01:44:19

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 27.07.2020 Titulky CZ

Skvělá odpověď V.V.Pjkina. Od cca 1:05 rozdíl mezi "věřit v Boha" či "věřit Bohu".More
Skvělá odpověď V.V.Pjkina.
Od cca 1:05 rozdíl mezi "věřit v Boha" či "věřit Bohu".
Theodorá-Máriá
"Rusko musí být řízeno samotným Bohem,
jina není možné si vysvětlit, že stále existuje
".
Theodorá-Máriá
Pan M. Vigano, je jistě nejschopnější ze schopných
stát se patrirachou, v míste určeném. Nechápu
však, proč nemluví přímou řečí dle Písma Svatého.
Stále zastírá a klame ubohé duše tím, že předstírá
opravdovost Eucharistie navzdory bule papeže

Pavla IV a navzdory Gal 1, 7-9 o Prokletí za
hlásání jiného Evangelia.

Skandál v San Rafael. Viganò píše biskupovi Taussigovi