vi.cartoon
18
"Tiếng cười chữa lành cám dỗ của sự tự phụ" (Francis, tháng 1 năm 2018) Hình ảnh: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsVganlajnnyMore
"Tiếng cười chữa lành cám dỗ của sự tự phụ" (Francis, tháng 1 năm 2018)

Hình ảnh: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsVganlajnny