David44PL
171.3K

Plan Jakuba Bermana wciąż realizowany

Plan Bermana Sciśle tajne Moskwa 2 VI 1947r. Instrukcja Nk/003/47 1. W gmachu ambasady nie należy przyjmować żadnych informatorów terenowych rekrutujących się z krajowców. Spotkania z tymi ludźmi …More
Plan Bermana
Sciśle tajne Moskwa 2 VI 1947r.
Instrukcja Nk/003/47
1. W gmachu ambasady nie należy przyjmować żadnych informatorów terenowych rekrutujących się z krajowców. Spotkania z tymi ludźmi organizują nasze służby specjalne w miejscach publicznych. Informacje przyjmuje ambasada za pośrednictwem naszych służb specjalnych.
2. Należy szczególnie zadbać o to, aby nie było żadnych kontaktów między naszym wojskiem a ludnością cywilną kraju. Niedopuszczalne jest składanie wizyt w domach
krajowców przez naszą kadrę oficerską, ani nawiązywanie kontaktów przez naszych żołnierzy szeregowych z miejscowymi kobietami, ludnością lub żołnierzami krajowców.
3. Przyspieszyc likwidację krajowców zwiazanych z KPP, PPS, Walterowców, KZMP, AK, BCH i innych ugrupowań, które powstały bez naszej inspiracji.
Wykorzystac w tym celu fakt zbrojnej opozycji. 4. Dopilnować aby do wszystkich akcji bojowych, w pierwszej kolejnosci kierowano żołnierzy, którzy przed wstąpieniem do Armii Kościuszkowskiej przebywali …More
Nemo potest duobus dominis servire !
35. W szkolnictwie państwowym, zawodowym, a szczególności w szkołach średnich i wyższych, doprowadzić do usunięcia nauczycieli cieszących się powszechnym autorytetem i uznaniem. Na ich miejsce wprowadzać ludzi mianowanych.
Doprowadzić do zerwania korelacji między przedmiotami, do ograniczeń wydań źródłowych, do usunięcia z szkół średnich łaciny, greki, filozofii ogólnej i genetyki.

W historii …More
35. W szkolnictwie państwowym, zawodowym, a szczególności w szkołach średnich i wyższych, doprowadzić do usunięcia nauczycieli cieszących się powszechnym autorytetem i uznaniem. Na ich miejsce wprowadzać ludzi mianowanych.

Doprowadzić do zerwania korelacji między przedmiotami, do ograniczeń wydań źródłowych, do usunięcia z szkół średnich łaciny, greki, filozofii ogólnej i genetyki.


W historii nie można podawać, co który władca chciał zrobić lub zrobił dla kraju, trzeba natomiast ukazywać tyranię królów oraz walki uciemiężonego ludu. W szkolnictwie zawodowym doprowadzić do wąskich specjalizacji.
Nemo potest duobus dominis servire !
40. Pilnować, aby aresztować przeciwników politycznych. Rozpracować przeciwników z autorytetem wśród krajowych narodowców. Likwidować w drodze tzw. zajęć sytuacyjnych przypadkowych, zanim staną się głośnymi lub aresztować ich wcześniej za wykroczenia kryminalne.
6 more comments from Nemo potest duobus dominis servire !
Nemo potest duobus dominis servire !
5. Przyspieszyć zjednoczenie wszystkich partii w jedną organizację i dopilnować, aby wszystkie kluczowe stanowiska obsadzone były przez ludzi zatwierdzanych przez nasze służby specjalne.
Nemo potest duobus dominis servire !
8. Należy zwrócić baczną uwagę na ludzi wyróżniajacych się zmysłem organizacyjnym, umiejącym sobie zjednać popularność. Ludzi takich należy pozyskać, w razie odmowy nie dopuszczać do wyższych stanowisk.
Nemo potest duobus dominis servire !
27. Wystąpienia publiczne władz krajowców mogą zawierać akcenty narodowe i historyczne, ale nie mogą prowadzić do zjednoczenia ducha narodu.
Nemo potest duobus dominis servire !
27. Wystąpienia publiczne władz krajowców mogą zawierać akcenty narodowe i historyczne, ale nie mogą prowadzić do zjednoczenia ducha narodu.
Nemo potest duobus dominis servire !
32. Doprowadzić do maksymalnej rozbudowy administracji biurowej wszystkich stopni. Można dopuścić krytykę działalności administracyjnej, ale nie wolno pozwolić na jej zmniejszenie ani sprawną pracę.
Nemo potest duobus dominis servire !
42. Nie wolno stawiać przed sądem ludzi na stanowiskach kierowniczych obsadzanych przez partię, którzy swą działalnością spowodowali straty lub wywołali niezadowolenie wśród podwładnych.
W sytuacjach drastycznych należy ich odwołać ze stanowisk i przenieść do innych miejscowości na stanowiska równorzędne lub wyższe.
W skrajnych sytuacjach ulokować na stanowiskach kierowniczych i traktować jako …More
42. Nie wolno stawiać przed sądem ludzi na stanowiskach kierowniczych obsadzanych przez partię, którzy swą działalnością spowodowali straty lub wywołali niezadowolenie wśród podwładnych.

W sytuacjach drastycznych należy ich odwołać ze stanowisk i przenieść do innych miejscowości na stanowiska równorzędne lub wyższe.

W skrajnych sytuacjach ulokować na stanowiskach kierowniczych i traktować jako rezerwę kadrową do późniejszej wymiany.
Króluj nam Chryste !
8. Należy zwrócić baczną uwagę na ludzi wyróżniajacych się zmysłem organizacyjnym, umiejącym sobie zjednać popularność. Ludzi takich należy pozyskać, w razie odmowy nie dopuszczać do wyższych stanowisk.
Króluj nam Chryste !
5. Przyspieszyć zjednoczenie wszystkich partii w jedną organizację i dopilnować, aby wszystkie kluczowe stanowiska obsadzone były przez ludzi zatwierdzanych przez nasze służby specjalne.
One more comment from Króluj nam Chryste !
Króluj nam Chryste !
42. Nie wolno stawiać przed sądem ludzi na stanowiskach kierowniczych obsadzanych przez partię, którzy swą działalnością spowodowali straty lub wywołali niezadowolenie wśród podwładnych.
W sytuacjach drastycznych należy ich odwołać ze stanowisk i przenieść do innych miejscowości na stanowiska równorzędne lub wyższe.
W skrajnych sytuacjach ulokować na stanowiskach kierowniczych i traktować jako …
More
42. Nie wolno stawiać przed sądem ludzi na stanowiskach kierowniczych obsadzanych przez partię, którzy swą działalnością spowodowali straty lub wywołali niezadowolenie wśród podwładnych.

W sytuacjach drastycznych należy ich odwołać ze stanowisk i przenieść do innych miejscowości na stanowiska równorzędne lub wyższe.

W skrajnych sytuacjach ulokować na stanowiskach kierowniczych i traktować jako rezerwę kadrową do późniejszej wymiany.
modernistae prohibere
Jakub Berman, to stryjek polityka Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Marka Borowskiego.
Króluj nam Chryste !
40. Pilnować, aby aresztować przeciwników politycznych. Rozpracować przeciwników z autorytetem wśród krajowych narodowców. Likwidować w drodze tzw. zajęć sytuacyjnych przypadkowych, zanim staną się głośnymi lub aresztować ich wcześniej za wykroczenia kryminalne.
Króluj nam Chryste !
35. W szkolnictwie państwowym, zawodowym, a szczególności w szkołach średnich i wyższych, doprowadzić do usunięcia nauczycieli cieszących się powszechnym autorytetem i uznaniem. Na ich miejsce wprowadzać ludzi mianowanych.
Doprowadzić do zerwania korelacji między przedmiotami, do ograniczeń wydań źródłowych, do usunięcia z szkół średnich łaciny, greki, filozofii ogólnej i genetyki.

W historii …More
35. W szkolnictwie państwowym, zawodowym, a szczególności w szkołach średnich i wyższych, doprowadzić do usunięcia nauczycieli cieszących się powszechnym autorytetem i uznaniem. Na ich miejsce wprowadzać ludzi mianowanych.

Doprowadzić do zerwania korelacji między przedmiotami, do ograniczeń wydań źródłowych, do usunięcia z szkół średnich łaciny, greki, filozofii ogólnej i genetyki.


W historii nie można podawać, co który władca chciał zrobić lub zrobił dla kraju, trzeba natomiast ukazywać tyranię królów oraz walki uciemiężonego ludu. W szkolnictwie zawodowym doprowadzić do wąskich specjalizacji.
3 more comments from Króluj nam Chryste !
Króluj nam Chryste !
32. Doprowadzić do maksymalnej rozbudowy administracji biurowej wszystkich stopni. Można dopuścić krytykę działalności administracyjnej, ale nie wolno pozwolić na jej zmniejszenie ani sprawną pracę.
Króluj nam Chryste !
27. Wystąpienia publiczne władz krajowców mogą zawierać akcenty narodowe i historyczne, ale nie mogą prowadzić do zjednoczenia ducha narodu.
Króluj nam Chryste !
SOWIECKA AGENTURA MA SIĘ DOBRZE - PRACUJE ,,FIZYCZNIE,, i ,,DUCHOWO,, - widać to nawet na GLORIA TV.
KOŚCIÓŁ ROZBIJANY OD ŚRODKA - MIERNY, ALE WIERNY - OD RAZU WIDAĆ ANALOGIĘ - SYTUACJA KOŚCIOŁA W CHINACH..

www.piotrskarga.pl/ps,9785,12,0,1,…
,,Clark nie zapomina o głosach przestrogi, zwłaszcza kardynała Zena, który stwierdził 8 lutego bieżącego roku, że "rząd w Pekinie nie zmienił się ani na …More
SOWIECKA AGENTURA MA SIĘ DOBRZE - PRACUJE ,,FIZYCZNIE,, i ,,DUCHOWO,, - widać to nawet na GLORIA TV.

KOŚCIÓŁ ROZBIJANY OD ŚRODKA - MIERNY, ALE WIERNY - OD RAZU WIDAĆ ANALOGIĘ - SYTUACJA KOŚCIOŁA W CHINACH..


www.piotrskarga.pl/ps,9785,12,0,1,…

,,Clark nie zapomina o głosach przestrogi, zwłaszcza kardynała Zena, który stwierdził 8 lutego bieżącego roku, że "rząd w Pekinie nie zmienił się ani na jotę w swojej polityce religijnej opresji. Wciąż chce absolutnej kontroli nad religią i, w przypadku Kościoła Katolickiego, Chiny chcą oderwać Kościół od posłuszeństwa Stolicy Apostolskiej".,,

,,Kardynał mówił nawet o tak silnej presji władz komunistycznych, że Kościół w Chinach jest o krok od schizmy. Oficjalny, popierany przez rząd kościół wciąż wyświęca biskupów bez zgody papieża.,,

W Polsce też są duchowni nieposłuszni Świętemu KOŚCIOŁOWI KATOLICKIEMU - KARDYNAŁ PRZYJMUJĄCY NAGRODY OD MASONERII, czy biskupi ,,PROSTUJĄCY KOLANA,, wbrew prawu kościelnemu..

CZYŻ SĄ ŚLEPI ? CZYŻ NIE WIDZĄ JAK KOMUNIKUJE OJCIEC ŚWIĘTY BENEDYKT XVI ? CZYŻ SĄ ANALFABETAMI, ŻE NIE ZNAJĄ DOKUMENTÓW KOŚCIOŁA NA TEMAT MASONERII ?

TO IGNORANCJA, CZY ZŁA WOLA ?

DLACZEGO SĄ JAWNIE N I E P O S Ł U S Z N I NAJWYŻSZEJ WŁADZY KOŚCIELNEJ ?

POSŁUSZEŃSTWO WŁADZY PAŃSTWOWEJ ORAZ MASONERII - OTO OBRAZ POLSKIEJ HIERARCHI.