Clicks184

Không thể tin được: Các trạm Thánh giá trong nhà thờ St. Michael ở Wurzburg, Đức

Eva
Trạm thứ 7: Chúa Giêsu ngã lần thứ hai dưới thập giá