Clicks75

Farar Timkovic v pastoracii 116 Antikoncepcia 2019

Misko3
To, čo muž a žena robia pri plodení dieťaťa, to sa volá v manželstve právo manželské a mimo manželstva sa to označuje ako sex. Slovo sex je z latinského sex = šesť, lebo sa jedná o hriech proti 6. …More
To, čo muž a žena robia pri plodení dieťaťa, to sa volá v manželstve právo manželské a mimo manželstva sa to označuje ako sex. Slovo sex je z latinského sex = šesť, lebo sa jedná o hriech proti 6. Božiemu prikázaniu.
Film je o práve manželskom a jeho morálke podľa pápežskej encykliky Humanae vitae. Podľa tejto encykliky, všetko, čo je pri práve manželskom prirodzené, je aj sväté (pri práve manželskom spolupracujú manželia s Hospodom Bohom pri tvorení nového života: manželia dávajú dieťaťu telo a Hospoď Boh tvorí nesmrteľnú dušu dieťaťu). Následne, čo je pri práve manželskom umelé a neprirodzené a sa snaží prekaziť či prerušiť spojenie a plodenie je ťažkým hriechom - výsmechom zo Stvoriteľa.
Billingsova metóda plodných a neplodných dní neporušuje prirodzenosť práva manželského, preto je dovolená. Hovorí o nej už sv. apoštol Pavol (1Kor 7,3-6).

Len pre zaujímavosť jedna informácia pre diváka:
Obsah filmu je plodom celoživotného štúdia, úvah a zbierania čriepkov myšlienok. Priamo pred vyhotovením filmu autor sa pripravoval úvahami (námet, réžia) jeden mesiac, aby film bol jednoduchý a ľahko zrozumiteľný. Filmovalo sa pol dňa. Film sa spracuvával (ozvučenie, strih) dva dni. Všetko bolo urobené zdarma, pre slávu Božiu (podobne ako všetky filmy od oo. Timkovičovcov na youtube kanáli Vladimir Timkovic - už je ich skoro 300 za tri roky 2016-2019).

Ak máte nejakého známeho a chcete urobiť dobrý skutok, odporučte mu zhliadnutie tohto filmu.

Farár Timkovič v pastorácii 116 Antikoncepcia 2019
Farar Timkovic v pastoracii 116 Antikoncepcia 2019
Autor filmu: Jozafát Vladimír Timkovič, OSBM

Tags:
Billings method, Billingsova metóda, metoda, právo manželské, pravo manzelske, sex, pohlavný styk, pohlavny, rozmnožovanie, rozmnozovanie, plodenie detí, deti, Humanae vitae, Pavol VI, Paolo, antikoncepcia, condom, kondóm, kondom, Dana, vnútromaternicové teliesko, vnutromaternicove, manželstvo, manzelstvo, Timkovič, Timkovic, OSBM, 6. Božie prikázanie, Bozie prikazanie, commandament, všetko, čo je prirodzené, je sväté, vsetko, co je prirodzene, je svate,