ľubica
1162
Marieta Ria shares this
137
Bolestný ruženec za duše v očistci
záchrana pre našich drahých zosnulých, ktorí nás predišli do večnosti