Clicks2.3K

Vyhlásenie arcibiskupa Carla M. Vigana k nútenému očkovaniu kňazov

Vyhlásenie arcibiskupa Carla M. Vigana k nútenému očkovaniu kňazov.

Dozvedeli sme sa, že v niektorých diecézach Spojených štátov amerických, a najmä v Chicagskej diecéze, sa duchovným a pastoračným pracovníkom nariaďuje dať sa zaočkovať – ako podmienka účasti na liturgických obradoch a pastoračnej činnosti, a dokonca aj pre tú samú skutočnosť, že ide o aktívnych kňazov.
Podobné despotické opatrenia sú aj v Taliansku a v iných krajinách.
Kňazi, ktorí sa nepodrobia ustanoveniam biskupského úradu, budú zbavení svojich kňazských právomocí aj prostriedkov na živobytie. V dôsledku toho bude veľa kostolov zatvorených, s vážnym ohrozením spásy duší veriacich – salus animarum, a to pre nedostatok kňazov, ktorí by mohli nahradiť tých, čo sa nedajú zaočkovať experimentálnym génovým sérom. Vieme, že nie je málo duchovných, ktorí sa stavajú proti, rovnako ako to zodpovedá právam aj iných občanov a katolíkov, ktorí sa postavili proti bezprávnemu odňatiu sviatostí.

Za takejto absurdnej situácie a nelegitímnych opatrení sú im zverení veriaci vystavení konkrétnym bezprostredným nebezpečenstvám závažných vedľajších účinkov, vrátane rizika nezaopatrenia v prípade smrti. Nehľadiac na morálne dôsledky prijatia očkovania, ktoré používa preparáty vyrobené z potratených ľudských plodov.

Zotročovanie bergogliovskej hierarchie v pandemickej komédii a s tzv. povinným očkovaním premenilo Božích služobníkov na guru posvätnej pandémie, s biskupmi v úlohe experimentálnych obchodníkov falošných a zradných preparátov sa celé telo Cirkvi stáva obeťou masových experimentov. To predstavuje bezprecedentnú zradu božského poslania Kristovej Cirkvi, moci pastierov a mandátu kňazov, v procese, ktorý nahrádza zjavené náboženstvo pseudovedeckým kultom, ktorý hraničí s modlárstvom.

Ak tieto zneužívania sú závažné už vtedy, keď vychádzajú z moci občianskeho úradu, ktorého korupcia a konflikty záujmov sú dnes všeobecne známe a odsudzované, je spolupráca na tejto globálnej trestnej činnosti zo strany cirkevných úradov ešte závažnejšia.
Tvárou v tvár takémuto porušovaniu zákonov je nevyhnutné bez váhania odsúdiť zámernú spoluvinu hierarchie na diabolskom globalistickom pláne Veľkého resetu a s pevnosťou a odvahou vzdorovať tomuto útlaku, ktorý ratifikovala samotná Svätá stolica.

Dôrazne obnovujem svoju výzvu, ktorú som ohlásil na nedávnej akcii v Dubuque (štát Iowa) v prospech Koalície pre odvolaných kňazov a vyzývam laikov, aby podporili svojich kňazov koordinovanými iniciatívami. Je nevyhnutné zriadiť medzinárodnú nadáciu, ktorá bude zhromažďovať obety a dary veriacich na úkor farností a diecéz, ktoré sa spolčujú so súčasným Bergo-režimom a zabezpečovať tak duchovných. Až si biskupi všimnú, že na bankovom účte je menej peňazí, pravdepodobne budú musieť zmierniť svoj ostrakizmus proti dobrým kňazom. Iniciatívy ako je Koalícia pre odvolaných kňazov (Coalition for Canceled Priests) a ďalšie podobné projekty, sú v tejto hodine prenasledovania naliehavou nutnosťou.

Každý z nás môže podľa svojich možností konkrétne prispieť – nie nevyhnutne len finančne – tak, že jednoducho nasmeruje svoje dary tým, ktorí si ich zaslúžia, a nie tým, ktorí ich využívajú na prenasledovanie dobrých duchovných.

Nech katolícki veriaci otvoria svoje domovy kňazom prenasledovaných tyraniou biskupov spojených s globalizmom, aby mohli sláviť obetu svätej omše. Tieto odhodlané spoločenstvá, zídené pri domácich oltároch nech naďalej patrične oslavujú Najsvätejšiu Trojicu, slávia Najsvätejšiu obetu a posilňujú sa vďaka duchovnej pomoci svojich kňazov.

Nech bratská dobročinnosť, živená zdieľaním spoločnej viery a modlitby, predstavuje začiatok znovuzrodenia Svätej Cirkvi, ktorá je dnes žiaľ napádaná žoldniermi a zradcami.

+ Carlo Maria Viganò, arcibiskup
bývalý apoštolský nuncius v USA
3. októbra 2021, 19. nedeľa po Zoslaní Ducha Svätého

Preklad: AZN
alianciazanedelu.sk/archiv/9991
dominikguzman
Tu je ten problém, že ak je kňaz odvolaný, tak už nevysluhuje právoplatne sviatosti. Je otázne, čo na to nebo, či to takto chce, a ktorá Cirkev bude potom skutočná v apoštolskej naslednosti.
apredsasatoci
Skutočná Cirkev je Triumfujuca Cirkev!
U.S.C.A.E.
Cirkev je jedna a má tri stavy ale tu je ten problém že nabodávanie je vyložene nespravodlivý príkaz takže aj odvolanie z toho titulu nemôže byť platné lebo ten dotyčný Kňaz nikdy nemal povinnosť slepej poslušnosti ani my nie
apredsasatoci
Nabodavanie? 😲
U.S.C.A.E.
očkovanie
Libor Halik shares this
1K
Arcibiskup Viganó - Neočkovaní nezaměstnaní kněží ať dál slouží mše sv. v bytech věřících