pch24.pl

Jerzy Wolak: Dwunastu przeciw Imperium - PCh24.pl

Kilku rybaków, jeden poborca podatkowy, jeden złodziej (i zdrajca); ludzie raczej prości i niezamożni. Niespecjalnie odważni, wojskowo niewyszkoleni,…
Quis_ut_Deus?
"Dwunastu przeciw Imperium" - Panu Wolakowi zupełnie się pomyliło, ale czego oczekiwać od PCh24? Taki to portal.

Apostołowie nigdy nie występowali przeciwko Imperium Romanum i nigdy nie zamierzali występować, no może z wyjątkiem Judasza, jak niektórzy uważają.

Celem apostołów było nawrócenie nie tylko Rzymian ale i całego Imperium Romanum włącznie z władcami. Widać to choćby z wypowiedzi św. …More
"Dwunastu przeciw Imperium" - Panu Wolakowi zupełnie się pomyliło, ale czego oczekiwać od PCh24? Taki to portal.

Apostołowie nigdy nie występowali przeciwko Imperium Romanum i nigdy nie zamierzali występować, no może z wyjątkiem Judasza, jak niektórzy uważają.

Celem apostołów było nawrócenie nie tylko Rzymian ale i całego Imperium Romanum włącznie z władcami. Widać to choćby z wypowiedzi św. Pawła do Berenike. Po przyjęciu chrześcijaństwa przez Konstantyna. Zresztą administracja kościelna powstała na wzór administracji Imperium Romanum, i do dziś zachowało się tamte nazewnictwo, np. kuria. To Wolak powinien wiedzieć, ale najwyraźniej nie wie.

Nazywanie apostołów Żydami to kolejne nieporozumienie. W Ewangelii określenie Żyd jest stosowane do tych hebrajczyków, którzy odrzucili i ukrzyżowali Chrystusa Pana stając się zresztą rewolucjonistami. Najpierw Żydzi zrobili antyrzymskie powstanie roku 70, kiedy to Świątynia Jerozolimska została spalona. A potem było rewolta Bar Kochby, kiedy to Jerozolimę zrównano z ziemią, a Żydów wypędzono z Judei na prawie 2000 lat. Od tamtego czasu są właśnie rewolucjonistami.

Fronczewski kiedyś wyśpiewywał fałszując straszliwie: "śpiewać każdy może". Analogicznie pisać każdy może, nie każdy jednak potrafi pisać z sensem i komepetentnie.