andreaswelt
1145
andreaswelt
poza tym jest to pogański symbol dozwolony jedynie w kościele w Irlandii, koło oznaczało boga słońca przejęty z pogaństwa