyniku amortyzacji i inflacji, jak to miało miejsce w Niemczech w 1923 r. Ludzie i sama produktywna gospodarka będą splądrowany.

Obecny wysiłek zmierzający do ustanowienia całkowitej kontroli nad polityką monetarną i fiskalną, oddania kontroli bankom centralnym w ramach „Wielkiej Dostosowania” i narzucenia zielonego „Nowego Ładu”, opiera się na tych samych faszystowskich zasadach, co polityka rządu Prezydenta Rzeszy Hitlera, Hjalmara Schachta, i należy to bezwzględnie odrzucić ”..
mentealternativa.com/…para-impulsar-el-gran-reseteo/
© Mente Alternativa · Licencja Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,...Watykan pod przewodnictwem ... Franciszka bezpośrednio uczestniczy w tym faszystowskim programie. Stworzyli organizację o nazwie „ Rada na rzecz Kapitalizmu Włączającego wraz z Watykanem ”, która według ich strony internetowej jest zaangażowana w budowanie „integracyjnych i zrównoważonych gospodarek i społeczeństw”...''