Święty Andrzej Bobola, z nadania Bożego Główny Patron Polski, dokładnie 20 lat temu ogłoszony drugorzędnym patronem naszej Ojczyzny.

Niezwyciężony Bohater Chrystusowy, chluba i wspaniały wzór chrześcijańskiego męstwa. Urodzony w 1591 w podkarpackiej wsi Strachocina, zakatowany (nad ludzkie pojęcie) w Janowie Poleskim (dzisiejsza Białoruś) w 1657 przez Kozaków. Po męczeńskiej, heroicznej śmierci ukazywał się wielokrotnie różnym osobom w widzeniach, dopraszając się kultu i zapewniając o swoim orędownictwie u Boga, w szczególności w najtrudniejszych sprawach Polski

„Jak niezwyciężony Męczennik w purpurze krwi własnej z wielkim triumfem przyjęty został w niebie, tak i na ziemi podany został przez Kościół do czci i naśladowania wszystkim wiernym.”
(– Papież Pius XII w encyklice „Invictus Athleta Christi")

„Bobola został nam dany, żeby ocalić tę resztę [Polaków], która jest wierząca. Ma nas przeprowadzić przez trudne »dziś«. Jeśli będziemy umieli choć trochę naśladować Andrzeja Bobolę, to nie musimy się martwić o przyszłość Polski.”
(– ks. Józef Niżnik, uczestnik ostatniego objawienia w 1987 r.)

„Święty Andrzeju, Patronie trudnych czasów! Ty krzepiłeś Polaków w czasach wszelkiego zagrożenia. Oddajemy się Tobie w opiekę. Pomagaj nam wytrwać pośród wszystkich doświadczeń osobistych i społecznych. Wyjednaj nam łaskę Bożego pokoju i jedności, byśmy z rozwagą i ewangeliczną roztropnością umieli dostrzegać i oceniać sprawy własne i sprawy Narodu w świetle Ewangelii Chrystusa. Uproś nam odwagę działania, byśmy nie trwali w bezradności wobec zła, które nie ustaje. Niech nas napełnia Boża radość, gdy zwyciężamy albo ponosimy porażki. Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u Pana. Amen.”

#AndrzejBobola | #Święty | #ApostołPolesia | #Męczennik | #PatronPolski | #Strachocina | #JanówPoleski | #Polesie | #Katolicyzm | #Wiara | #Tradycja | #KultŚwiętych | #Modlitwa | #PiusXII | #16maja | #WiaraRodzinaWłasność | #KonfederacjaKoronyPolskiej