Clicks11

Slavna otajstva krunice sa sv Ivanom Pavlom II

G-Krunicu predvodi sveti Ivan Pavao II, snimljena je u ožujku 1988. s hrvatkom mladeži u Rimu