Clicks238
Edward7
1

Maski powadzą do zapalenia płuc i do raka

Badanie opublikowane w czasopiśmie Cancer Discovery wykazało, że rak płuc postępuje, gdy płuca są zmuszone do zwracania drobnoustrojów. Długotrwałe stosowanie maski tworzy wilgotne środowisko, które sprzyja rozwojowi drobnoustrojów. To toksyczne środowisko nie tylko zmusza osobę do zwracania własnych "odchodów", ale także zalewa płuca drobnoustrojami, które powodują toksyczne środowisko, które karmi się raka płuc.

Naukowcy odkryli, że płuca to nie tylko sterylne środowisko. Kiedy drobnoustroje zalewają płuca, mogą aktywować odpowiedź immunologiczną. Powoduje to pojawienie się białek zapalnych, takich jak cytokina IL-17.

Mikroby, które normalnie występują w jamie ustnej, mogą przedostać się do płuc. „Biorąc pod uwagę znany wpływ IL-17 i zapalenia na raka płuc, byliśmy zainteresowani ustaleniem, czy wzbogacenie komensali jamy ustnej w płucach może wywołać stan zapalny typu IL-17 i wpłynąć na progresję raka płuc i rokowanie” - powiedział Leopoldo Segal , Dyrektor programu mikrobiomu płuc i profesor nadzwyczajny medycyny w Szkole Medycznej Grossman na Uniwersytecie Nowojorskim.

Maski hodują i wzbogacają drobnoustroje, które wnikają do płuc i powodują supresję odporności

Zespół badawczy wykorzystał diagnostyczne bronchoskopie kliniczne do analizy mikrobiomów płucnych 83 nieleczonych dorosłych pacjentów, u których zdiagnozowano raka płuc. Zidentyfikowali skład każdego środowiska drobnoustrojów i udokumentowali, które geny uległy ekspresji w wyniku. Okazało się, że tkanka płuc pacjentów z zaawansowanym rakiem płuc (stadia 3b-4) była bardziej wzbogacona drobnoustrojami niż tkanka płuc pacjentów we wczesnym stadium choroby. To zwiększone wzbogacenie bakterii jamy ustnej w płucach wiązało się również ze zmniejszeniem szans na przeżycie, niezależnie od stadium nowotworu. Kolonie bakterii, które spowodowały największe szkody, to bakterie Veillonella, Prevotella i Streptococcus, z których wszystkie łatwiej hodować w masce. Progresja guza była związana ze wzbogaceniem Veillonella, Prevotella, Streptococcus,i bakterie Rothia. Hodowane drobnoustroje infiltrują płuca i wpływają na ekspresję genów, a mianowicie szlaki sygnałowe p53, PI3K / PTEN, ERK i IL-6 / IL-8.

W dalszej ocenie hodowla Veillonella parvula w płucach myszy doprowadziła do ekspresji białek zapalnych, zwiększonej ekspresji IL-17 i obecności komórek immunosupresyjnych. „Biorąc pod uwagę wyniki naszych badań, możliwe jest, że zmiany w mikrobiomie płuc można wykorzystać jako biomarker do przewidywania rokowań lub stratyfikacji pacjentów do leczenia” - powiedział Segal. Długotrwałe noszenie maski nie tylko obciąża serce i płuca, ale także kultywuje środowisko mikrobiologiczne, które jest bardziej skłonne do infiltracji płuc i tworzenia środowiska rozwoju raka.
nexusnewsfeed.com/…to-advanced-stage-lung-cancer/

„Hiszpańska grypa” z 1918 roku: zmarli tylko szczepieni
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,...Długotrwałe noszenie maski nie tylko obciąża serce i płuca, ale także kultywuje środowisko mikrobiologiczne, które jest bardziej skłonne do infiltracji płuc i tworzenia środowiska rozwoju raka...''