Clicks36

Timkovic 59 Clovek je dusa, ktora ma telo 2019

Misko3
11
Čo je to duša? Už pohanský filozof Aristoteles ľudským rozumom (racionálne) prišiel na to, že človek má inú dušu ako rastliny, či zvieratá… Na kakechizme sme ako deti nezriedka počuli zjednodušené, …More
Čo je to duša? Už pohanský filozof Aristoteles ľudským rozumom (racionálne) prišiel na to, že človek má inú dušu ako rastliny, či zvieratá…
Na kakechizme sme ako deti nezriedka počuli zjednodušené, deťom a ich chápaniu prispôsobené tvrdenie, že «ČLOVEK MÁ DUŠU», a že rastliny a zvieratá dušu nemajú. Avšak na tomto zjednodušenom, a teda i nepresnom tvrdení mnohé sekty budujú svoje popieranie existencie nesmrteľnej ľudskej duše.
V skutočnosti presné, a teda i správnejšie je tvrdenie, že «ČLOVEK MÁ TELO», teda inými slovami povedané, «človek je duša, ktorá má telo», «človek je duša, ktorá je oblečená do tela». Nositeľom môjho JA, nositeľom mojej osoby, nositeľom mojej osobnosti som JA, tj. nesmrteľná, duchovná, na Obraz Boží OSOBITNE stvorená duša. Ja som duša, ktorá je oblečená do materiálneho tela. Duša, teda iným slovom povedané, JA, som začal existovať pri mojom počatí v lone mojej matky. V momente smrti sa na nejaký čas oddelím od svojho tela, vyzlečiem svoje telo, akoby nejaké šaty, a pri všeobecnom vzkriesení ľudstva na konci sveta sa vrátim a opätovne si oblečiem svoje telo, aby som spolu so svojim telom ako úplný celok=človek bol na večné veky šťastný spolu s Hospodom Bohom na novostvorenej novej materiálnej zemi-vesmíre (to nazývame nebom); alebo, ak som Hospoda Boha počas svojho života na tejto starej zemi odmietal, budem spolu so svojim telom večne existovať bez osobnej prítomnosti Boha vo večnom zabudnutí vo večnom trápení, ktorého obraz ohňa je len nedostatočným obrazom. To nazývame peklom. Zvieracia alebo rastlinná duša (životný princíp) nie je duchovná, nie je duchom, a preto ako životný, nie duchovný princíp spolu so smrťou rastliny alebo smrťou živočícha umiera a prestáva existovať. Len ľudská duchovná duša stvorená na Obraz večného Ducha-Boha je večná, s tým rozdielom, že ľudská duša=duch spolu s ľudským telom má počiatok a Hospoď Boh=Duch počiatok nemá. Človek, tj. ľudská duchovná duša spolu so svojim vzkrieseným telom bude večne existovať v nebi = na novej zemi, v novostvorenom vesmíre (v osobnej prítomnosti Hospoda Boha) alebo pekle (bez osobnej prítomnosti Hospoda Boha).

Timkovic 59 Clovek je dusa, ktora ma telo 2019
Timkovič 59 Človek je duša, ktorá má telo 2019
Autor filmu: Gorazd Andrej Timkovič, OSBM

Tags:
duchovná duša, duchovna dusa, psyche, telo, živočíšne telo, rastlinné telo, ľudská duša, Timkovič, Timkovic, OSBM, baziliáni, Aristoteles, ľudské telo, soul, anima, душа, rastlinná duša, rastlinna dusa, zivocisna dusa, živočíšna duša, zvieracia, ľudská duša, ludska dusa,
Zedad
Ve smrti se naše duše oddělí od našeho těla
Zedad likes this.